دانشجویان کارشناسی پرستاری

در این صفحه تعداد 49 مقاله تخصصی درباره دانشجویان کارشناسی پرستاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دانشجویان کارشناسی پرستاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; Case study; Critical thinking; Critical thinking dispositions; Cross-sectional study; Undergraduate nursing students; Pre-registration nursing programme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; Self-directed learning; Undergraduate nursing students; Nursing education program types; Saudi Arabia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; interviewing skills; health history; standardized patients; undergraduate nursing students; health assessment; nursing education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; Simulated patient; Standardized patient; Communication skills; Nursing education; Simulation; Undergraduate nursing students; Registered nurses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; assessment tool; objective structured clinical evaluation; competences; reliability; reproducibility of results; undergraduate nursing students; validity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; Scholarly mentoring; Transformative learning; Intellectual partnership; Undergraduate nursing students;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; Critical thinking; Technology enhanced learning environments (TELEs); Online discussion forums; Classroom response technology; Undergraduate nursing students; Instructional approach; Mixed methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; Clinical competence; Clinical assessment practices; Clinical assessment tool; Assessment standards; Undergraduate nursing students; Preceptorship;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; Undergraduate nursing students; Critical thinking; Measurement of critical thinking; Health Science Reasoning Test
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; simulation; manikins of color; nursing laboratory; cultural competency; diversity awareness; clinical experience; nursing skills; nursing education; undergraduate nursing students
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; simulation replacing clinical; clinical versus simulation; grading in simulations; maternal-newborn; undergraduate nursing students
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانشجویان کارشناسی پرستاری; undergraduate nursing students; high-fidelity simulation; simulation; integrative review; meta-analysis; systematic review