بیماری عروق کرونر

در این صفحه تعداد 5771 مقاله تخصصی درباره بیماری عروق کرونر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بیماری عروق کرونر
مقالات ISI بیماری عروق کرونر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; TBW; total body weight; BSA; body surface area; CAD; coronary artery disease; CCTA; coronary computed tomography angiography; CT; computed tomography; CNR; contrast-to-noise ratio; CO; cardiac output; CI; confidence interval; ICC; intra-class correlation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; acute coronary syndrome; ACS; myocardial infarction; octogenarians; non-ST elevation myocardial infarction; coronary artery disease; silent myocardial infarction; geriatric emergencies; chest pain equivalent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; CAD; coronary artery disease; CMD; coronary microvascular dysfunction; CMR; cardiac magnetic resonance imaging; COVADIS; Coronary Vasomotion Disorders International Study Group; CTA; computed tomography angiography; FFR; fractional flow reserve; MVA; micr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; Schizophrenia; Severe mental illness; Mortality; Morbidity; Cardiovascular disease; Coronary artery disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; Quantitative flow ratio; Fractional flow reserve; Coronary artery disease; Coronary artery stenosis; Quantitative coronary angiography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; coronary artery disease; coronary artery revascularization; percutaneous coronary intervention; total joint arthroplasty; cardiac complication; risk factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; HFpEF; heart failure with preserved ejection fraction; HFrEF; heart failure with reduced ejection fraction; BP; blood pressure; SBP; systolic blood pressure; DBP; diastolic blood pressure; TOPCAT; Treatment of Preserved Cardiac Function Heart Failure with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; Acute coronary syndrome; Young adult; Coronary artery disease; Vulnerable plaque; Índrome Coronária Aguda; Adulto Jovem; Doença Coronária; Placa Vulnerável;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; A; late transmitral inflow velocity; Aa; late diastolic annular velocity; ACEI; angiotensin converting enzyme inhibitors; BP; blood pressure; CAD; coronary artery disease; DSE; dobutamine stress echocardiography; E; early transmitral inflow velocity; Ea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; AST; aspartate aminotransferase; ALT; alanine aminotransferase; BIA; bioelectrical impedance analyzer; BMI; body mass index; BP; blood pressure; CAD; coronary artery disease; CI; confidence interval; CVD; cardiovascular disease; FFQ; food frequency questi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; AA; atheromatous atherosclerosis; AP; atherosclerotic plaque; α-SMA; α-smooth muscle actin; CAD; coronary artery disease; γ-SMA; γ-smooth muscle actin; h-CaD; heavy-caldesmon; IEL; internal elastic lamina; NAA; non-atheromatous atherosclerosis; SCD; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; AAD; antiarrhythmic drug; AF; atrial fibrillation; AFL; atrial flutter; BMI; body mass index; CAD; coronary artery disease; CI; confidence interval; CT; computerized tomography; CTI; cavotricuspid isthmus; ESC; European Society of Cardiology; HR; hazard r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; Uric acid; Hyperuricemia; Acute coronary syndrome; Percutaneous coronary intervention; Long-term adverse outcomes; ACE-I; angiotensin-converting-enzyme inhibitor; ACS; acute coronary syndrome; ARB; angiotensin-receptor blocker; ASS; acetylsalicylic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; ACS; acute coronary syndrome; BMI; body mass index; CABG; coronary artery bypass surgery; CAD; coronary artery disease; CAG; coronary angiography; Cathlab; catheterization laboratory; CK; creatine kinase; CKMB; creatine kinase myocardial band; HR; hazard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری عروق کرونر; Complex percutaneous coronary intervention; Drug-eluting stents; Stent thrombosis; Coronary artery disease; Acute coronary syndromes; Dual antiplatelet therapy;