آشنایی با موضوع

اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی (Endoplasmic reticulum) (به اختصار RE) جزو اندامکهای سلولی است که تسهیلات ارتباطات داخل سلولی را فراهم میکند. شبکه آندوپلاسمی از چین خوردگی‌های فراوانی تشکیل شده که یک غشا آنها را در برگرفته ‌است. گذشته از این، شبکه آندوپلاسمی وظیفه دارد تا پروتئین‌ها و سایر کربوهیدارت‌ها را به دستگاه گلژی، غشاء سلولی، لیزوزوم و هر جای دیگری که لازم باشد، منتقل کند. دو نوع شبکه آندوپلاسمی وجود دارد: نوع زبر یا خشن که سطح آن با ریبوزوم‌ها پوشیده شده و نوع صاف. نوع زبر محل پروتئین سازی است. پروتئین‌هایی که در شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می‌شوند به شبکه آندوپلاسمی صاف منتقل می‌شوند. شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی، تراکم کمتری دارد و می‌تواند وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد. غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به غشای سیتوپلاسمی دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار پروتئین آن بیشتر از مقدار لیپید است. استخراج لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود. دانه‌های متصل به شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ریبوزوم‌ها هستند. این بخش در سنتز پروتئین بخصوص پروتئین‌های ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلول‌های ترشحی جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در سلول‌های گیاهی این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت هسته و بخش‌های خارجی سیتوپلاسم یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم فاقد ریبوزوم بوده، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان سنتز چربی‌ها، آبکافت گلوکز- ۶ فسفات و متابولیسم گزنوبیوتیک‌ها یا مواد آلی خارجی مانند حشرهکش‌ها را نام برد. در سلول‌هایی که متابولیسم چربی‌ها در آن روی می‌دهد و سلول‌های ماهیچه‌ای، شبکه آندوپلاسمی صاف گسترش بیشتری دارد. شبکه آندوپلاسمی صاف واجد ناحیه‌ای موسوم به Transition است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از شبکه آندوپلاسمی جدا و به دستگاه گلژی فرستاده می‌شود. شبکه آندوپلاسمی در سلول اعمالی انجام میدهد که عبارتند از: دخالت در متابولیسم قندها، دخالت در متابولیسم لیپیدها، دخالت در متابولیسم پروتئینها، دخالت در جابجایی مواد (ترکیبات قندی و پروتئینی)، عمل سم زدایی، تجزیه هموگلوبین خون، غیر اشباع کردن اسیدهای چرب.

در این صفحه تعداد 1482 مقاله تخصصی درباره اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; ABC transporter; Antigen presentation; Transport mechanism; Virus persistence; ABC, ATP-binding cassette; CTL, cytotoxic T-lymphocytes; ER, endoplasmic reticulum; MHC, major histocompatibility complex; NBD, nucleotide-binding domain; TAP, transporter asso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Ascorbate; Dehydroascorbate; Protein thiol; Hydrogen peroxide; Gulonolactone oxidase; Endoplasmic reticulum; ER, endoplasmic reticulum; GSH, glutathione; GSSG, glutathione disulfide; Mops, morpholinepropanesulfonic acid; HPLC, high-pressure liquid chromat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Immunological memory; T lymphocyte; Ca2+ transport; Ionophore; Con A, concanavalin A; [Ca2+]i, concentration of Ca2+ ion in cytoplasm; ER, endoplasmic reticulum; PMA, phorbol 12-myristate 13-acetate; FCS, fetal calf serum; PM, plasma membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Mitochondrial import; Chlorzoxazone; cDNA transfection; Adrenodoxin; Ethanol; Oxidative stress; Cytochrome P450 2E1; P450, cytochrome P450; ER, endoplasmic reticulum; Adx, adrenodoxin; AdR, adrenodoxin reductase; NaDOC, sodium deoxycholate; PBS, phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Chondrocyte; Inositol phosphate; Bone; Apoptosis; Multiple inositol polyphosphate phosphatase; ER, endoplasmic reticulum; HiPER1, histidine phosphatase of the endoplasmic reticulum-1; MIPP, multiple inositol polyphosphate phosphatase; MLP, MIPP-like prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; AGEs; ALS; IR; AGEs, advanced glycation endproducts; AGE-Rs, advanced glycation endproduct receptors; ALS, amyotrophic lateral sclerosis; IR, immunoreactivity; NF, neurofilament; NFcg, neurofilament conglomerates; SOD1, superoxide dismutase-1; ER, endopla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Insulin-like growth factor I; Insulin-like growth factor II; Protein disulfide isomerase; Disulfide; Folding; Redox condition; BPTI, bovine pancreatic trypsin inhibitor; DTT, dithiothreitol; ER, endoplasmic reticulum; GH, growth hormone; GSH, reduced glut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Hydrophobic mismatch; Protein/lipid interaction; Protein/lipid molecular sorting; Structure/function relationship in membrane; PC, phosphatidylcholine; diCn:0-PC, bis-saturated phosphatidylcholines, n being the number of carbon atoms in the