بیماری آلزایمر

در این صفحه تعداد 7381 مقاله تخصصی درباره بیماری آلزایمر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بیماری آلزایمر
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; Alzheimer's disease; Response to treatment; Transcranial magnetic stimulation; Short-latency afferent inhibition; Acetylcholinesterase inhibitor; Donepezil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; Primary progressive aphasia; Quantitative pathology; Alzheimer's disease; Frontotemporal dementia; Semantic variant; Logopenic variant; Nonfluent/agrammatic variant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; APOE; Apolipoprotein E; Mitochondria; Neuroenergetics; Brain imaging; fMRI; FDG PET; Cytochrome oxidase; Biomarkers; Alzheimer's disease; Energy metabolism; Neurodegeneration;
مقالات ISI بیماری آلزایمر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; Prevalencia de demencia; Fiabilidad diagnóstica en demencia; Enfermedad de Alzheimer; Enfermedad cerebrovascular; Diagnóstico post-mortem; Comorbilidad cerebral; Dementia prevalence; Dementia diagnosis accuracy; Alzheimer's disease; Cerebrovascular dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; Dementia prevalence; Dementia diagnosis accuracy; Alzheimer's disease; Cerebrovascular disease; Post-mortem diagnosis; Mixed brain pathologies; Prevalencia de demencia; Fiabilidad diagnóstica en demencia; Enfermedad de Alzheimer; Enfermedad cerebrovascul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; Alzheimer's disease; Dementia; Mild cognitive impairment; Septal nuclei; Basal forebrain; MRI; Manual tracing; Acetylcholine; Morphometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; Parkinson's disease; Cerebral microbleeds; Strictly lobar type; Risk of dementia; Cognitive decline; ABPM; ambulatory blood pressure monitoring; AD; Alzheimer's disease; CAA; cerebral amyloid angiopathy; CMBs; cerebral microbleeds; DLB; dementia with Lewy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; Immune complexome analysis; Immune complex; Tandem mass spectrometry; CNS autoimmune diseases; AD; Alzheimer's disease; BBB; blood-brain barrier; CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluid; ICs; immune complexes; nano-LC-MS/MS; nano-liquid chro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; Alzheimer's disease; Biomarker; Driving; Driving cessation; Older adults; Aged; Preclinical; Cerebrospinal fluid; Amyloid β; Tau; ptau;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری آلزایمر; Plate waste; Therapeutic diet; Food type; Validity; Visual estimation; AD; Alzheimer's disease; BI; Barthel index; MMSE; mini-mental state examination; MNA®; mini nutritional assessment;