آشنایی با موضوع

دستگاه Fourier transform infrared spectroscopy) – FTIR) یا طیف سنج مادون قرمز از تجهیزات آزمایشگاهی برای دستیابی به طیف مادون قرمز جذبی یا نشری یک ماده جامد، مایع یا گاز است. یک دستگاه اف تی آی آر آزمایشگاهی قادر است همزمان داده های تفکیک پذیر طیف نور را از یک طیف وسیع نور جدا نموده و تجمیع نماید. همین نکته برتری اساسی دستگاه FTIR در مقایسه با دستگاه های سنتی IR با روش افتراقی نور است که شدت نور را در یک باریکه طیف اندازه گیری می نماید. هدف اسپکتروسکوپی جذبی اعم از مادون قرمز، ماوراء بنفش،مرئی و سایر اندازه گیری بالاترین جذب نور در هر طول موج های مختلف است. راه ساده آن اندازه گیری میزان جذب با تابیدن یک بیم تکفام شده در طول موج مشخصی (monochromatic) به یک نمونه و تکرار آن برای دیگر طول موج هاست. مانند آنچه هر دستگاه اسپکتروفتومتری کار می کند. طیف‌سنجی تبدیل فوریه یک تکنیک اندازه‌گیری است که به وسیلهٔ آن، بر اساس اندازه‌گیری همدوسی منبع تابشی، طیف بدست می‌آید. که در این عمل از اندازه‌گیری‌های قلمروی زمانی و فضایی تابش‌های الکترو مغناطیسی استفاده می‌شود. این عمل می‌تواند بر انواع مختلف طیف سنجی اعمال شود. شامل: طیف‌سنجی اپتیکی، طیف‌سنجی فروسرخ (FTIR، FT-NIRS)، تشدید مغناطیسی هسته‌ای (NMR) و تصویرسازی طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی[۱] (MRSI) و طیف سنجی جرمی، طیف سنج تشدیداسپین الکترون. روش‌های متعددی برای اندازه گیری هم بستگی زمانی نور وجود دارد، مثل موج پیوستهٔ مایکلسون یا طیف سنجی تبدیل فوریه و طیف نگار تبدیل فوریهٔ پالسی (که حساس تر است و زمان نمونه برداری کمتری نسبت به تکنیک‌های متداول طیف سنجی دارد اما فقط در محیط آزمایشگاهی قابل استفاده‌است. ) به طور کلی هدف طیف سنجی جذبی سنجش میزان جذب نور عبوری در هر طول موج توسط نمونه‌است. هر چند طیف سنجی جذبی و نشری در اصل متفاوت هستند اما در عمل بسیار مشابه یکدیگرند. هر روش در طیف سنجی نشری درطیف سنجی جذبی هم می‌تواند استفاده شود. ابتدا طیف نشری یک لامپ با گسترهٔ طیفی وسیع اندازه گیری می‌شود (به آن طیف زمینه گفته می‌شود) سپس طیف نشری همان لامپ وقتی که از نمونه می‌گذرد اندازه گیری می‌شود (به آن طیف نمونه می گویند) نمونه قسمتی از نور را جذب می‌کند و باعث می‌شود طیف متفاوتی به دست آید. نسبت طیف نمونه به طیف زمینه را طیف جذبی می گویند. بنابراین روش طیف سنجی تبدیل فوریه هم برای اندازه گیری طیف نشری (مثلاً طیف نشری یک ستاره) و هم طیف جذبی (مثلاً طیف جذبی یک مایع) کاربرد دارد. بخش های مختلف دستگاه FTIR عبارتند از: منبع نور IR، منبع نور لیزر در FTIR، جداکننده نور یا Beam Splitter، اینترفرومتر حاوی آینه ثابت و آینه موتور دار، محفظه نمونه در طیف سنج FTIR، دتکتور دستگاه FTIR، میشلسون اینترفرومتر در دستگاه مادون قرمز
در این صفحه تعداد 5942 مقاله تخصصی درباره طیف سنج مادون قرمز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنج مادون قرمز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; Basalt fiber; Lanthanum-ethylenediaminetetraacetic acid; Modification; Characterization; Tensile strength; Contact angle; BF; basalt fiber; BADCy; 2,2′-bis(4-cyanatophenyl)isopropylidene; La-EDTA; lanthanum-ethylenediaminetetraacetic acid; XRD; X-ray di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; AnMBR; Anaerobic dynamic membrane bioreactor; AnRBC; Anaerobic rotating biological contactor; AnSBR; Anaerobic sequencing batch reactor; BOD; Biochemical oxygen demand; CFV; Cross-flow velocity; COD; Chemical oxygen demand; CST; Capillary suction time; CS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; Anticancer drug; Drug delivery; Silica nanoparticles; Sol-gel method; Encapsulation; XRD; X-ray Diffraction; FTIR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy; TEM; Transmission Electron Microscopy; 5-FU; 5 Fluorouracil; PBS; phosphate buffer; HPLC; high perf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; HT-WGS; high-temperature water-gas shift; LT-WGS; low-temperature water-gas shift; MSR; methane steaming reforming; TPSR; temperature-programmed surface reaction; TPR; temperature-programmed reduction; TPO; temperature-programmed oxidation; TPD; temperatu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; Chitosan-NTA coating; Nanocomposites; Protein purification; AB-NTA; N-(5-Amino-1-carboxy-pentyl) iminodiacetic acid; TEM; Transmission electron microscopy; SEM; scanning electron