آشنایی با موضوع

در اغلب مطالعات بالینی محققین علاقه مند هستند که پارامترهای جامعه را توسط آماره های مربوط به آنان که از طریق نمونه ای که از همان جامعه گرفته شده است برآورد کنند باید توجه داشت به دلیل تغییرات کمی که در نمونه های مختلفی که از یک جامعه گرفته می شود، وجود دارد تغییرات کوچکی در آماره های برآوردشده (میانگین،درصد و. . . ) ایجاد می شود که این تغییرات و عدم قطعیت را می توان با فاصله اطمینان برای هر کدام از آماره ها نشان داد. فاصله اطمینان دامنه ای از مقادیر که پارامتر جامعه را در بر می گیرند دراختیار قرار می دهد، این فاصله مخصوصاً برای مطالعاتی که معنی داری آنها براساسP- Value رد شده است مهم می باشد زیرا می توانیم ببینیم که مقدار واقعی متغیردر چه فاصله ای قرار دارد. حد بالا وپایین فاصله اطمینان میزان بزرگی اثر را مشخص می کند. پهنای کم فاصله اطمینان نشان دهنده توان بالای مطالعه است زیرا در این صورت فاصله اطمینان دامنه کوچکی از مقدار اثر را در برمی گیرد در نتیجه مقادیری از برآ وردها را در اختیار می دهد که دارای تغییرپذیری کمی هستند و بر عکس برای فواصل اطمینان با پهنای بیشتر دامنه بزرگی از مقدار اثر و پراکندگی بیشتر را در پی خواهد داشت که باعث کاهش توان مطالعه می شود. بنابراین اگر فاصله اطمینان گزارش شود برای خواننده راحت تراست که میزان تغییرپذیری پارامترمورد نظررا که به دلیل تغییرات نمونه ای حاصل شده مشاهده کند. در زمان تخمین اطلاعات آماری دو روش وجود دارد: روش اول استفاده از تخمین نقطه ای است. مثلا وقتی می گوییم که میانگین قد ایرانیها 1/70 سانتیمتر است، کاملا معلوم است که احتمال واقعی بودن این مقدار خیلی کم است. اما تخمین نقطه ای بهترین حدسی است که در چنین وضعیتی می توان زد هرچند معلوم نیست که این برآورد تا چه حد صحیح است. سطح اطمینان ( یا فاصله اطمینان) اشکال فوق را برطرف می سازد. چون از دو مقدار به صورت حد بالا و حد پایین تشکیل شده که میزان مورد انتظار ما در دامنه اعداد بین این دو حد بالا و پایین قرار می گیرد. مثلا اگر حد بالا و پایین سطح اطمینان 95% معادل 1/6 و 1/8 باشد، در این صورت پارامتر مورد نظر ما می تواند در این فاصله قرار گیرد. استفاده از سطح اطمینان به ما کمک می کند که حدسی در مورد جامعه بزنیم و میزانی از خطا را برای حدسمان در نظر بگیریم. علاوه بر این، سطح اطمینان اجازه می دهد که ما برای حدسمان یک دامنه ای از مقادیر احتمالی را در نظر بگیریم، نه اینکه مثل برآورد نقطه ای فقط یک اندازه مشخص مثل میانگین قد را ملاک تصمیم گیری قرار دهیم. یکی دیگراز خواص کاربردی فاصله اطمینان این است که همانند آزمون فرض می توان نتیجه دو حالتی وجود تفاوت معنی دار یا عدم وجود آن را نتیجه گرفت بنابراین می توان برای تعیین معنی داری آماری نیزازآن استفاده کرد. ساختن فاصله اطمینان میانگین جامعه‌بستگی به 1- میانگین نمونه تصادفی منتخب از جامعه 2- توزیع نمونه گیری دارد. توزیع در حد قابل ملاحظه ای بستگی به نوع توزیع جامعه دارد. برای تعین توزیع نمونه گیری چهار حالت زیر می تواند اتفاق بیفتد. جامعه نرمال و انحراف معیار جامعه مشخصجامعه نرمال و انحراف معیار جامعه نامشخصجامعه غیر نرمال و حجم نمونه بزرگ جامعه غیر نرمال و حجم نمونه کوچک (n<30) نکته ای که درمورد فاصله اطمینان باید مد نظر قرار داد این است که نباید فقط روی کران های بالا و پایین آن تأکید کنیم بلکه باید به کل دامنه توجه شود واز آنجا که پهنای فاصله اطمینان بستگی به خطای معیار دارد و این شاخص نیز متأثرازانحراف معیار وحجم نمونه است. بنابراین توجه به دامنه فاصله اطمینان نکات زیادی را در مورد انجام شده در اختیار ما قرار می دهد.
