آشنایی با موضوع

سیستم عصبی مرکزی(به انگلیسی: central nervous system )قسمتی از دستگاه اعصاب است که در درون جمجمه و مجرای نخاعی (مجرای مهره ای) قرار دارد و شامل دو قسمت نخاع و مغز است. نخاع رشته ی طنابی شکل درازی است که درون مجرای مهره ها قرار دارد. مغز که بزرگترین و پیچیده ترین قسمت دستگاه عصبی مرکزی است شامل میلیاردها سلول عصبی بوده و وزن آن به طور متوسط در مردان 1380 گرم و در زنان 1250 گرم می باشد. رشد مغز تا 15 سالگی سریع است و پس از 20 سالگی متوقف می شود(در دوران پیری وزن مغز کاهش می یابد). سیستم عصبى،اجتماعى از سلول ها است که بخشى از آنها در تشکیل شبکه ارتباطى و بخشى دیگر هم در تشکیل ماده محافظ این شبکه شرکت مى ‏کنند. شبکه ارتباطى به وسیله نورونها شکل مى ‏گیرد. سلول هاى شبکه ارتباطى براى دریافت و ایجاد جریان عصبى و همچنین انتقال این جریان به سایر نورونها و همچنین سلول هاى حساسه، متمایز شده اند. مغز انسان تقریبا از ۱۰۱۲ نورون تشکیل شده است. سلول هاى محافظ سیستم عصبى شامل نوروگلیاها است که به معنى متصل ‏کننده نورونها به همدیگر مى ‏باشند (Nerve Glue). این سلول ها نه تنها در نگهدارى و محافظت نورونها در یک محیط محدود و مخصوص بسیار مؤثرند، بلکه باعث افزایش سرعت انتقال ایمپالسهاى الکتریکى در طول آکسون نیز مى ‏شوند. تعداد سلول هاى نورگلیا در مغز انسان، ده برابر بیشتر از تعداد نورونهاى موجود در مغز است. سیستم عصبى اکثر حیوانات به دو قسمت سیستم عصبى محیطى (PNS) و سیستم عصبى مرکزى (CNS) تقسیم مى‏شوند. وقتی رشد مغز کامل شد درون کاسه سر را پر نموده و با دیواره ی داخلی آن تماس پیدا می کند. مغز شامل سه قسمت است: مغز خلفی،مغز میانی و مغز قدامی که هر کدام از این سه قسمت شامل چند جزء فرعی هستند. قسمتهاى مختلف مغز انسان براساس پیدایش آنها در دوران جنینى به پنج ناحیه تقسیم مى ‏شوند که عبارتند از: 1-میلانسفالون ۲-متانسفالون ۳-مزانسفالون ۴- دیانسفالون ۵-تلانسفالون چگونگى تشکیل سیستم اعصاب مرکزى بدین طریق است که در ضمن نمو جنین یک قسمت از لوله عصبى نخاع شوکى را مى ‏سازد و انتهاهاى سرى لوله عصبى که به مغز تبدیل خواهد شد، ابتدا سه برجستگى به نام حبابهاى مغزى اولیه را تشکیل مى ‏دهد (تصویر)، این حبابها عبارتند از: 1-مغز قدامى 2-مغز میانى 3-مغز خلفى که به طناب نخاعى پیوسته است. در قسمت زیر چگونگى تشکیل بخشهاى مختلف مغزى انسان نشان داده شده است: حباب مغزى قدامى (پروزنسفالون)شامل: تلانسفالون- دیانسفالون حباب مغزى میانى (مزانسفالون)عبارتنداز: پایه‏هاى مغزى- تکمه‏هاى چهارگانه حباب مغزى خلفى (رمبانسفالون)شامل: متانسفالون- میلانسفالون تلانسفالون نیمکره‏ هاى مغز و دیانسفالون عناصر اطراف بطن میانى را که مبدأ پیدایش تالاموس، هیپوتالاموس، ساب ‏تالاموس و اپى‏ تالاموس است، به وجود مى‏ آورد. متانسفالون،پل مغزى و مخچه را ایجاد مى ‏کند و میلانسفالون بصل‏النخاع را به وجود مى ‏آورد.
