آشنایی با موضوع

سوکسوکس دیسموتاز(به انگلیسی: Superoxide dismutase) گروهی از فلزوپروتئین های با وزن مولکولی کم در تمام سلول های هوازی گیاهان، حیوانات و میکرو ارگانیسم ها هستند. آنها با محافظت در برابر واکنشهای مضر با آنیون رادیکال سوپراکسید (O2-)، کاتالیزوری آن را به اکسیژن و پراکسید هیدروژن تبدیل می کنند. سن عملکردی بدن را تغییر دهید. یکی به واسطه مهمترین آنزیم های آنتیاکسیدان تو بدن Superoxide Dismutase (SOD) نامیده می شود. SOD سلول ها را به واسطه آسیب های سوپراکسید، رادیکال آزاد بسیار سمی محافظت می کند. سوپراکسید یک اکسیژن عکس العمل شگفت انگیز و جذاب پذیر اند که می تواند باعث پیری بافت های بدن، به واسطه جمله چین و چروک و تغییرات رنگ پوست شود، به همین ترتیب که قرار گرفتن تو معرض هوا باعث می شود غذا به پوسیدگی یا بی توجهی تبدیل شود. سوکسوکس دیسموتاز (SOD) به طور طبیعی توسط بدن تولید می شود منتها فعالیت آن همراه سن کاهش می یابد. SOD اغلب آنزیم ضد پیری نامیده می شود، زیرا اعتقاد بر این اند که رادیکال های آزاد را که ممکن اند باعث پیری شود را به واسطه بین ببرد. تحقیقات علمی تو زمینه تمرینات سالمندان نشان داده اند که بعد به واسطه تمرین Qig، سطح SOD به طور چشمگیری افزایش می یابد و سوپراکسید کاهش می یابد.
در این صفحه تعداد 3792 مقاله تخصصی درباره سوکسوکس دیسموتاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سوکسوکس دیسموتاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; AOS, activated oxygen species; FC, field capacity; CAT, catalase activity; SOD, superoxide dismutase activity; POD, peroxidase activity; APX, ascorbate peroxidase activityRecovery; Irrigation regimes; Catalase; Superoxide dismutase; Peroxidase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; AP-1; activated protein-1; COX; cyclooxygenase; CRP; C reactive protein; DNA; deoxy-ribonucleic acid; EGF; epidermal growth factor; ery; erythrocyte; HbA1c; glycated haemoglobin; HCHO; formaldehyde; HIF-1; hypoxia induced factor; IFNG; interferon-gamma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Static magnetic field; Cold-water shock treatment; Heat and mass transfer; Preservation quality; Enzyme activity; Tw; temperature of water; B; magnetic flux density; τ; time of treatment; CK; control group; CST; cold-water shock treatment (Tw = 2 °C,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; FSH; follicle stimulating hormone; LH; luteinizing hormone; T; testosterone; MDA; malondialdehyde; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; ROS; reactive oxygen species; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; Toxicity; Tes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); DPPH; di(phenyl)-(2,4,6-trinitrophenyl)iminoazanium; MDR1; multidrug resistance gene 1; MRP1; multidrug resistance-associated protein 1; PBS; Phosphate-buffered saline; SOD; superoxide dismu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NaCl; sodium chloride; ROS; reactive oxygen species; -SH; sulfhydryl groups; SOD; superoxide dismutase; Vinblastine; Gastrointestinal disorders; Constipation; Oxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; DTG; 1,3-di-(2-tolyl) guanidine; DTNB; 2,2-dithio-bis-nitrobenzoic acid; CNS; central nervous system; Hsp70; heat shock protein 70; IL-10; interleukin 10; NO; nitric oxide; LPS; lipopolysaccharide; PBS; phosphate buffered saline solution; ROS; reactive ox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; API; apigenin; EBI; early brain injury; SAH; subarachnoid hemorrhage; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; MDA; malondialdehyde; MPO; myeloperoxidase; GSH; glutathione; GSSG; oxidized glutathione; GSSG; oxidized glutathione; ECA; exter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; AhpE; Peroxidase; Holdase; DNA binding protein; Structure-function relationship; Thermococcus kodakarensis; AhpE; alkyl hydroperoxide reductase E; CP; peroxidatic cysteine; CR; resolving cysteine; dsDNA; double-stranded DNA; DTT; dithiothreitol; EDTA; eth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Antioxidant enzymes; Lysosomal enzymes; Physical effort; Reactive oxygen species; Low temperature; α1-Antitrypsin; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; CAT; catalase; TBARS; thiobarbituric acid reactive su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Parkinson's disease (PD); Blood-brain-barrier (BBB); MRI-Guided focused ultrasound nanomicrobubble; Nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2); Reactive oxygen species (ROS); PD; Parkinson's disease; DBS; deep brain stimulation; BBB; blood-brain-barrier; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; IPF; idiopathic pulmonary fibrosis; ILD; interstitial lung diseases; COPD; chronic obstructive pulmonary diseases; CF; cystic fibrosis; PLCH; pulmonary Langerhans cell histiocytosis; BAL; bronchoalveolar lavage; EBC; exhaled breath condensate; TLC; total
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; p-DNB; para-dinitrobenzene; CAT; Catalase; ALP; alanine phosphatase; SOD; Superoxide dismutase; LPO; lipid peroxidation; o-DNB; ortho-dinitrobenzene, m-DNB, meta-dinitrobenzene; TNB; trinitrobenzene; GSH; glutathione; GST; glutathione -s -transferase,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; G-protein subunits; AGB1; Drought; Mulberry; Arabidopsis; ROS; CAT; Catalase; DAB; 3,3-diaminobenzidine; G-proteins; Heterotrimeric guanine-nucleotide-binding proteins; H2O2; hydrogen peroxide; MAPK; mitogen-activated protein kinase; Ma-GY62; Morus atropu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Parkinson's disease; Amyloid disease; Oxidative stress; Reactive oxygen species; Covalent crosslinking; Mitochondrial impairment; Ac-Lys; Nα-acetylated lysine; Ac-WT aS; N-terminally acetylated, wild-type α-synuclein; DCPL; dicatechol pyrrole lysine; DO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Senescence; Protein kinase C; FoxO3a; ROS; p53; p21Cip1/WAF1; CK2; protein kinase CK2; DCFDA; dichlorofluorescein diacetate; DHE; dihydroethidium; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's media; ECL; enhanced chemiluminescence; FoxO; forkhead homeobox type O; HA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; ANOVA; analysis of variance; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radicals; EPS; exopolysaccharides; GC; gas chromatography; GSH-Px; glutathione peroxidase; HO; hydroxyl radical; MC; model control group; MDA; malonaldehyde; NC; normal control group; PDA; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Chilling stress; Orysastrobin; Reactive oxygen species; Transpiration rate; Transplanting injury; ABA; abscisic acid; ACC; 1-amino cyclopropane-1-carboxylic acid; SOD; superoxide dismutase; APX; ascorbate peroxidase; FW; fresh weight; DW; dry weight; AsA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوکسوکس دیسموتاز; Endotoxin limit; Regenerative medicine products; Human mesenchymal stem cells; Proliferative capacity; Superoxide dismutase; CD; cluster of differentiation; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IGF; insulin-like growth factor; iPS cell; induced pluri