در این صفحه تعداد 8616 مقاله تخصصی درباره فاصله اطمینان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فاصله اطمینان
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Radiotherapy; Cardiovascular diseases; Cardiotoxicity; Cardiac imaging; Biomarkers; Radiothérapie; Maladies cardiovasculaires; Cardiotoxicité; Imagerie cardiaque; Biomarqueurs; CI; confidence interval; Gy; Grays; MRI; magnetic resonance imaging; RR; rel
مقالات ISI فاصله اطمینان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; FGR; fetal growth restriction; SGA; small-for-gestational age; LBW; low birthweight; ICD9; International Classification of Diseases-9; CMAQ; Community Multiscale Air Quality Model; SO2; sulfur dioxide; O3; ozone; NOX; nitrogen oxides; NO2; nitrogen dioxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; PM; particulate matter; PM2.5; particulate matter with an aerodynamic diameter < 2.5 μm; HMCHH; Beijing Haidian Maternal and Child Health Hospital; SD; standard deviation; PKUERS; Peking University Urban Atmosphere Environment Monitoring Station; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; ANCOVA; Analysis of covariance; CI; Confidence interval; HSCL; Hopkins Symptom Check List; IQ; Intelligence quotient; JART; Japanese Adult Reading Test; MANCOVA; Multivariate analysis of covariance; NART; National Adult Reading Test; OR; Odds ratio; PANSS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CAMS; continuous air monitoring station; CI; confidence interval; CVD; cardiovascular disease; IQR; interquartile range; NO2; nitrogen dioxide; OR; odds ratio; PPB; parts per billion; RR; relative risk; SO2; sulfur dioxide; WHO; World Health Organization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; TBW; total body weight; BSA; body surface area; CAD; coronary artery disease; CCTA; coronary computed tomography angiography; CT; computed tomography; CNR; contrast-to-noise ratio; CO; cardiac output; CI; confidence interval; ICC; intra-class correlation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; BMI; Body mass index; BP; Limb  matched painful limb in a participant with bilateral knee pain; CI; Confidence interval; EMF; Extension maximum force (N); FMF; Flexion maximum force (N); KLG; Kellgren-Lawrence grade; NRS; Numerating rating scale; OA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; alopecia areata; psoriasis; Renbök phenomenon; trichoscopy; AA; alopecia areata; CI; confidence interval; IL; interleukin; OR; odds ratio; PsA; psoriatic arthritis; Th; T helper; TNF; tumor necrosis factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; MAIS; maximum abbreviated injury scale; CT; computed tomography; PRAMP™; Pediatric Reference Analytic Morphomics Population; AIS; Abbreviated Injury Scale; aOR; adjusted odds ratio; CI; confidence interval; MVC; Motor Vehicle Crash; Analytic morphomics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; MBP; mechanical bowel preparation; OAB; oral antibiotics; PHIS; Pediatric Health Information System; SSI; surgical site infections; CI; confidence interval; IQR; interquartile range; Bowel preparation; Surgical complication; Surgical site infection; Color
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; BVD; bovine viral diarrhea; CI; confidence interval; FTPI; failed transfer of passive immunity; Ig; immunoglobulin; LSM; least squares mean; OR; odds ratio; PI; passive immunity; SEM; standard error of the mean; SD; standard deviation; Calf; Diarrhea; Pas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; cognitive impairment; PD; Parkinson's disease; AD; Alzheimer's disease; SNP; single nucleotide polymorphism; PD-D; Parkinson's disease with dementia; MCI; mild cognitive impairment; GWAS; genome-wide association study; HWE; Hardy-Weinberg equili
