آشنایی با موضوع

بیان ژن به معنی استفاده ازآن ژن به منظور تولید RNA و یا پروتئین است. وقتی ژنی مورد استفاده قرار می گیرد می گویند آن ژن بیان شده و روشن است و وقتی كه یك ژن مورد استفاده قرار نگیرد می گویند ان ژن خاموش است. اینكه در زمان مشخصی كدام ژن روشن و كدام ژن خاموش باشد به تنظیم بیان ژن معروف است. بیان ژن فرایندی است که در آن اطلاعات درون ژن استفاده می‌شود تا یک محصول کاربردی از آن بدست آید. محصول ژنها عمدتاً آمینو اسیدی هستند و از محصولات غیر آمینو اسیدی می‌توان به rRNA،tRNA،snRNA اشاره کرد. فرایند بیان ژن به وسیله تمام یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها (باکتری‌ها و..). مراحل مختلفی را می‌توان برای فرایند بیان ژن در نظر گرفت که عموماً شامل رونویسی، اتصال RNA، ترجمه و تغییرات بعد از ترجمه یک پروتئین می‌باشد. تنظیم ژن به سلول این امکان را می‌دهد تا بتواند ساختار و کاربرد خود را کنترل کند و این مسئله پایه ای است برای تفاوتهای سلولی (تمایز)، دگرگونی (تکامل) و مهارت تطبیق ارگانیسم ها با شرایط جدید.از آنجا که تمام سلول های بدن ما از یک سلول مشتق شده اند تفاوت ها و تمایزات بین سلول ها حاصل از بیان شدن یا نشدن قسمت هایی از ژن است. تنظیم ژن همچنان می‌تواند به عنوان یکی از زیر لایه های تکامل در نظر گرفته شود زیرا کنترل زمان بندی، مکان و مقدار ژن می‌تواند تاثیرات مهمی در عملکرد ژنها درون سلول یا کل ارگانیسم پرسلولی داشته باشد. درعلم ژنتیک، بیان ژن یکی از مهمترین مسائل بنیادی است که کمک میکند تا ژنوتیپ به صورت فنوتیپ ظاهر شود. درواقع کدهای ژنتیکی که در رشته های DNA ذخیره شده اند به وسیله بیان ژن تفسیر میشوند و خصوصیات و نحوه بیان ژن باعث بوجود آمدن فنوتیپ در ارگانیسم خواهد شد. بیان ژنها شامل دو مرحله می‌باشد. ابتدا از روی ژنها RNAها رونویسی می‌شوند و سپس به پروتئین ترجمه می‌شوند. ژنها توالی های کشیده شده ای از DNA است که اطلاعات ژنتیکی را در خود نگه داری میکند که به وسیله کدهای ژنتیکی ذخیره شده اند. هر مولکول DNA شامل دو رشته است که هر کدام دو سر ۳’،۵’ دارند. مناطق کدینگ شامل اطلاعات ژنتیکی هستند و قسمتهای که اطلاعات ژنتیکی ندارند در تولید RNAها کمک می کنند. تولید یک کپی RNA از روی DNA را مرحله رونویسی می نامیم، این فرایند به وسیله ی RNA polymerase انجام می شود که در هر لحظه یک نکلئوتیدRNA را به رشته ی RNA درحال تولید، اضافه میکند. رشته ی RNA تولید شده مکمل رشته ی DNA ایست که از روی آن رونویسی انجام شده تنها با این تفاوت که در آن در مقابل باز آدنین (A) به جای تیمین(T) از یوراسیل(U) استفاده می شود. عمل رونویسی در پروکاریوت ها به وسیله یک پلی مراز انجام میشود اما در یوکاریوتها این عمل به وسیله سه پلی مراز مختلف صورت میگیرد که پلی مراز اول برای رونویسی rRNAها است و پلی مراز دوم برای رونویسی mRNA، snRNAو.. استفاده میشود و پلیمراز سوم در ترجمه tRNA، rRNA کاربرد دارد. عمل رونویسی پس از رسیدن به یک توالی مشخص خاتمه می یابد.
در این صفحه تعداد 12914 مقاله تخصصی درباره بیان ژن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بیان ژن
مقالات ISI بیان ژن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان ژن; Schizophrenia; Cognition; Endophenotypes; Gene expression; Immune; CFA; confirmatory factor analysis; CFI; Comparative Fit Index; CVLT; California Learning Test; DISC1; Disrupted In Schizophrenia 1 gene; EIF2; Eukaryotic Initiation Factor-2; FAM89A; Famil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان ژن; DXR; 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate reductoisomerase; DXS; 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate-synthase; GGPS; Geranylgeranyl diphosphate synthase; PDS; Phytoene desaturase; ZDS; ζ-carotene desaturase; CRTISO; Carotenoid isomerase; LCYB; Lycopene β-cyclase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان ژن; Chemotherapy-induced nausea and vomiting; Gene expression; Kaolin; Mice; Pica behavior; Strain differences; CTA; conditioned taste aversion; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; PPT-A; preprotachykinin A; RT-PCR; reverse transcription polymera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان ژن; ABA; abscisic acid; HYb; β ring-Hydroxylase; HYe; ε ring-Hydroxylase; LCYb; lycopene-β-cyclase; LCYe; lycopene-ε-cyclase; NCED2; nine-cis-epoxycarotenoid dioxygenase; PDS; phytoene desaturase; PSY; phytoene synthase; VDE; violaxanthin de-epoxidase; ZD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان ژن; Toll like receptors; Complement; Apoptosis; Gene expression; Kidney transplant outcome; AR; acute rejection; ATG; antithymocyte globulins; BAX; Bcl-2-associated X protein; BCL2; B-cell lymphoma 2; CI; 95% confidence interval; DAMP; damage-associated molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان ژن; T2DM; type 2 diabetes mellitus; PON; paraoxonase; Hmgcr; hepatic 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase; Scarb1; scavenger receptor class B member 1; Ahr; aryl hydrocarbon receptor; Lipc; hepatic Lipase; Lcat; lecithin-cholesterol acyltransferase; VLDL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیان ژن; MI; myocardial infarction; LV; left ventricle; EF; ejection fraction; HF; heart failure; STEMI; ST-segment-elevation myocardial infarction; NSTEMI; non-ST-segment-elevation myocardial infarction; PCI; percutaneous coronary intervention; BMI; body mass