آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 2391 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: IL; interleukin; Th; T helper cell; TNF; tumour necrosis factor; SDF; stromal derived factor; IFN; interferon; TGL; triglyceride lipid; HDL; high density lipoprotein; LDL; low density lipoprotein; VLDL; very low density lipoprotein; CRP; C-reactive protei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: TNF; tumor necrosis factor; TA; takayasu arteritis; BVAS; birmingham vascular activity score; ESR; erythrocyte sedimentation rate; CRP; C-reactive protein; C-reactive protein; Resveratrol; Erythrocyte sedimentation rate; Takayasu arteritis; Tumor necrosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: FAM5C; BRINP3; UGGT1; N-glycosylation; Endothelial cells; BRINP; bone morphogenetic protein and retinoic acid-inducible neural specific protein; DMEM; Dulbecco's modified medium; ECs; endothelial cells; ER; endoplasmic reticulum; G-I; glucosidase I; G- II
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ALI; acute lung injury; ATF3; activating transcription factor 3; PA; pseudomonas aeruginosa; KO; knockout mice; WT; wild type; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; IL; interleukin; TNF; αtumor necrosis factor α; NFκa; nuclear factor kappa B; Co-ip; Co-i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Mitral stenosis; Percutaneous mitral commissurotomy; Chronic inflammation; Matrix metalloproteinases; TNFα; Mitral restenosis; AF; atrial fibrillation; CI; confidence interval; ECM; extracellular matrix; hs-CRP; high sensitive C-Reactive Protein; HR; haz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ANV; antenatal visit; BD; Becton Dickinson; AEC; (3-amino-9-ethylcarbazole); CBA; cytometric bead array; CERPAGE; Centre d'Etude et de Recherche sur le Paludisme Associé à la Grossesse et à l'Enfance; CPDA; citrate phosphate dextrose adenine; IRD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ABIC; age, bilirubin, international normalized ratio, and creatinine; AH; alcoholic hepatitis; AKI; acute kidney injury; ALD; alcoholic liver disease; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BSC; best supportive care; GR; glucocort
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: anti-programmed cell death-1 therapy; nivolumab; pembrolizumab; vitiligo; vitiligo-like lesions; Abs; antibodies; CXCL; C-X-C motif ligand; CXCR; C-X-C motif receptor; IFN; interferon; IL; interleukin; PD; programmed cell death; TNF; tumor necrosis fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ANP; Atrial natriuretic peptide; ARE; AU-rich elements; CS; catalytic sequence; DUSP; dual-specificity phosphatases; ERK; extracellular signal-regulated kinase; Grx; glutaredoxin; HA; hyaluronic acid; IFN; Interferon; IL; Interleukin; JNK; c-Jun N-termina