آشنایی با موضوع

اسید دزوکسی ریبونوکلئیک (Deoxyribonucleic acid) یا به طور اختصار (DNA) یک اسید نوکلئیک است که حاوی دستوران ژنتیکی مورد استفاده برای رشد و نمو و کارکرد همه جانداران است. نقش اصلی مولکول DNA ذخیره درازمدت اطلاعات ژنتیکی است. DNA را اغلب با مجموعه‌ای از نقشه‌ها مقایسه می‌کنند، چرا که حاوی دستورات مورد نیاز برای ساخته شدن تمام اجزای دیگر سلول‌ها مانند مولکول‌های پروتئین و RNA (اسید ریبونوکلئیک) است. این مولکول شامل اطلاعات حیاتی است که از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شوند. DNA نه تنها باعث هماهنگ‌سازی روند ساخت خود می‌شود، بلکه به ساخت مولکول‌های دیگر (پروتئین) نیز جهت می‌بخشد. در صورتی که مولکول DNA دستخوش تغییر اندکی شود، این امکان وجود دارد که عواقب جدی برای سلول در پی داشته باشد. اگر این تغییرات فراتر از حدی باشند که دیگر امکان بازیابی یا بازسازی نقص به وجود آمده نباشد، در آن صورت سلول خواهد مرد. تغییرات ایجاد شده در DNA سلول‌ها در موجودات چندسلولی باعث پیدایش تغییراتی در ویژگی‌های یک گونه‌ی زیستی می‌شود. همچنین در طی مدت‌زمان طولانی، فرایند انتخاب طبیعی روی این تغییرات اثر می‌گذارد و در نهایت به تکامل (فرگشت) یا تغییر گونه‌ها می‌انجامد. قطعاتی از DNA که اطلاعات ژنتیکی را حمل می‌کنند، ژن نامیده می‌شوند، اما سایر بخش‌ها در زنجیره DNA نیز اهداف ساختمانی دارند یا در تنظیم استفاده از این اطلاعات ژنتیکی نقش دارند. DNA از لحاظ شیمیایی یک پلیمر طولانی از واحدهای ساختمانی ساده‌ای به نام نوکلئوتیدها است که چارچوب آنها از قند و گروه‌های فسفات تشکیل شده است که با پیوندهای استری به هم متصل هستند. DNA از دو نوار طولانی (از جنس فسفات و شکر) تشکیل شده است و روی این نوارها 4 نوع مولکول قرار دارد، که عباتند از: آدنین (Adenine)، تیمین (Thymine)، سیتوزین (Cytosine)، گوانین (Guanine). مولکول های آدنین فقط با مولکولهای تیمین ارتباط دارند و مولکولهای سیتوزین فقط با مولکواهای گوانین ارتباط دارند. طول این نوار می تواند بیش از چند میلیون مولکول باشد. میلیاردها حالت برای نحوه چیدمان مولکولها در این نوار (DNA) وجود دارد. کثرت انواع چیدمان در مولکول DNA، باعث کثرت تنوع خلق و خو، اندام، رنگ پوست و مو، قد و. . . در انسانها و سایر جانداران می شود. اینکه افراد نسبت به داروها و محرکها واکنشهای متفاوتی نشان می دهند، به دلیل تفاوت چیدمان مولکول DNA در هسته سلول بدن ایشان است. چیدمان مولکول DNA در هسته سلول بدن دو انسان تا حدود 90 درصد شبیه به هم است، ساختار و وظیفه سلولها تفاوت عمده ای ندارند، بلکه رفتار سلولها در شرایط مختلف تغییر می کند. اینکه هر سلول چه وظیفه ای را انجام دهد و چه رفتاری از خود نشان دهد، توسط یک کد تعیین می شود که بین سلولهای یک بافت متحدالشکل است. هر سلول با تولید مثل، کد DNA را به سلول جدید منتقل می کند و به این ترتیب، سلول جدید دستورالعمل و وظایف خود را می داند و با سایر سلولها همکاری می کند. "دی ان آ" ماده اصلی ژنتیک است و فاکتورهایی را که موجودات زنده از نسلهای قبل از خود به ارث می برند را باید در ساختار DNA ایشان جستجو کرد.