acyl chains; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; inositol 1,4,5-trisphosphate receptor; brain ischemia; Ca2+ mobilization; endoplasmic reticulum; stack phenomenon; CA1 region of the hippocampus; ABC, avidin–biotin–horseradish peroxidase complex; EGTA, ethyleneglycolbis(aminoethyl ether)tetra-acetate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Endoplasmic reticulum; Blue native PAGE; Protein targeting; Protein translocation; ER, endoplasmic reticulum; RM, rough microsomes; PKRM, puromycin/high salt treated RM; RAMP, ribosome-associated membrane proteins; SRP, signal recognition particle; SR, SR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Calsequestrin; Protein kinase C; Protein-protein interaction; Enzyme activation; CS, calsequestrin; PKC, protein kinase C; RACK, receptor for activated C-kinase; SR, sarcoplasmic reticulum; ER, endoplasmic reticulum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Cell surface; Expression vector; Fibrin sheet assay; Fused gene; Urokinase-type plasminogen activator; aa, amino acid(s); cDNA, DNA complementary to RNA; ER, endoplasmic reticulum; PMA, phorbol myristate acetate; SA, signal anchor; SS, signal sequence (pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; transgenic mice; brain; hippocampal neurons; receptor-associated protein; lipoprotein receptor-related protein; apolipoprotein E; AD, Alzheimer's disease; A2M, α2-macroglobulin; ApoE, apolipoprotein E; APP, amyloid precursor protein; ER, endoplasmic reti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Carboxylesterase; Egasyn; β-Glucuronidase; Organophosphorus compounds; Accessory protein; EG complex, egasyn-β-glucuronidase complex; ER, endoplasmic reticulum; β-G, β-glucuronidase; OPs, organophosphorus compounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Theileria parva; Microneme/rhoptry biogenesis; Signal–anchor sequence; AP, acceptor peptide; ER, endoplasmic reticulum; p104, Theileria parva 104 kDa microneme–rhoptry protein; p104t, Theileria parva 104 kDa microneme–rhoptry protein truncated after
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Calcium; Cortex; Endoplasmic reticulum; gadd34; Hippocampus; Protein synthesis; Thapsigargin; Transient ischemia; ER, endoplasmic reticulum; O.D., optical density; Tg, thapsigargin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Antigen presentation; Fusion-proteins; Heat-shock protein; ER, endoplasmic reticulum; gp96/−, recombinant glycoprotein (96 kDa), without added epitope; HSP, heat shock protein; MHC-I, major histocompatibility complex class I; TAP, transporter associated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Flow cytometry; Cytokine; Monensin; Brefeldin A; CD69; PMA, phorbol 12-myristate 13-acetate; PFA, paraformaldehyde; BFA, brefeldin A; IFN, interferon; FITC, fluorescein isothiocyanate; PE, phycoerythrin; Cy5, cychrome 5; CD, cluster of differentiation; ER
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Jasmonic acid; octadecanoid; fatty acid desaturase; lipoxygenase; allene oxide synthase; allene oxide cyclase; β oxidation; JA, jasmonic acid; MeJA, methyl jasmonate; OPC-8:0, 3-oxo-2(2'-pentenyl)-cyclopentane-1-octanoic acid; 12-oxo-PDA, 12-oxo-phytodie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Prothrombin; Vitamin K; Warfarin; Protein processing; γ-Carboxyglutamic acid; Glycoproteins; rFII, rat prothrombin; hFII, human prothrombin, HepG2, human hepatoma cells; HEK293, transformed embryonic kidney cells; ER, endoplasmic reticulum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Endoplasmic reticulum; Golgi; N-glycans; Radiolabel; T cell receptor; Dmj, Deoxymannojirimycin; ER, Endoplasmic reticulum; Gal, Galactose; Glc, Glucose; GlcNAc, N-acetyl glucosamine; GT, UDP-Glc: Glycoprotein glucosyltransferase; Man, Mannose; N-linked, A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; DnaK; Hsp70; GrpE; Heat shock protein; Molecular chaperone; Organelle; EB, equilibration buffer; ER, endoplasmic reticulum; HPLC, high performance liquid chromatography; Hsp70, 70 kDa heat shock protein; mt, mitochondrial; PAGE, polyacrylamide gel electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Colligin; Fluorescent in situ hybridization; Genomic Southern; Heat shock protein (Hsp); 9p12-13; DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride; ER, endoplasmic reticulum; FISH, fluorescent in situ hybridization; HSP, heat shock protein; PCR, poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Reticulon; Endoplasmic reticulum; Adipocyte; ER, endoplasmic reticulum; EST, expressed sequence tag; HDM, low density microsomes; LDM, low density microsomes; NSP, neuroendocrine specific protein; PCR, polymerase chain reaction; PM, plasma membrane; RACE,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Ca2+ release; Ryanodine; Calmodulin; Calmodulin antagonist; Pancreatic acinar cell; Endoplasmic reticulum; CaM, calmodulin; cADPR, cyclic ADP-ribose; ER, endoplasmic reticulum; IP3, inositol 1,4,5-trisphosphate; SR, sarcoplasmic reticulum; W-5, N-(6-amino
