آشنایی با موضوع

کودَک یا بچه(CHILD) به انسان خردسال(دختر و پسر)گفته می‌شود. برابر دیگر کودک در زبان فارسی واژه بچه می‌باشد. واژه کودک از ریشه واژه پهلوی kuk به معنای کوتاه می‌باشد و با واژه‌های کوتاه و کوچک هم خانواده می‌باشد. این واژه به بزرگ نشدن و سادگی و پاکی نیز اشاره دارد. از نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی شروع و تا رسیدن به سن قانونی ادامه می یابد. حد فاصل میان نوزادی و نوجوانی را عرف عام دوره ای کودکی می گویند. در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، کودک به هر انسانی که زیر هجده سال تمام باشد گفته می‌شود؛ مگر این که مطابق قانون حاکم بر آن شخص، سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد. دورهٔ کودکی به دو دوره بخش می‌شود: دورهٔ عدم تمیز و دورهٔ تمیز تعریف قانونی از دورهٔ تمیز نشده‌است. کودکی که در دورهٔ تمیز باشد، کودک مُمَیِّز گفته می‌شود و آن عبارت از کودکی است که گرچه سن و سال کمی دارد، ولی شعورش به امور روزمره می‌کشد و سرش در خرید و فروش‌های عادی کلاه نمی‌رود و هنجارهای روزمرهٔ مردم را تا حد متعارف می‌داند. کودک غیر ممیز نیز کسی است که پا به دورهٔ تمیز نگذاشته باشد. پس دورهٔ عدم تمیز، به دورهٔ زندگانی کودک، پیش از دورهٔ تمیز، گفته می‌شود. در برخی از کشورها برای دورهٔ تمیز، سنی معین شده و اگر کودک به آن سن رسیده باشد، ممیز محسوب می‌گردد. برای نمونه قانون مدنی آلمان، سن هفت سال تمام را پایان دورهٔ عدم تمیز کودک می‌داند و از آن به بعد، کودک، ممیز محسوب می‌شود. در این قانون، یکی از گروه کسانی که اهلیت استیفا به دست خودشان را ندارند، کودکانی نام برده شده‌اند که هنوز هفت سالشان تمام نشده‌است. مهارت‌هایی که کودکان برای هوش هیجانی نیاز دارند: آگاهی نسبت به احساسات خویش، بازشناسی احساسات دیگران، ابراز مستقیم احساسات با به‌کارگیری دایره لغاتی از کلمات احساسی، برقراری تعادل میان افکار و شناسایی نحوه تأثیر هریک بر دیگری، حساس بودن در برابر افکار دیگران، آگاهی نسبت به این مسائل که همیشه احساسات درست ابراز نمی‌شوند، بینش نسبت به زاویه دید ونگاه دیگران (چرا او این کار را کرد)، انعطاف: قدرت دیدن نقطه نظرات متفاوت دیگران، توانایی ایجاد راه حل‌های بیشتر، خودآگاهی نسبت به روابط، خودگویی‌های مثبت و سازنده، شجاعت برای پذیرش خطر عاشق خود ودیگران بودن، یک انتخاب برای شادبودن واز زندگی لذت بردن و هدفمندی برای دست یابی به سرنوشت خویش برای تفکر سازنده از دیدگاه پیاژه: دوره حسی‌حرکتی عبارت است از: مرحله تماس کودک با دنیای خارج به صورت عملی است و تنها بازتاب‌های فطری را ابراز می‌کند دوره عملیات عینی عبارت است از: مرحله پیش عملیاتی (۲–۷): در این مرحله تفکرکودک بیشترین تفاوت را با تفکر بزرگسال دارد در این زمان کودک به طور کامل خودمیان بین است وهمه اشیا را از دیدگاه خود می‌بیند و مرحله عملیات عینی(۷–۱۱)سال: کودک قادر می‌شود عملیات ذهنی انجام دهد کودک در این مرحله یادمی‌گیرد که کمیت‌ها علی رقم تغییر در ظاهر فیزیکی ثابت هستند و اشیا را می‌تواند برحسب ابعاد وزن و… ردیف کند. مشخصه اول تفکر عملیاتی بازگشت‌پذیری است او می‌تواند اشیا را برحسب صفات آنها طبقه‌بندی کند و همچنین قادر به تثبیت نگهداری ذهنی است. دوره عملیات صوری «قیاسی»(۱۲–۱۵)سال که در این دوره استقرار ه‍وش انتزاعی است. تفکر بیشتر منطقی و نظامدار است. این حد آخرین حد تکمیل ساخت‌های ذهنی‌است و از این پس هیچ نوع ساخت ذهنی جدید در فرد بنا نمی‌شود.

در این صفحه تعداد 13283 مقاله تخصصی درباره کودکان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده کودکان
مقالات ISI کودکان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.