در این صفحه تعداد 5988 مقاله تخصصی درباره سیستم عصبی مرکزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیستم عصبی مرکزی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic antibody; CNS; central nervous system; MRI; magnetic resonance imaging; Cocaine; Peripheral neuropathy; Mononeuritis multiplex; Magnetic resonance imaging; Neuromuscular disease; Vasculitis;
مقالات ISI سیستم عصبی مرکزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Br¯; bromide or negatively charged bromine atom; CNS; central nervous system; TCTP; translationally controlled tumor protein; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; PBS; phosphate buffer saline; LMP; low melting point; NMP; normal melting point; BSA; bov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Multimodal image fusion; Navigation; Spinal cord tumors; CNS; Central nervous system; CT; Computed tomography; IDEAL; Iterative decomposition of water and fat with echo asymmetric and further squares estimation; MRI; Magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; BP; bipolar disorder; C3a, C5a; activated complement cascade components; CNS; central nervous system; EPC; endothelial progenitor cell; ERK; extracellular signal-regulated kinase; HSC; hematopoietic stem cell; iPSC; induced pluripotent stem cell; LPA; lys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; CSF; cerebrospinal fluid; EEG; electroencephalography; CNS; central nervous system; GOS; Glasgow Outcome Score criteria; ROC; operating characteristic curve; WBC; white blood cell; CMA; China Medical Association; PCT; procalcitonin; Children; Refractory p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Anticipatory postural adjustments; Simple reaction time; Preplanned movements; Task complexity; Central nervous system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; CNS; central nervous system; SCI; spinal cord injury; USA; United States of America; GFAP; glial fibrillary acidic protein; STAT; signal transducer and activator of transcription; SOCS; Suppressor of cytokine signaling; LMD; laser microdissection; GFP; gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; ALLO; allopregnanolone (3α5α-tetrahydroprogestone); CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluid; DHEA; dehydroepiandrosterone; DHT; dihydrotestosterone; EAE; experimental autoimmune encephalomyelitis; ISO; isopregnanolone (3β,5α-tetrahydropr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; CCK; cholecystokinin; CNS; central nervous system; EEC; enteroendocrine cell; FFAR; free fatty acid receptor; GABA; gamma-aminobutyric acid; GI; gastrointestinal; GLP; glucagon-like peptide; IB4; isolectin B4; IBD; inflammatory bowel disease; LPS; lipopol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; GI; Gastrointestinal tract; ENS; Enteric Nervous System; CNS; Central Nervous System; MS; Multiple Sclerosis; GABA; gamma-aminobutyric acid; HPA; hypothalamicpituitaryadrenal; EHEC; Escherichia coli O157:H7; ECs; Enterochromaffin cells; Human microbiota;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; 2D-US; 2D ultrasound; 3D-US; 3D ultrasound; AP; anteroposterior; BT; brainstem-tentorium; BV; brainstem-vermis; CC; craniocaudal; CNS; central nervous system; DWM; Dandy-Walker malformation; GA; gestational age; ICC; intraclass correlation coefficient; MR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; CNS; central nervous system; HADS; Hospital Anxiety and Depression Scale; PSS; Perceives Stress Scale; WHO; World Health Organization; F-SozU; Fragebogen zur sozialen Unterstützung (“Social Support Questionnaire”); Neurooncology; Psychooncology; Anxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; sickle cell disease; venous thromboembolism; BMI; Body mass index; CNS; Central nervous system; CVC; Central venous catheter; HEMORIO; State Institute of Hematology at Rio de Janeiro; NCH; Nationwide Children's Hospital; PAC; Port-a-catheter; PE; Pulmonar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Immune complexome analysis; Immune complex; Tandem mass spectrometry; CNS autoimmune diseases; AD; Alzheimer's disease; BBB; blood-brain barrier; CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluid; ICs; immune complexes; nano-LC-MS/MS; nano-liquid chro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Severe fever with thrombocytopenia syndrome; Hemophagocytic lymphohistiocytosis; Central nervous system involvement; Immunohistochemistry; Autopsy; CFS; cerebrospinal fluid; CNS; central nervous system; CNS-HLH; CNS involvement of HLH; HLH; hemophagocytic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Large granular lymphocyte, Leukemia, CNS, Articular infiltration, Cat.; CBC; Complete Blood Count; CNS; Central Nervous System; COP; Cyclophosphamide, Oncovin, Prednisolone; CSF; Cerebrospinal Fluid; FeLV; Feline Leukemia Virus; FIV; Feline Immunodeficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Encéphale; Intestin; Maladie de l'appareil digestif; Microbiologie; Microbiote intestinal; Pathologie psychiatrique; Système nerveux central; Thérapeutique médicamenteuse; Brain; Central nervous system; Disease of the digestive system; Drug Therapy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; FB; factor B; TCC; terminal complement complex; FH; factor H; Clu; clusterin; C1Inh; C1 inhibitor; CRP; C-reactive protein; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; AED; anti-epileptic drugs; CNS; central nervous system; WNRTB; Wales Neuroscience Researc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Vibroacoustic disease; Blood-brain barrier permeability; Central nervous system; Low-frequency but high-intensity noise exposure; Tight junction proteins; Cysteinyl leukotriene receptor 1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; CNS; central nervous system; CTCAE; Common Terminology Criteria for Adverse Events; EGFR; epidermal growth factor receptor; NCI; National Cancer Institute; NSCLC; non-small cell lung cancer; PRO; patient-reported outcome; PRO-CTCAE; Patient-Reported Outco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; CNS; central