آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 28 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: dermoscopy; information and communication technologies; melanoma; nonmelanoma skin cancer; pigmented lesions; seborrheic keratosis; teledermatology; teledermoscopy; CI; confidence interval; CTC; clinical teleconsultation; OR; odds ratio; TD; teledermatolo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: dermoscopy; diagnostic index; digital epiluminescence microscopy; histology; lentigo maligna; sensitivity and specificity; solar lentigo/seborrheic keratosis; DELM; digital epiluminescence microscopy; LM; lentigo maligna; SK; seborrheic keratosis; SL; sol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: basal cell carcinoma; dermoscopy; nonpigmented skin tumors; seborrheic keratosis; squamous cell carcinoma; vesselsAHM, amelanotic/hypomelanotic melanoma; AK, actinic keratosis; BCC, basal cell carcinoma; BD, Bowen disease; CCA, clear cell acanthoma; CMN,