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; Confidence interval; DRG; Diagnostic Related Group; ICD-9-CM; International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification; ICD-10; International Classification of Diseases, Tenth Revision; HCUP NIS; Healthcare Cost and Utilization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CD40; clusters of differentiation 40; CI; confidence interval; CM; Clinical Modification; HAI; hemagglutination-inhibition; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A; ICAM-1; intercellular adhesion molecule-1; ICM; International Classification of Dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; confidence interval; dGIF; distant Genealogic Index of Familiality; HSCR; Hirschsprung disease; GIF; Genealogic Index of Familiality; ICD; International Classification of Diseases; IM; Intermountain Healthcare; RR; relative risk; MEN-IIa; multiple end
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; dB; decibels; SD; standard deviation; CI; confidence interval; No.; number; RT; TRrelative rate of relapse; Autoimmune disease; Sensorineural hearing loss; Recurrence; Survival analysis; Enfermedades autoinmunes; Hipoacusia neurosensorial; Recaída; Anál
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; confidence interval; CRS; Civil Registration System; HR; hazard ratio; ICD; International Classification of Diseases; NPR; National Patient Register; PCRR; Psychiatric Central Research Register; WHO; World Health Organization; Schizophrenia; Cohort st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Peanut allergy; Allergy prevention; Food allergy; CI; Confidence interval; EAT; Enquiring About Tolerance; LEAP; Learning Early About Peanut; NIAID; National Institute of Allergy and Infectious Diseases; OR; Odds ratio; sIgE; Serum-specific IgE; SPT; Skin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; HL; Hodgkin lymphoma; NHL; Non-Hodgkin lymphoma; PEDS; Patient Epidemiology Data System; OR; odds ratio; CI; confidence interval; Hodgkin lymphoma risk; Non-Hodgkin lymphoma risk; Physical inactivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; BM; brain metastasis; AE; adverse event; CI; confidence interval; CTLA4; cytotoxic T-lymphocyte antigen-4; CT; computed-tomography; GPA; Graded Prognostic Assessment score; IORR; intracerebral objective response rate; IQR; interquartile range; NSCLC; nonâ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; AIC; Akaike Information Criterion; AOR; adjusted odds ratio; BIC; Bayesian Information Criterion; BLS; Bureau of Labor Statistics; CI; confidence interval; NLSY97; National Longitudinal Survey of Youth 1997; OR; odds ratio; Tobacco; Smoking; Adolescent; Y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Influenza; Vaccination rate; Predictors; Inflammatory rheumatic disease; CI; Confidence Interval; DMARD; disease-modifying antirheumatic drug; EULAR; The European League against Rheumatism; GP; General Practitioner; HIV; Human Immunodeficiency Virus; IVR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CAM; complementary and alternative medicine; CI; confidence interval; M; mean; NHIS; National Health Interview Survey; OR; odds ratio; SD; standard deviation; US; United States; Diet; Nutrition; Vegan; Vegetarian; Yoga;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; aSDH; acute subdural hematoma; CI; confidence interval; GCS; Glasgow Coma Scale; ICU; intensive care unit; LTAC; long term acute care hospital; mRS; Modified Rankin Score; rehab; rehabilitation facility; SNF; skilled nursing facility; Acute subdural hemat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; AEDs; antiepileptic drugs; FBTCS; focal to bilateral tonic-clonic seizure; CI; confidence interval; CS; cortical stimulation; DDD; defined daily dose; FS; focal seizure; ILAE; International League Against Epilepsy; OR; odds ratio; PI; posterior interval
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; BMI; body mass index; CI; confidence interval; HbA1c; glycated haemoglobin; Pre-eclampsia; Offspring; Long-term health; Metabolism; Outcomes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; confidence interval; CPR; cardiopulmonary resuscitation; FNR; full neurological recovery; Hb; hemoglobin; HD; hypoperfusion duration; LFD; low-flow duration; NFD; no-flow duration; OD; odds ratio; OHCA; out-of-hospital cardiac arrest; ROC; receiver op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; confidence interval; mRS; modified Rankin Scale; SE; status epilepticus; STESS; Status Epilepticus Severity Score; mSTESS; modified STESS; EMSE-EAL; Epidemiology-based Mortality Score in Status Epilepticus - Etiology, Age, Level of Consciousness END
