آشنایی با موضوع

طبقه بندی یک فرایند کلی مربوط به دسته بندی است، فرایندی که ایده ها و اشیاها به رسمیت شناخته شده، تمایز یافته و درک می شوند. یک سیستم طبقه بندی یک رویکرد برای انجام طبقه بندی است. طبقه بندی ممکن است به طور خاص به موارد زیر اشاره کند: در طبقه بندی آماری، شناسایی از مجموعه ای از دسته ها که بر اساس مجموعه آموزش داده ها متعلق به مشاهدات جدید است. در طبقه بندی ریاضی، مجموعه ای از مجموعه ها است که می تواند به وضوح توسط یک ویژگی مشخص شده که همه اعضای آن به اشتراک گذاشته می شوند. در طبقه بندی مشتریان، به بازاریابی (همانطور که در مدیریت اصلی داده ها هست) و یا برای سودآوری (به عنوان مثال با هزینه های مبتنی بر فعالیت) گفته می شود. یا در طبقه بندی شغل و طبقه بندی صنعتی استاندارد فعالیت های اقتصادی ذکر می گردد.
در این صفحه تعداد 7648 مقاله تخصصی درباره طبقه بندی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده طبقه بندی
مقالات ISI طبقه بندی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.