آشنایی با موضوع

خوردگی (CORROSION) بطور کلی بصورت از بین رفتن مواد به علت واکنش با محیط تعریف می‌شود. خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی مواد اکسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، بنابراین تمایل رسیدن به سطح انرژی پایین‌تر سبب اکسید (خورده) شدن فلز می‌گردد. با این توضیح می‌توان گفت که هیچگاه نمی‌توان به طور کامل از خوردگی جلوگیری نمود، بلکه باید به نحوی میزان خوردگی را به حد قابل قبول رسانید. در واقع خوردگی یک میل طبیعی برای فلزات احیاء شده، جهت بازگشت به ترکیبات پیش از احیاء است. فلزات اغلب در طبیعت به صورت ترکیبـاتی هـستند، کـه از نظـر ترمودینـامیکی پایـدار میباشند، پس از احیاء پایداری خود را از دست داده و اگر مجدداً در مجاورت محیط طبیعی قـرار گیرند، خورده شده و به ترکیب اولیه خود بازمیگردند. خوردگی یک واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی مواد اکسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، بنابراین تمایل رسیدن به سطح انرژی پایین‌تر سبب اکسید (خورده) شدن فلز می‌گردد. با این توضیح می‌توان گفت که هیچگاه نمی‌توان به طور کامل از خوردگی جلوگیری نمود، بلکه باید به نحوی میزان خوردگی را به حد قابل قبول رسانید. خوردگی سبب به وجود آمدن زیان‌های فراوانی در کارایی سیستم‌های مختلف می‌گردد. علاوه بر خسارت‌های جانی از نظر اقتصادی نیز خسارت‌های فراوانی ایجاد می‌نماید. به طور کلی برای بررسی یک آلیاژ از نظر مقاومت در برابر خوردگی باید پارامترهای گوناگونی را مورد بررسی قرار داد، اما شاید متداول‌ترین راه برای بررسی مسائل خوردگی ‌و همچنین مقایسه فلزات مختلف با یکدیگر، بیان نمودن سرعت و یا نرخ انجام واکنش خوردگی باشد. برای انجام این کار راهها و مقیاس‌های متفاوتی وجود دارد. از اصلی ترین روشهای کنترل خوردگی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: انتخاب صحیح آلیاژ، بکارگیری پوششهای مقاوم، بکارگیری بازدارنده های خوردگی Inhibitor))، حفاظت کاتدی و آندی ((Cathodic protection & Anodic protection)) خوردگی را به دو دسته تر و خشک میتوان تقسیم نمود. مکـانیزم خـوردگی تـر، الکتـرو شیمیایی است. خوردگی خشک به واکنش های گاز – جامد و در درجه حرارت های بالا گفته مـی شود. در صنعت حفاری خوردگی تر مورد بحث می باشد. خوردگی آهن در الکترولیت گل حفـاری و سیالات دیگر از انواع خوردگی تر میباش ند. هرچه قدرت هدایت الکتریکی سیال بـالاتر باشـد، جریان عبوری بیشتر و میزان خوردگی بالاتر خواهد بود. انواع خوردگی عبارتند از: 1-خوردگی گالوانیکی (Galvanic Corrosion)/ 2-خوردگی یکنواخت (Uniform Corrosion)/ 3-خوردگی حفرهای (Pitting Corrosion)/ 4-خوردگی شیاری (Crevice Corrosion)/ 5-خوردگی بین دانه ای (Intergranular Corrosion)/ 6-خوردگی ناشی از جدایش انتخابی (Selective Leaching)/ 7-خوردگی سایشی (Erosion Corrosion)/ 8-خوردگی توام با تنش (Stress Corrosion) خوردگی دارای انواع متفاوت دیگری نیز می‌باشد که می‌توان آن‌ها را با توجه به شکل منطقه خورده شده به دو دسته کلی تقسیم نمود: خوردگی یکنواخت و خوردگی موضعی
در این صفحه تعداد 7633 مقاله تخصصی درباره خوردگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده خوردگی
مقالات ISI خوردگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.