٪جو دو سر

در این صفحه تعداد 8 مقاله تخصصی درباره ٪جو دو سر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ٪جو دو سر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ٪جو دو سر; χ2; chi-square; ΔS; sucrose-minus-water difference of either 1-h licking or 48-h drinking; %S; sucrose percent difference of either 1-h licking or 48-h drinking; %OAE; percent open-arm entries; %OAT; percent open-arm time; %SWIM; percent swim duration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ٪جو دو سر; ABS; aversive brain system; BIS; behavioral inhibition system; BLA; basolateral nucleus of the amygdala; CEA; central nucleus of the amygdala; CNS; central nervous system; EPM; elevated plus-maze; HA; histamine; HNS; histaminergic neural system; IA; inhib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ٪جو دو سر; VTA; ventral tegmental area; CeA; central amygdala; EPM; elevated plus-maze; %OAT; the percentage of open arm time; %OAE; the percentage of open arm entries; Anxiety; Central amygdala; Elevated plus maze; Nicotine; Ventral tegmental area;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ٪جو دو سر; EPM; elevated plus maze; SAL; saline; HA; histamine; CPA; chlorpheniramine; RA; ranitidine; %OAE; percentage of open arms entries; %OAT; percentage of open arm time; CNS; central nervous system; OAE; open arm entries; EAE; enclosed arm entries; OAT; time
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ٪جو دو سر; LH; l-histidine; EPM; elevated plus-maze; T1; Trial 1; T2; Trial 2; intraperitoneally; IP; CPA; chlorpheniramine; SAL; Saline; %OAE; percentage of open arm entries; %OAT; percentage of open arm time; ANOVA; analysis of variance; OAE; open arm entries; EAE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ٪جو دو سر; CNS; central nervous system; EPM; elevated plus-maze; OAE; open arm entries; OAT; open arm time; %OAE; percentage of open arm entries; %OAT; percentage of open arm time; EAE; enclosed arm entries; EAT; enclosed arm time; %EAT; percentage of enclosed arm t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ٪جو دو سر; medial prefrontal cortex; emotional memory; fear conditioning; defensive behavior; ANOVA; analysis of variance; AP5; amino-5-phosphonopentanoic acid; EAE; enclosed-arms entries; EPM; elevated plus-maze; GABAA receptor; GABA type A receptor; NMDA receptor;