در این صفحه تعداد 7611 مقاله تخصصی درباره DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; 3D; three dimensional; ADSCs; adipose derived stem cells; ALN; alendronate; ALP; alkaline phosphatase; antimiR; anti-microRNA; ASC; acid soluble collagen; BBS; bovine bone substitutes; BG; bioglass; BMP-2; bone morphogenetic protein-2; BMSCs; bone marrow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; Bax; Bcl-2-associated X protein; CHOP; C/EBP-homologous protein 10; DNA; dezoxiribonucleic acid; FITC; fluorescein isothiocyanate; GAPDH; (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GRP78; glucose-regulated protein 78; HIF1α; hypoxia inducible factor 1α;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; H.pylori; Helicobactor pylori; PPI; Proton pump inhibitor; TBRI; Theodor Bilharz Research Institute; DNA; Deoxy-ribonucleic acid; PCR; Polymerase chain reaction; 16S rRNA; 16 S ribosomal ribonucleic acid; dNTPs; Deoxynucleotide Triphosphates; SPSS; Statis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; Atherosclerosis; Intestinal microbiome; Renal impairment; TMAO; Resistant atherosclerosis; ADMA; asymmetric dimethylarginine; CKD; chronic kidney disease; DNA; deoxyribonucleic acid; FFQ; food frequency questionnaire; GDUT; gut-derived uremic toxins; RES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; MALDI Imaging; Mass Spectrometry; Molecular Pathology; Pathology Workflow; DNA; desoxyribonuleic acid; EGFR; epidermal growth factor receptor; H&E; hematoxylin and eosin; KRAS; V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog; LC; liquid chromatograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; BSA; bovine serum albumin; DNA; deoxyribonucleic acid; DLVO; Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide gel electrophoresis; DLS; dynamic light scattering; Gamma-irradiation; Bovine serum albumin; Conformati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; Músculo; nervio; neuromuscular; miopatía; distrofia muscular; neuropatía periférica; ADN; exoma; genoma; PCR; MLPA; secuenciamiento de última generación; paneles de genes; Muscle; nerve; neuromuscular; myopathy; muscular dystrophy; peripheral neurop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; Cholesterol; Obesity; Glucose; Triglycerides; Osteoporosis; Vitamin E; AGEs; advanced glycation end-products; ANOVA; analysis of variance; AUC; area under the curve BMD, bone mineral density; BMI; body mass index; BV/TV; trabecular bone volume; Conn.D; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; CF; cystic fibrosis; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; CRD; Centre of Research and Dissemination; DNA; deoxyribonucleic acid; HAS; Haute Autorité de Santé; HTA; health technology assessment; ICER; incremental cost effectiveness
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; A group; aflatoxin group without Nutritox®; AFB1; aflatoxin B1; ALT; alanine aminotransferase; AN group; aflatoxin group with Nutritox®; AST; aspartate aminotransferase; CAT; catalase enzyme; C group; control group without aflatoxin or Nutritox®; DM; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; Soybean; Methyl jasmonate; Sodium nitroprusside; Fatty acids; IRAP-iPBS; DNA; Deoxyribonucleic acid; IRAP; Inter retro-transposon Amplified Regions; iPBS; inter Primer Binding sites; LTR; the long terminal repeat; LTR-RTs; Long terminal repeat-retrotransp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; χ2; chi-square; ADA; American Diabetes Association; BMI; body mass index; DNA; deoxyribonucleic acid; dNTP; deoxynucleotide triphophates; HC; hip circumference; HWE; Hardy-Weinberg equilibrium; LADA; latent autoimmune diabetes in adults; MODY; maturity-o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; Sea cucumbers; Biological function; Bioactive compounds; Nutraceuticals; Markets; 8-OHdG; 8-oxo-7,8-dihydro-20-deoxyguanosine; 8-oxo-G; 8-hydroxy-20-deoxyguanosine; AAPH; 2,2′-azobis-2-methyl-propanimidamide, dihydrochloride; Ach; Acetyl choline; AchE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; Non-immune hydrops fetalis; fetal hydrops; fetal therapy; fetal metabolism; AF; amniotic fluid; CBC; complete blood count; CMV; cytomegalovirus; DNA; deoxyribonucleic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FISH; fluorescent in situ hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; AgRP; agouti-related protein; AMPK; adenosin monophosphate activated protein kinase; AN; arcuate nucleus; As; arsenic; AraC; cytosine β-D-arabinofuranoside; BDNF; brain derived neurotrophic factor; BPA; bisphenol A; Ca; calcium; cDNA; complementary deoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; 8-OHdG; 8-hydroxy-2-deoxyguanosine; Δym; mitochondrial membrane potential; AMPK; AMP-activated protein kinase; apoB; apolipoprotein B; AST; aspartate transaminase; ALT; alanine transaminase; ATP; adenosine triphosphate; CPT-1; carnitine palmitoyl-transfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; ITP; isotachophoresis; LE; leading electrolyte; TE; terminating electrolyte; SPADNS; 4,5-dihydroxy-3-(4-sulfophenylazo)-2,7-naphthalene disulfonic acid; MHEC; methyl 2-hydroxyethyl cellulose; DNA; Isotachophoresis; Nucleic acids; Sample preparation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: DNA یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک; AAFCO; Association of American Feed Control Officials; ADG; average daily gain; ADFI; average daily feed intake; CFU; colony forming units; DDGS; distillers dried grains with solubles; DFM; direct fed microbial; DNA; deoxyribonucleic acid; EPA; Environmen