آشنایی با موضوع

هورمونهای تیروئیدی (Thyroid hormone) شامل تترایدوتیرونین یا تی۴، تری یدوتیرونین یا تی۳ و RT۳ یا تری یدوتیرونین معکوس می‌باشد. این هورمونها بر رشد و متابولیسم سلولها موثرند. لازم است ذکر شود که هورمون کلسیتونین نیز توسط غده تیروئید تولید می‌شود. از هورمون‌های تیروئیدی ذکر شده تی۴ به مقادیر بالا ترشح می‌گردد اما تی۳ بیشترین فعالیت را داراست و RT۳ کمترین مقدار را داراست. افزایش میزان سوخت و ساز پایه اثر اصلی هورمون‌های تیروئید است. این هورمون‌ها سوخت و ساز قندها و چربی‌ها را افزایش می‌دهند. آنها باعث تحریک ساختن پروتئین نیز می‌شوند؛ بنابراین هورمون‌های تیروئید برای رشد طبیعی ضروری هستند. هورمون کلسیتونین در متابولیسم کلسیم مؤثر است. هورمون های تیروئید برای رشد طبیعی مغز مخصوصا در سه سال اول زندگی ضروری هستند. کودکان در سنین بالاتر نیز به هورمون های تیروئیدی برای رشد و تکامل طبیعی احتیاج دارند و بالغین برای تنظیم متابولیسم و استفاده از انرژی به این هورمون ها وابسته هستند. اصلیترین کار T3 و T4 کنترل فعالیت متابولیک سلول است. تیروکسین، تری ید و تیرونین نمو صحیح مغز را ممکن می‌سازند، تولید ادرار، تجزیه پروتئینها و جذب گلوکز توسط سلولها، را افزایش می‌دهد. کلسی تونین یا تیروکلسی تونین توسط تیروئید ترشح می‌شود. اما تحت کنترل TSH قرار ندارد. این هورمون در پاسخ به افزایش سطح کلسیم پلاسمای خون ترشح می‌شود و با افزایش دادن رسوب کلسیم در استخوان سطح کلسیم در پلاسما را پایین می‌آورد. حدود ۹۵ درصد هورمونى که از غد ه تیروئید ترشح مى شود، به صورت T4 (تیروکسین) است. با وجودى که میزان ترشح T3 از غده تیروئید بسیار ناچیز است، این هورمون نقش اصلى را ایفا مى کند. قسمت اعظم T3 موجود در خون از تبدیل T4 به T3 در بافت هاى محیطى از جمله کبد، کلیه و جفت بوجود مى آید. البته بافت هایى چون مغز و هیپوفیز نیز مى توانند T4 را به T3 تبدیل کنند، اما T3 حاصل وارد خون نمى شود و اثر خود را در همان مکان بر جاى مى گذارد. به طور کلى، ۸۰ درصد T3 موجود در خون در کبد و ۲۰ درصد آن در تیروئید ساخته مى شود هورمونهای تیروئیدی باعث افزایش سرعت متابولیسم پایه و افزایش دمای بدن، افزایش سنتز پروتئینها، افزایش حساسیت و پاسخ بدن به کاتکول امینها مانند آدرنالین شده و برای تکامل و رشد سلولها و اعضای بدن نیز به ویژه در دوران جنینی و کودکی لازم وضروری هستند. همچنین این هورمونها متابولیسم پروتئینها، قند و چربی و همچنین متابولیسم ویتامینها را در بدن کنترل و تنظیم میکند و سلول را در جهت استفاده صحیح از منابع انرژی هدایت میکند. تیرونامین در حیواناتت دارای اثرات بیشتری نسبت به انسان میباشد و باعث تنظیم الگوی خواب زمستانی پستانداران و همچنین الگوی پوست اندازی در پرندگان میشود.

در این صفحه تعداد 664 مقاله تخصصی درباره هورمونهای تیروئیدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هورمونهای تیروئیدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; TDCs; thyroid-disrupting chemicals; PAHs; polycyclic aromatic hydrocarbons; PCBs; polychlorinated biphenyls; THs; thyroid hormones; TTR; transthyretin; TU; thiourea; T4; thyroxine; TCDD; tetrachlorodibenzo-p-dioxin; PCB 126; 3, 3′, 4, 4′, 5-pentachlor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; Coronary arteries; Development; Nitric oxide; 6-propyl-2-thiouracil; Thyroid hormones; Endothelium; NO; nitric oxide; NOS; nitric oxide synthase; BP; blood pressure; ACh; acetylcholine; L-NNA; Nω-nitro-l-arginine; DEA/NO; 2-(N,N-Diethylamino)-diazenolate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; DCNP; 2,4-dichloro-6-nitrophenol; DCP; 2,4-dichlorophenol; Dio; deiodinase; Dpf; days post-fertilization; EDCs; endocrine-disrupting chemicals; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; GC-MS; gas chromatography/ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; Organochlorine pesticides; In utero exposure; Thyroid hormones; Cord blood; Newborns; OCPs; organochlorine pesticides; TH; thyroid hormone; T3; triiodothyronine; FT3; free triiodothyronine; TT3; total triiodothyronine; T4; thyroxine; FT4; free thyroxine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; SCH; subclinical hypothyroidism; ATA; American Thyroid Association; CSE; Chinese Society of Endocrinology; CSPM; Chinese Society of Perinatal Medicine; FT3; free triiodothyronine; FT4; free thyroxine; TSH; thyroid stimulating hormone; Anti-TPO; anti-thyro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; SMC; Semicarbazide; HPT axis; hypothalamic-pituitary-thyroid axis; GABA; gamma-aminobutyric acid; THs; thyroid hormones; T3; 3,5,3′-triiodothyronine; T4; thyroxine; TSH; thyroid-stimulating hormone; CRH; corticotropin-releasing hormone; TRH; thyrotropin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمونهای تیروئیدی; 3′UTR; 3′ untranslated region; ANOVA; analysis of variance; begain; brain-enriched guanylate kinase-associated gene; D3KO; D3-deficient mice; Dio; iodothyronine deiodinases; Dio1; iodothyronine deiodinase type 1; Dio2; iodothyronine deiodinase type 2;