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Brachial plexus; Outcome assessment (health care); Rehabilitation; Reproducibility of results; BPI; brachial plexus injury; BrAT; Brachial Assessment Tool; CI; confidence interval; COSMIN; COnsensus-based Standards for the selection of health status Measu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; confidence interval; c-index; Harrell's concordance index; EC; Esophageal cancer; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; FP; 5-FU plus platinum; HR; hazard ratio; IR; irregular regimen; NLR; neutrophil to lymphocyte ratio; OS; overall survival; PLR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CI; confidence interval; H2RA; histamine-2 receptor antagonist; PPI; proton pump inhibitor; SIR; standardised incidence ratio; Gastrointestinal neoplasms; Esophageal neoplasms; Gastroesophageal reflux; Gastric acid; Proton pump inhibitors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Cost; Healthcare; Immunization; Vaccine administration; Time and motion; AN; auxiliary nurse; CDP; central data platform; CI; confidence interval; CRF; case report form; GP; general practitioner; HCP; healthcare professional; IEC; independent ethics commi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; HF; heart failure; CRT; cardiac resynchronization therapy; BiV; biventricular; MVP; multivein pacing; MPP; multipolar pacing; LV; left ventricular; AHR; acute hemodynamic response; CMR-LGE; cardiac magnetic resonance late gadolinium enhancement; LBBB; lef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Asthma; Blood eosinophils; Eosinophilia; Exhaled nitric oxide; Prospective study; AUC; area under the curve; CI; confidence interval; FeNO; fraction of exhaled nitric oxide; IL; interleukin; NPV; negative predictive value; PPV; positive predictive value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CI; confidence interval; NCHS; National Center for Health Statistics; ICD-9-CM; International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification; NAMCS; National Ambulatory Medical Care Surve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; aHR; adjusted hazard ratio; CI; confidence interval; NHIRD; National Health Insurance Research Database; ICD-9-CM; International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification; Cohort study; Epilepsy; National Health Insurance; Suicide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; ATF; Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CI; Confidence interval; FISS; Firearm Injury Surveillance System; FURA; Firearm-utilized robberies and assaults; LOESS; Local regression; NCVS; Nat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; aOR; adjusted odds ratio; CI; confidence interval; cOR; crude odds ratio; CONSORT; consolidated standards of reporting trials; FAST; focused assessment with sonography in trauma; PRISMA; preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; cancer registry; melanoma; organ transplant; squamous cell carcinoma; CC; correct classification; CI; confidence interval; MM; malignant melanoma; NPV; negative predictive value; OPTN; Organ Procurement Transplant Network; OR; odds ratio; OTR; organ trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; AGA; American Gastroenterological Association; AP; acute pancreatitis; CI; confidence interval; ERCP; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; HES; hydroxyethyl starch; OR; o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاصله اطمینان; Amputation; Cognition; Rehabilitation; Walking; ABC; Activities-specific Balance Confidence; CI; Confidence interval; ICC; Intraclass correlation coefficient; LEA; Lower extremity amputation; MDC95; Minimal detectable change with a 95% confidence interval