microscopy; FTIR; Fourier transform infrared; YesZ; β-galactosidase from Ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; bLS; backwards Lagrangian stochastic; FTIR; Fourier Transfer Infrared; IDM; inverse dispersion method; LAL; line-averaging laser; N; nitrogen; NC; number of cattle; TAN; total ammonical nitrogen; Cattle; Feedlot; Ammonia; Methane; Nitrous oxide; Carbon di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; API; active pharmaceutical ingredient; D2O; deuterium oxide; DMSO; dimethyl sulfoxide; FTIR; Fourier Transform-Infrared; NMR; nuclear magnetic resonance; HP; hydroxypropyl; HPLC; high performance liquid chromatography; HPSEC; high performance size exclusi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; ATR; attenuated total reflectance; CoHCF; cobalt hexacyanoferrate; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; CTAC; cetyltrimethylammonium chloride; CTAT; cetyltrimethylammonium p-toluensulfonate; CTAX; cetyltrimethylammonium salt; [Dt]; total concentration of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; Milk; Tea; Polyphenol; Beta-lactoglobulin; Alpha-casein; Beta-casein; Loading efficacy; Spectroscopy; Modeling; β-LG; beta-lactoglobulin; C; catechin; EC; epicatechin; ECG; epicatechingallate; EGCG; epigallocatechingallate; FTIR; Fourier transform infrar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; Enzymatic hydrolysis; Ammonia pretreatment; Biomass conversion; Hardwood biomass; Xylanase; FTIR; Fourier-transform infrared spectrometer; HPLC; high-performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; CK; control; BD; boron deficiency; BT; boron toxicity; FTIR; fourier-transform infrared spectroscopy; 13C-NMR; 13C nuclear magnetic resonance; TEM; transmission electron microscope; PBS; glutaraldehyde in phosphate buffer solution; CWM; cell wall material
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; SP; stepwise pretreatment; AP; aqueous ammonia pretreatment; EDA; ethylenediamine; EP; ethylenediamine pretreatment; SSA; specific surface area; CrI; crystalline index; CS; corn stover; LAP; laboratory analytical procedure; AIL; acid insoluble lignin; SEM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; Hydrochar; Biogas inhibition; Ammonium adsorption; Immobilization of microbial biomass; Co-digestion; RS; rice straw; HRS; hydrothermal pretreated rice straw; SP; solid product; VFA; volatile fatty acids; HTP; hydrothermal pretreatment; HTC; hydrothermal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; Biopsy; dental materials; endodontic therapy; foreign bodies; root canal; Au; Gold; Ba; Barium; BaSO4; Barium sulfate; C; Carbon; CaCO3; Calcium carbonate; Ca(OH)2; Calcium hydroxide; CBCT; Cone-beam computed tomography; CR; Composite resin; EDS; Energy d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; SeNPs; selenium nanoparticles; Blg; beta-lactoglobulin; DLS; dynamic light scattering; TEM; transmission electron microscopy; UV/Vis; ultraviolet-visible spectrophotometry; FTIR; fourier-transform infrared spectroscopy; ANS; 8-anilino-1-naphthalenesulfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; 25HC; 25-hydroxycholesterol; HIV; human immunodeficiency virus type 1; HIV-FP; human immunodeficiency virus type 1 fusion peptide; CH25H; cholesterol-25-hydroxylase; IFN; interferons; POPC; 1-palmitoyl-2-oleyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; 1,2-dipalm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; ALD; atomiclayer deposition; MLD; molecular layer deposition; PI; polyimide; ESD; electrostatic discharge; SEM; scanning electron microscope; HRTEM; high-resolution transmission electron microscope; FTIR; fourier transform infrared; XPS; X-ray photoelectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنج مادون قرمز; 4-HB; 4-Hydroxybenzoic acid; 3,4-DHB; 3,4-Dihydroxybenzoic acid; NH4OH; Ammonia solution; BET; Brunauer, Emmet and Teller; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; G-Fe3O4; Graphene-magnetite; HPLC-UV/Vis; High performance liquid chromatography with