بیماری قلب و عروقی

در این صفحه تعداد 6319 مقاله تخصصی درباره بیماری قلب و عروقی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بیماری قلب و عروقی
مقالات ISI بیماری قلب و عروقی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; CAMS; continuous air monitoring station; CI; confidence interval; CVD; cardiovascular disease; IQR; interquartile range; NO2; nitrogen dioxide; OR; odds ratio; PPB; parts per billion; RR; relative risk; SO2; sulfur dioxide; WHO; World Health Organization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; Bangladesh; Cardiovascular diseases; Dyslipidemia; Type 2 diabetes; Prevalence; BMI; Body Mass Index; TC; Total cholesterol; TG; Triglyceride; HDL; High Density Lipoprotein; LDL; Low Density Lipoprotein; CVD; Cardiovascular Disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; FFAs; free fatty acids; HGFs; human gingival fibroblasts; Pal; palmitate; SFAs; saturated fatty acids; SS; Sjögren's syndrome; T2D; type 2 diabetes; UFAs; unsaturated fatty acids; Periodontitis; Free fatty acid; Metabolic disorder; Salivary gland; Cardio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; BMI; body mass index; CHD; coronary heart disease; CVD; cardiovascular disease; ECG; electrocardiographic; HR; hazard ratio; MHNW; metabolically healthy normal weight; MHO; metabolically healthy obese; MHOO; metabolically healthy overweight/obese; MUNW; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; Cardiovascular disease; Diet; Atherosclerosis; Alimentation; Athérosclérose; Maladies cardiovasculaires; 14-item FFQ; 14-item Food Frequency Questionnaire; CDQ2; Cardiovascular dietary questionnaire 2; GS; Global score; MUFA; Mono Unsaturated Fatty Acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; ATIs; amylase-trypsin inhibitors; BMD; bone mineral density; CD; celiac disease; CVD; cardiovascular disease; EATL; enteropathy-associated T-cell lymphoma; GFD; gluten free diet; GFPs; gluten-free products; IBS; irritable bowel syndrome; IgA tTG; immunogl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; BMI; Body mass index; CVD; Cardiovascular disease; CAR; Constitutive androstane receptor; GFR; Glomerular filtration rate; HCB; Hexachlorobenzene; HDL; High density lipoprotein; IVS; Inter ventricular septum; LDL; Low density lipoprotein; LVEDD; Left vent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; ABC; Aboriginal Birth Cohort; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CVD; cardiovascular disease; CVH; cardiovascular health; IRSEO; Indigenous Relative Socioeconomic Outcomes Index; NT; Northern Territory; OR; odds ratio; RDH; Royal Darwin Hospital; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; CVD; cardiovascular disease; F2-IsoP; F2-isoprostane; 15-F2t-IsoP-M; F2-isoprostane metabolite; BMI; body mass index; Cr; creatinine; Oxidative stress; F2-isoprostanes; Hypertension; Cardiovascular disease; Body mass index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; AHA; American heart association; CVD; cardiovascular disease; GEE; generalized estimating equation; HR; hazard ratio; IUGR; intrauterine growth restriction; SUMC; Soroka University Medical Center; Arrhythmia; Epidemiology; Heart disease; Hypertension; Pre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; DKD; diabetic kidney disease; RAAS; renin-angiotensin-aldosterone system; ESRD; end-stage renal disease; T1DM; type I diabetes mellitus; T2DM; type II diabetes mellitus; CVD; cardiovascular disease; GFR; glomerular filtration rate; AER; albumin excretion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; PCOS; polycystic ovary syndrome; BMI; mody mass index; HDL-C; high density lipoprotein-C; LDL-C; low density lipoprotein-C; CVD; cardiovascular disease; FSH; follicle stimulating hormone; LH; luteinizing hormone; T2DM; type 2 diabetes mellitus; GPO-PAP; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; SSP; Secondary spontaneous pneumothorax; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; ILO; International Labour Organization; IQR; Interquartile range; PS; Performance status; mMRC, modified Medical Research Council; Hugh-Jones classification; CVD; Cardio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; AST; aspartate aminotransferase; ALT; alanine aminotransferase; BIA; bioelectrical impedance analyzer; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CAD; coronary artery disease; CI; confidence interval; CVD; cardiovascular disease; FFQ; food frequency questi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلب و عروقی; CVD; cardiovascular disease; BMI; body mass index; SBP; systolic blood pressure; DBP; diastolic blood pressure; MI; myocardial infarction; HDL; high-density lipoproteins; LDL; low-density lipoproteins; TG; triglycerides; Mitochondrial mutations; Heteropla