آشنایی با موضوع

خزان یاخته‌ای یا آپوپتوز (به انگلیسی: Apoptosis) گونه ای از مرگ یاخته طی فرایند مرگ برنامه‌ریزی‌شدهٔ یاخته است که در جانداران چندیاخته‌ای به وقوع می‌پیوندد. خزان یاخته‌ای روندی فیزیولوژیک و زیستی برای نمو فعّال و طبیعی و همچنین حفظ هموستازی می‌باشد و همچنین یکی از فرآیندهای پزشکی مورد مطالعه برای مقابله با سرطان است. فرایند آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلول به عنوان روشی حفاظت شده، تحت کنترل ژن هاست که به منظور حذف سلول های ناخواسته یا غیرضروری در موجودات زنده به کار می رود و در بسیاری از مکانیسم های سیستم ایمنی یا بیماری ها مداخله می کند. اصلی ترین تفاوت این مسیر با نکروز سلولی به عنوان مسیر اصلی حذف سلول های ناخواسته، در عدم ایجاد التهاب و اثر محدود به سلول های هدف است. آپوپتوز در فرایندهای مهم زیست شناختی مانند تکامل طبیعی، هومئوستاز بافتی، حذف سلول های تخریب شده یا آلوده به ویروس و حذف سلول های ایمنی فعال شده علیه آنتی ژن های خودی نقش بسیار حیاتی را بر عهده دارد. این فرایند در تنظیم میزان رشد، تکثیر سلول ها، تکامل و سلامت بدن بسیار مهم بوده و بروز بسیاری از بیماری های اتوایمیون، سرطان ها و عفونت های ویروسی نتیجه عملکرد ضعیف یا مهار شدن پدیده مرگ برنامه ریزی شده سلولی است. بنابراین هدف اصلی مطالعه های آپوپتوزی، تمرکز بر روی شناخت اجزای مولکولی و مکانیسم های تنظیمی به خصوص خانواده Bcl-2 و خانواده IAP به عنوان مهم ترین گروه های تنظیمی است و این اطلاعات کمک می کند تا با به کارگیری عوامل درمانی که این فرایند را متاثر می کنند، درمان بیماری های تخریب عصبی و بیماری های تکثیری نظیر سرطان دور از ذهن نباشد. در هنگام خزان یاخته‌ای حجم سلول کاهش یافته و در سلول وزیکول‌های متعددی ایجاد می‌شوند. سپس کروماتین متراکم شده و قطعه قطعه، می‌شوند. در مراحل بعد، غشا هسته از بین می‌رود و در آخر، سلول بصورت وزیکول‌های کوچکی، به چندین قسمت تقسیم می‌شود. در طول اپوپتوز، اندامک‌های داخلی سلول، مانند، میتوکندری‌ها و لیزوزوم‌ها سالم می‌مانند. وزیکول‌هایی که از قطعه قطعه شدن سلول پدید می‌آیند، بوسیله فاگوسیت‌ها، بلعیده می‌شوند و هضم می‌شوند.
در این صفحه تعداد 29123 مقاله تخصصی درباره خزان یاخته‌ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خزان یاخته‌ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خزان یاخته‌ای; Br¯; bromide or negatively charged bromine atom; CNS; central nervous system; TCTP; translationally controlled tumor protein; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; PBS; phosphate buffer saline; LMP; low melting point; NMP; normal melting point; BSA; bov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خزان یاخته‌ای; Apoptosis; Dermatotoxicity; Dyskeratosis; Intraepithelial carcinoma; Mitosis; Paclitaxel; Pagetoid invasion; Apoptosis; Dermatotoxicidad; Disqueratosis; Carcinoma intraepitelial; Mitosis; Paclitaxel; Invasión pagetoide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خزان یاخته‌ای; Bax; Bcl-2-associated X protein; CHOP; C/EBP-homologous protein 10; DNA; dezoxiribonucleic acid; FITC; fluorescein isothiocyanate; GAPDH; (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GRP78; glucose-regulated protein 78; HIF1α; hypoxia inducible factor 1α;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خزان یاخته‌ای; Placenta; Hypoxia; Hsp90; Apoptosis; Pomegranate; ad lib; ad libitum; HPX; hypoxia at 12% oxygen; IUGR; intrauterine growth restriction; JZ; junctional zone; Laby; labyrinthine zone; NOX; normoxia at 21% oxygen; PJ; pomegranate juice; FR; food restriction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خزان یاخته‌ای; Myocardial infarction; Snakegourd peel; Apoptosis; p-JNK; p-p38MAPK; MI; myocardial infarction; SP; Snakegourd Peel injection; TTC; triphenyltetrazolium chloride; ± dp/dt max; maximum rate of left ventricular pressure rise and fall; LVSP; left ventricula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خزان یاخته‌ای; αASGM1; anti-asialo GM1; DP; double positive; LX; lipoxin; mBSA; methylated BSA; PG; prostaglandin; PUFA; polyunsaturated fatty acids; Rv; resolvin; NK cells; Peritonitis; Resolution of inflammation; Apoptosis; Neutrophils;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خزان یاخته‌ای; OC; Osteochondrosis; TNF; tumor necrosis factor; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; BAG-1; Bcl-2 associated athanogene-1; QH; Quarter Horse; TB; Thoroughbred; POA; Pony of the Americas; LCM; laser capture microdissection; OCT compound; optimal cutting temperature
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خزان یاخته‌ای; MφCM; conditioned medium of macrophages; PMA; phorbol 12-myristate 13-acetate; MTT; 3-(4,5-dimethyl-thiazol-2-yl) 2,5-diphenyl-tetrazolium bromide; qRT-PCR; quantitative real-time polymerase chain reaction; TAM; tumor associated macrophage; DMSO; dimethy