آشنایی با موضوع

استخراج فاز جامد(Solid phase extraction) یا به طور اختصار SPE یک فرایند جداسازی است. در این روش یکی از اجزا بر اساس خواص فیزیکی یا شیمیایی آن در حلال حل شده یا به صورت سوسپانسیون در می آید. از این روش در آزمایشگاه های شیمی تجزیه برای تغلیظ و جداسازی نمونه ها برای آزمایش استفاده می شود. از این روش در جداسازی اجزا خون، ادرار، آب و خاک استفاده می شود. استخراج فاز جامد یک روش آماده سازی نمونه است که برای تغلیظ و خالص سازی نمونه به کار می رود. در استخراج فاز جامد، آنالیت ها از یک فاز مایع به درون یک فاز جامد شامل ذرات کوچک و متخلخلی از سیلیکا می باشدکه به یک فاز آلی یا یک پلیمر الی پیوند داده شده اند این روش قابل انجام به صورت ناپیوسته می باشد که در آن ماده جامد استخراج کننده به خوبی با محلول نمونه مایع مخلوط می شود و در بسیاری از موارد به عنوان جایگزین مناسب برای استخراج مایع – مایع به کار می رود. موادی که بوسیله ذرات جامد استخراج می شوند را می توان با شستشو توسط یک حلال مناسب جدا نموده معمولا حجم حلال مورد نیاز برای شویش کامل آنالیت ها، بسیار کمتر از حجم نمونه اصلی می باشد و بدین ترتیب نمونه تغلیظ شدهای از آنالیت ها بدست می آید. در ابتدا استخراج فاز جامد بر پایه استفاده از جاذب هائی نظیر رزین های XAD بود که برای آنالیز داروها مورد استفاده قرار می گرفت. SPE از خصلت جذبی املاح محلول یا معلق در یک مایع (معروف به فاز متحرک) نسبت به ماده جامدی که نمونه از داخل آن عبور میکند (معروف به فاز ثابت)، برای جداسازی مخلوط به اجزای مطلوب و نامطلوب استفاده میکند. نتیجه این است که یا آنالیت مطلوب مورد نظر و یا ناخالصی¬های نامطلوب در نمونه بر روی فاز ثابت باقی می ماند. بخشی که از داخل فاز ثابت عبور میکند، بسته به اینکه شامل آنالیت های مورد نظر و یا ناخالصیهای نامطلوب باشد، جمع آوری شده و یا دور انداخته می شود. اگر بخش باقی مانده روی فاز ثابت شامل آنالیتهای مورد نظر باشد، آنگاه آنها را میتوان برای جمع-آوری در یک مرحله ی اضافی از فاز ثابت جدا نمود، که در آن فاز ثابت با یک شوینده ی مناسب شسته می شود. فاز ثابت به فرم یک کارتریج بسته بندی شده ی سرنگ شکل، یک صفحه چاهک 96، یک دیسک مسطح 47 یا 90میلی متری، و یا یک دستگاه MEPS در می آید که هر یک از آنها را میتوان روی نوع خاص منیفولد استخراج خود نصب نمود. منیفولد از طریق نگهداشتن چندین محیط SPE در محل و امکان عبور تعداد مساوی از نمونه ها از داخل آنها به طور همزمان، اجازه می دهد که نمونه های متعددی پردازش شوند. آنالیتها پس از عبور از داخل فاز ثابت، در لوله های نمونه در داخل و یا در زیر منیفولد جمع آوری می شوند. کارتریج ها و دیسک های استخراج فاز جامد در انواع مختلفی از فاز ثابت موجود هستند که هر یک از آنها می تواند آنالیت ها را با توجه به خواص شیمیایی مختلف از هم جداسازی نماید. اغلب فازهای ثابت بر پایه ی سیلیکا هستند که به یک گروه عاملی خاص متصل شده اند. برخی از این گروه های عاملی عبارتند از زنجیره های هیدروکربنی با طول متغیر (برای SPE فاز معکوس)، آمونیوم چهارظرفیتی و یا گروه های آمینه (برای تبادل آنیون) و اسید سولفونیک یا گروه های کربوکسیل (برای تبادل کاتیون).
در این صفحه تعداد 552 مقاله تخصصی درباره استخراج فاز جامد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی استخراج فاز جامد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
DI-MS; direct infusion-mass spectrometry; DI-MS/MS; direct infusion-MS/MS; PL; phospholipid; SPE; solid phase extraction; PCA; principal component analysis; PLS-DA; partial least squares discriminant analysis; RF; random forests; Oryza sativa L; Phospholi
Keywords:
Active sampler; Grab sample; Pesticide; Solid phase extraction; Urban runoff; CDFW; California Department of Fish and Wildlife; CDFA; California Department of Food and Agriculture; CDPR; California Department of Pesticide Regulation; CLAM; continuous low-
Keywords:
SPE; solid phase extraction; RP; reversed phase; RP-AE; reversed phase & anion-exchange; HPLC-PDA; high performance liquid chromatography with photo-diode array detection; Robinia pseudoacacia L.; Honey; Phenolics; Abscisic acid; Pre-concentration; Revers
Keywords:
EBT anchored {SiO2}n 3-D microarray; Solid phase extraction; Break-through capacity is a function of frontier orbitals; HOMO-{metal ion species} 1:1 complexation; Sequential separation of Th(IV), Ce(IV), Cr(III), Zr(IV), U(VI)