ماهی

در این صفحه تعداد 7119 مقاله تخصصی درباره ماهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; ACE; Acetaminophen; AMTP; amitriptyline; AML; amlodipine; ARI; aripiprazole; BEN; benzoylecgonine; BUP; buprenorphine; CAF; caffeine; CBZ; carbamazepine; DES-Me-SER; desmethylsertraline; DCF; diclofenac; DLZ; diltiazem; DIP; diphenhydramine; DUL; duloxeti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; Fish; Zinc; Cadmium; Immunity; Post-exposure; nrf2; NF-E2-related factor 2; Cu/Zn-SOD or sod1; copper/zinc-superoxide dismutase; CAT or cat; catalase; hsf1; heat shock factor 1; hsp70; heat shock protein 70; p65; nuclear transcription factorκB; il-6; int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; CD34; dermatofibrosarcoma protuberans; platelet-derived growth factor-β; spindle cell tumor; COL1A1; collagen 1 α1; DF; dermatofibroma; DFSP; dermatofibrosarcoma protuberans; FISH; fluorescence in situ hybridization; JXG; juvenile xanthogranuloma; PDGFB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; infantile mesenchymal tumor; lipofibromatosis-like neural tumor; pediatric skin tumor; LPF; lipofibromatosis; LPF-NT; lipofibromatosis-like neural tumor; FISH; fluorescence in situ hybridization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; EC50; concentration of a drug which induces a response halfway between the baseline and maximum after a specified exposure time; LOEC; lowest observed effect concentration; NOEC; no observed effect concentration; OECD; Organisation for Economic Co-operati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; CIMP; CpG island methylator phenotype; CIN; Chromosome instability; CRC; Colorectal cancer; CS; CIN score; FISH; Fluorescent in situ hybridization; I-CRC; Interval CRC; IHC; Immunohistochemistry; MMR; DNA mismatch repair; MPE; Molecular pathologic epidemi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; 3D genome; Chromosome; Chromatin loop; Nucleus; Cohesin; 3C; chromosome conformation capture; CTCF; CCCTC-binding factor; SMC; structural maintenance of chromosomes; CdLS; Cornelia de Lange syndrome; FISH; fluorescent in situ hybridization; Hi-C; high-thr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; MET; MET proto-oncogene, receptor tyrosine kinase; FISH; fluorescence in situ hybridization; EGFR; epidermal growth factor receptor; PCR; polymerase chain reaction; TCGA; The Cancer Genome Atlas; VEGF; vascular endothelial growth factor; CEP7; chromosome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; AF; AlexaFluor; BB; Brilliant Blue; BV; Brilliant Violet; CEP; chromosome enumeration probe; Ch; channel; EDF; extended depth of field; FICTION; fluorescence immunophenotype and interphase cytogenetics as a tool for investigation of neoplasms; FISH; fluor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماهی; DHA; Docosahexaenoic acid; EPA; Eicosapentaenoic acid; FFQ; Food frequency questionnaire; Hg; Mercury; ICC; Intraclass correlation coefficients; iHg; Inorganic mercury; MeHg; Methylmercury; NS-SEC; National Statistics Socio-economic Classification; PTWI;