آشنایی با موضوع

جنسیت (Gender) که به دلیل قرابت لفظی اش با واژه جنس (Sex) در فارسی گاها با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند شامل نقش‌های اجتماعی و رفتارهایی است که فرهنگ و جامعه برای جنس ها قائل می شود. این نقش‌ها دامنه انتظارات رفتاری از جنس‌های (مرد و زن) را مشخص می کند. واژه «جنس» به ابعاد بیولوژیکی مردانگی و زنانگی فرد محدود می شود و «جنسیت» به صفات و ویژگی‏های اجتماعی دو جنس اطلاق گردد. جنس افراد در هر فرهنگ و جامعه ای ثابت است اما جنسیت است که نقش جنسی را مشخص می کند. به بیان دیگر، واژه «جنسیت» به اجزای غیرفیزیولوژیکی جنس اشاره دارد که از نظر فرهنگی، برای مردان یا زنان مناسب تشخیص داده می‏شود. جنسیت در واقع، مجموعه انتظاراتی است از مرد و زن نوعی که در موقعیتی معین، چه باید بکند. هویت جنسی از طریق تعامل اجتماعی شکل گرفته و از کانال کارگزاران جامعه پذیری (خانواده، مدرسه، دوستان و رسانه های گروهی) به افراد منتقل می گردد. به عبارتی دیگر «از طریق فرآیند جامعه پذیری و رشد شخصیت کودک دارای هویت جنسی ویژه ای می گردد که از طریق این هویت در اکثر موارد به بازتولید ارزشها، نگرشها و رفتارهایی می پردازد که محیط اجتماعی برای یک دختر یا پسر تصویب کرده است. تفاوت جنسیتی ممکن است به وسیله ی عوامل محیطی، عوامل زیست شناختی و یا تعامل بین این دو ایجاد شده باشد. با این حال حتی وقتی که تفاوت های جنسیتی متوسط در یک صفت خاص وجود دارد، تقریباً همیشه تفاوت های فردی بیشتری وجود دارد. (یعنی تفاوت ها از یک زن به زن دیگر و از یک مرد به مرد دیگر)، اغلب این تفاوت های فردی مهمتر از تفاوت های جنسیتی متوسط هستند، بنابراین از این یافته که زنان نسبت به مردان پرخاشگری کمتری دارند، نباید به این نتیجه رسید که از تمام زنان انتظار داشت که پرخاشگر نباشند. نقش جنسیتی مجموعه ای است از رفتارها و کلیشه های جنسی که جامعه و فرهنگ از هر جنس اانتظار دارد. این نقش‌ها می تواند در فرهنگهای مختلف متفاوت باشد. بطور مثال زنانگی و مردانگی از جمله این نقش‌های جنسیتی است. بر اساس این کلیشه ها، افراد با اندام جنسی مردانه، مرد هستند و «باید» رفتارهای مردانه (قدرت، خشونت، مقاومت و…) داشته باشند و افراد با اندام جنسی زنانه زن هستند و «باید» رفتارهای زنانه (مهربانی، لطافت، سلیقه و…) داشته باشند. زمانی که شکل فرد با برداشت او از جنس خودش تفاوت داشته باشد این نقش‌ها به مانعی در راه پذیرش او در جامعه بعنوان جنس مورد نظرش تبدیل می شوند. اینجاست که بحث هویت جنسیتی به میان می آید. تراجنسیتی فردی است که جنس بیولوژیکی او با هویت جنسیتی اش همراه نباشد. بعنوان مثال فردی که دارای اندام جنسی مردانه است اما هویت جنسی زن دارد. شدت تضاد بدن با هویت در برخی از این افراد ممکن است به حدی زیاد باشد که بوسیله هورمون درمانی و عمل جراحی اقدام به یکسان کردن جسم و هویتشان کنند. به این افراد «تراجنسی» می گویند.
در این صفحه تعداد 7837 مقاله تخصصی درباره جنسیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده جنسیت
مقالات ISI جنسیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنسیت; Croup; Bronchoscopy; Race; Gender; Subglottic stenosis; HPIV-1; Human Parainfluenza Virus Type-1; ICD-9/ICD-9-CM; International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification; KID; Kids' Inpatient Database; NEC; Not elsewhere classified