آشنایی با موضوع

نشانگر زیستی یا زیست نشانگر (Biomarker) عموماً به یک شاخص قابل سنجش از برخی حالت‌ها و شرایط بیولوژیک یا زیستی اشاره دارد. گاهی نیز به یک ماده که حضورش نشان‌دهنده وجود یک ارگانیسم زنده است اشاره میکند. زیست ‏‌نشانگرها اغلب در بررسی فرایندهای طبیعی زیستی، فرایندهای پاتوژن یا پاسخ دارویی به یک درمان ویژه ارزیابی می‌شوند و در بسیاری از رشته‌های علمی استفاده می‌گردد. به طور کلی یک نشانگر زیستی پزشکی به هر چیزی که بتواند به عنوان شاخصی از یک بیماری خاص یا برخی از حالات فیزیکی یک موجود زنده استفاده گردد، اطلاق می‌شود. نشانگرهای زیستی می توانند بر اساس نوع و ویژگی خود در سطوح مختلف نظیر سطح سلولی، مولکولی، جمعیتی و حتی اکوسیستمی مطرح گردند. بر اساس نظر محققین نشانگرهای زیستی می توانند به دو صورت تقسیم بندی شوند و این تقسیم بندی بر طبق کاربرد و پاسخ هایی که موجودات زنده به مواد ضد حیات دارند، می باشد. معمولاً غلظت برخی از آلاینده‌ها در محیط مورد مطالعه بسیار پایین‌تر از حد تشخیص ابزارهای سنجش آزمایشگاهی موجود می باشد. لذا بدون مشاهده شدن آلودگی، اثرات این مواد بر اجزای زنده قابل تشخیص است. این نشانگرها بر اساس تنوع و کاربردشان می توانند در این ارزیابی موثر واقع شوند و خصوصیات بارزی که می تواند آنها را به عنوان یک ابزار نظارتی در علوم مختلف تبدیل نماید اختصاصی بودن، حساسیت و عملی بودن آنها است. چنین نشانگری می‌تواند به عنوان ابزاری برای بررسی سلامت یک اندام یا دیگر جنبه‌های سلامتی یک موجود زنده معرفی شود. برای مثال کلریدروبیدیوم در برچسب زنی ایزوتوپی به منظور ارزیابی پروفیوژن ماهیچه قلب استفاده می‌شود. نشانگرهای زیستی می‌توانند براساس شاخص‌های مختلف طبقه‌بندی شوند. به طور مثال می‌توان آنها را براساس ویژگی‌هایشان به نشانگرهای زیستی تصویر بربرداری (MRI, PET, CT) یا نشانگرهای زیستی مولکولی تقسیم‌بندی کرد. نشانگرهای زیستی مولکولی را می‌توان در مورد نشانگرهای زیستی غیر تصویر بردار که خصوصیات بیوفیزیکی خاصی داشته و می‌توانند برای اندازه‌گیری در نمونه‌های زیستی (برای مثال پلاسما، مایع مغزی-نخاعی، نمونه برداری) استفاده شوند به کار برد. این نشانگرها خود شامل نشانگرهای زیستی مبتنی بر اسیدهای نوکلئیک (همچون موتاسیون ژن‌ها یا چند شکلی‌ها و تجزیه و تحلیل مقدار بیان ژن)، پپتیدها، پروتئین‌ها، لیپیدها، متابولیت‌ها و دیگر مولکول‌های کوچک هستند. نشانگرهای زیستی همچنین می‌توانند براساس کاربردهایشان تقسیم‌بندی شوند مانند نشانگرهای زیستی تشخیصی (مانند تروپونین قلبی برای تشخیص آنفارکتوس میوکارد)، نشانگرهای زیستی پیش آگاه کننده (همچون نشانگرهای زیستی سرطان) و نشانگرهای زیستی برای نشان دادن پاسخ‌های بالینی به یک تداخل (HbALc برای درمان ضد دیابتی). طبقه‌بندی دیگر نشانگرهای زیستی شامل نشانگرهایی است که در تصمیم‌گیری در برای مراحل اولیه تولید یک دارو استفاده می‌شوند مانند نشانگرهای زیستی فارماکودینامیک (PD) و که در مطالعات بهینه‌سازی دوز دارو از اهمیت خاصی برخودار هستند.
در این صفحه تعداد 6070 مقاله تخصصی درباره نشانگر زیستی یا بیومارکر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده نشانگر زیستی یا بیومارکر
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; Radiotherapy; Cardiovascular diseases; Cardiotoxicity; Cardiac imaging; Biomarkers; Radiothérapie; Maladies cardiovasculaires; Cardiotoxicité; Imagerie cardiaque; Biomarqueurs; CI; confidence interval; Gy; Grays; MRI; magnetic resonance imaging; RR; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; APOE; Apolipoprotein E; Mitochondria; Neuroenergetics; Brain imaging; fMRI; FDG PET; Cytochrome oxidase; Biomarkers; Alzheimer's disease; Energy metabolism; Neurodegeneration;
مقالات ISI نشانگر زیستی یا بیومارکر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; EA; elemental analyzer; GC-IRMS; gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; ICP-AES; inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; NAA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; Br¯; bromide or negatively charged bromine atom; CNS; central nervous system; TCTP; translationally controlled tumor protein; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; PBS; phosphate buffer saline; LMP; low melting point; NMP; normal melting point; BSA; bov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; Social determinants of health; Machine learning; Neural network; Biomarkers; Health and retirement study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; prostatic neoplasms; biomarkers; tumor; kallikreins; African Americans; neoplasm grading; AA; African American; DRE; digital rectal examination; GG; Grade Group; PSA; prostate specific antigen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; PENK; proenkephalin; CKD; chronic kidney disease; CV; coefficient of variation; mAb; monoclonal antibodies; HBT; heterophile blocking tubes; Biomarkers; Proenkephalin; Enkephalin; Pro-enkephalin; penKid; Assay validation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; prostatic neoplasms; neoplasm recurrence; local; prostate specific antigen; magnetic resonance imaging; biomarkers; tumor; 3D; 3-dimensional; 3TmpMRI; 3 Tesla prostate mpMRI; ADC; apparent diffusion coefficient; BCR; biochemical recurrence; mpMRI; multipa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; Parkinson's disease; Progressive supranuclear palsy; Multiple system atrophy; Branched chain amino acids; Biomarkers; 1H NMR spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; Acute coronary syndrome; NSTEMI; STEMI; Unstable angina; Prognostic stratification; Biomarkers; Renal function; Creatinine; Urea; Glomerular filtration; Cystatin C; NGAL; Interleukin-18;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; Saliva; Obesity; Oral health; Cytokines; Biomarkers; API; approximal plaque index; AUC; area under the curve; BMI; body mass index; CAL; clinical attachment level; CRP; C-reactive protein; DMF-S; caries prevalence index (decayed, missing, and filled surfa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشانگر زیستی یا بیومارکر; FB; factor B; TCC; terminal complement complex; FH; factor H; Clu; clusterin; C1Inh; C1 inhibitor; CRP; C-reactive protein; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; AED; anti-epileptic drugs; CNS; central nervous system; WNRTB; Wales Neuroscience Researc