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Glycoprotein; Folding; Endoplasmic reticulum; Reglucosylation; Quality control; BiP, binding protein; 1-DNJ, 1-deoxynojirimycin; Dol, dolichol; ER, endoplasmic reticulum; GI, glucosidase I; GII, glucosidase II; GT, UDP-Glc:glycoprotein glucosyltransferase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; hepatitis C virus; glycoprotein E2; disulphide bridges; Saccharomyces cerevisiae; Kluyveromyces lactis; virus de l'hépatite C; glycoprotéine E2; ponts disulfures; Saccharomyces cerevisiae; Kluyveromyces lactis; DTT, dithiothreitol; Endo H, endoglycosida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Glucuronidation; UDP-glucuronosyltransferase; N-Ethylmaleimide; UDP-N-acetylglucosamine; UDP-glucuronic acid uptake; biotin maleimide, N′-[2-(N-maleimido)ethyl]-N-piperazinyl-d-biotinamide; ER, endoplasmic reticulum; NEM, N-ethylmaleimide; p-NP, p-nitro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Kell; XK; Blood group; Red cell; Protein assembly; NEP, neutral endopeptidase; ECE, endothelin converting enzyme; ER, endoplasmic reticulum; SDS, sodium dodecyl sulfate; PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis; PMSF, phenylmethyl sulfonyl fluoride; TPCK,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Apolipoprotein B100; Ubiquitin; Proteasome; Proteasome inhibitor; Ubiquitin aldehyde; ALLN, N-acetyl-leucyl-leucyl-norleucinal; apo, apolipoprotein; BSA, bovine serum albumin; E-64, N-[N-(l-3-trans-epoxysuccinyl-leucylamide-(4-guanidino)-butane; ER, endop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Extracellular phytohemagglutinin; folding; monensin; wortmannin; CHIT, chitinase; CTPP, C-terminal propeptide; ER, endoplasmic reticulum; GLUC, β-1,3-glucanase; LV, lytic vacuole; NTPP, N-terminal propeptide; PHA, phytohemagglutinin; PI, phosphatidylinos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Lactase; Proteolytic processing; Pro-protein convertase; Furin; (Rabbit); ER, endoplasmic reticulum; LPH, lactase-phlorizin hydrolase; PC, pro-protein convertase; TGN, trans-Golgi network; wt, wild-type;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; APC, antigen-presenting cells; CS, circumsporozoite; ER, endoplasmic reticulum; Ii, invariant chain; LLnL, N-acetyl-l-leucinyl-l-leucinal-lnorleucinal; MS, microspheres; Pb, Plasmodium berghei; PLA, poly(d; l-lactide); PLGA, poly(d; l-lactide-co-glycolide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Palmitoyltransferase; Membrane; Sorting; Neuromodulin; ER, endoplasmic reticulum; RM, rough microsomes; ERGIC, ER-Golgi intermediate compartment; GAP-43, growth-associated protein of 43 kDa; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophore
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; N-Glycan; Yeast; α-Glucosidase I; α-Glucosidase II; α1,2-Mannosidase; Processing; (Saccharomyces cerevisiae); CPY, carboxypeptidase Y; endo-H, endo-β-N-acetylglucosaminidase H; ER, endoplasmic reticulum; HPLC, high pressure liquid chromatography; DTNB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Calnexin; Calcium binding; Calreticulin family; (Schistosoma japonicum); ER, endoplasmic reticulum; RFLP, restriction fragment length polymorphism; pfu, plaque-forming units; rSjIrV1, recombinant SjIrV1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Calcium; Plant; P-type ATPase; SERCA; bp, base pair(s); CTAB, cetyl trimethyl ammonium bromide; EDTA, ethylene diaminetetraecetic acid; ER, endoplasmic reticulum; EST, expressed sequence tag; kb, kilobase(s); kDa, kilodalton(s); PCR, polymerase chain reac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome; Glycoprotein; N-Glycosylation; Serum transferrin; Phosphomannomutase deficiency; APTS, 9-aminopyrene-1,4,6-trisulfonate; CDG, carbohydrate-deficient glycoprotein; CDGS, carbohydrate-deficient glycoprotein synd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندوپلاسمی رتیکولوم یا شبکهٔ آندوپلاسمی; Plasmodium berghei; Ookinete; Antigen; Glycosylphosphatidylinositol; Brefeldin A; Baculovirus.; ER, endoplasmic reticulum; aa, amino acids; GPI, glycosylphosphatidylinositol; GPI-PLD, GPI dependent phospholipase D; IFAT, indirect fluorescent antibody test