nervous system; DMSO; dimethyl sulfoxide; EAE; experimental autoimmune encephalomyelitis; G-MDSC; granulocytic myeloid derived suppressor cells; HDAC; histone deacetylase; MHC; major histocompatibility complex; M-MDSC; monocytic myeloid deriv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; 3D; three-dimensional; BT; brain tumor patient (other than medulloblastoma); CCM; cerebral cavernous malformation(s); CMB; cerebral microbleed(s); CNS; central nervous system; CSI; craniospinal irradiation; DVH; dose-volume histogram; D50CMB; median dos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; AQP4; aquaporin-4; AQP4-IgG; AQP4 specific IgG antibody; CAN; Canalicular; CHI; Chiasmal; CNS; Central nervous system; CSF; Cerebrospinal fluid; DIR; Double inversion recovery sequence; DWI; diffusion-weighted imaging; FLAIR; Fluid-attenuated inversion re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Electronic cigarette; Tobacco cigarette; Cigarette inhalation; Nicotine; Combustible cigarette; α-7nAChR; alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor; CNS; central nervous system; e-cigarette; electronic cigarette; GLT-1; glutamate transporter-1; xCT; cysti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; craniofacial microsomia; oculo-auriculo-vertebral syndrome; hemifacial microsomia; Goldenhar; central nervous system; developmental disorder; systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; ADBs; anterior group of dorsal bipolar neurons; C; enteropneust collar; CNS; central nervous system; Di; caudal diencephalon (thalamus and pretectum); DN; anterodorsal nerve; ESCs; epithelial sensory cells; inf; infundibular cells; IsO; isthmic organizer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; C; catechin; CNS; central nervous system; ConA; concanavalin-A; EC; epicatechin; ECM; extracellular matrix; EGC; epigallocatechin; EGCg; epigallocatechin gallate; GBM; glioblastoma; 67LR; 67 k kDa laminin receptor; LRP-1; low-density-lipoprotein recep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; STZ; Stereptomycin; DCX; doublecrtin; NeuN; Neuronal nuclear antigen; DG; dentate Gyrus; ROS; reactive oxygen species; IGF-1; Insulin like growth factor 1; CNS; Central nervous system; Maternal diabetes; Neurogenesis; Hippocampus; Rat neonates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; AD; Alzheimer's disease; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; CNS; central nervous system; D.W; distilled water; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMSO; dimethyl sulfoxide; dPC12; differentiated-PC12; FDA; U.S. Food and Drug Administration; GC-MS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Neuroinflammation; Monocytes and T cells; Inflammatory mediators; Matrix mettaloproteinases; Autophagy; ASIC; acid-sensing ion channels; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; MMPs; matrix metalloproteases; PD; Parkinson's disease; AD; Alzheimer's Disease; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; ALL; acute lymphoblastic leukemia; AraC; cytosine Arabinoside; BrdU; bromodeoxyuridine; CNS; central nervous system; DG; Dorsal Ganglion; DHFR; dihydrofolate reductase; IP; intraperitoneal; LSD; Fisher's least significant difference; MTX; methotrexate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; ACVR1; Activin A receptor, type I; BMP; Bone morphogenetic protein; bTBI; Blast-related traumatic brain injury; CNS; Central nervous system; FOP; Fibrodysplasia ossificans progressive; HIF-1α; Hypoxia inducible factor alpha; HO; Heterotopic ossification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; ACEI; angiotensin converting enzyme inhibitor; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; Ang; angiotensin; AT1R; angiotensin type 1 receptor; AT2R; angiotensin type 2 receptor; CNS; central nervous system; CVLM; caudal ventrolateral medulla; IL; int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Tuberculosis (TB); Multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB); Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB); Central nervous system (CNS) TB; Tuberculoma; Bedaquiline; AFB; acid-fast bacilli; BAL; bronchoalveolar lavage; CNS; central nervous system; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; APC; allophycocyanin; ANOVA; analysis of variance; BBB; blood brain barrier; CNS; Central Nervous System; CD; cluster of differentiation; FCXM; flow cytometry cross match; FITC; fluorescein; FDA; food and drug administration; GLAST; glutamate aspartate tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Status epilepticus; Inflammatory CNS disease; Autoimmune encephalitis; Immunotherapy; Unknown/cryptogenic; CNS; central nervous system; SE; status epilepticus; ICU; intensive care unit; NORSE; new onset refractory status epilepticus; EEG; electroencephalo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; Central nervous system; Craniotomy; Crohn disease; Lymphoma; Multiple sclerosis; Natalizumab; Tsyabri; EBV; Epstein-Barr virus; FDA; Food and Drug Administration; HHV; Human herpesvirus; HIV; Human immunodeficiency virus; Ig; Immunoglobulin; LPD; Lymphopr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; ESWT; extracorporeal shock wave therapy; NRS; numerical rating scale; LDI; Laser Doppler blood perfusion imaging; SP; substance P; CNS; central nervous system; LIS; Leuven Itch Scale; CGRP; calcitonin gene-related peptide; Extracorporeal shock wave therap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; 3 V; third ventricle; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BT3; BetaTubulin-III; CA1; cornu ammonis area 1; CAq; cerebral aqueduct; CNS; central nervous system; CPE; choroid plexus epithelium; CSF; cerebrospinal fluid; DAPI; 4,6-diamidino-2-phenylin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم عصبی مرکزی; BFA; Body fluid analogue; CNCl; Cyanogen chloride; CNS; Central nervous system; CSF; Cerebrospinal fluid; CT; Computerized tomography; DPD; N,N-diethyl-p-phenylenediamine; LPS; Lipopolysaccharide; NCl3; Nitrogen trichloride; THM; Trihalomethane; Pup mice;