آشنایی با موضوع

الگوریتم ژنتیک (GA) یک تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه حل بهینه و مسائل جستجو است. الگوریتم‌های ژنتیک یکی از انواع الگوریتم‌های تکاملی‌اند که از علم زیست‌شناسی مثل وراثت، جهش، [انتخاب ناگهانی(زیست‌شناسی)]، انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته شده است. الگوریتم ژنتیک که به‌عنوان یکی از روشهای تصادفی بهینه یابی شناخته شده, توسط جان هالند در سال ۱۹۶۷ ابداع شده‌است. در واقع الگوریتم‌‌های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌کنند. کاربرد اصلی الگوریتم ژنتیک در کامپیوتر است. اما روشهای الگوریتم ژنتیک در مهندسی صنایع، برنامه‌ریزی تولید، مدیریت تولید، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت صنعتی نیز قابل استفاده است. از الگوریتم ژنتیک می‌توان در مدیریت بازاریابی نیز استفاده کرد. برای نمونه استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی درختان تصمیم گیری برای اعتبارسنجی مشتریان بانکها یکی از موارد کاربرد الگوریتم ژنتیک در مدیریت بازاریابی است که می‌تواند برای پایان نامه استفاده شود. مدلهای برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و توزیع نیز با الگوریتم ژنتیک قابل طراحی است.
در این صفحه تعداد 6327 مقاله تخصصی درباره الگوریتم ژنتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده الگوریتم ژنتیک
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Structural equation modeling; Evolutionary optimization; Genetic algorithm; Specification search; Project management knowledge; Construction engineering; Project performance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Guaranteed convergence particle swarm optimization; Particle swarm optimization; Genetic algorithm; Distribution systems; Reconfiguration; Loss reduction; Graph theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Merchandise management; Intelligent software agent; Business-to-Business Electronic Commerce; Retail industry; Data Envelopment Analysis; Genetic Algorithm; Rule Induction Algorithm;
مقالات ISI الگوریتم ژنتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Soil heavy metal; Visible and near-infrared spectroscopy; Soil spectrally active constituents; Transferability; Genetic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Multi-objective; Many-objective; Optimization; Genetic algorithm; Evolutionary computation; Decomposition; Scalarization; Reference vectors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; LCM; lubricant condition monitoring; CBM; condition based maintenance; RUL; remaining useful life; CdM; condition monitoring; AI; artificial intelligence; ISO; international standards organization; API; American Petroleum Institute; OEM; Original Equipmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Graphite (PubChem CID: 5462310); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 3,5-Dicaffeoylquinic acid (PubChem CID: 6474310); 3-O-Feruloylquinic acid (PubChem CID: 9799386); 4-p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 5281766); Boric acid (PubChem CID: 7628); Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Time-varying systems; Recursive Least Squares; Kalman Filter; Multiple forgetting factors; Laguerre expansion technique; AIC; Akaike Information Criterion; BIC; Bayesian Information Criterion; CBFV; Cerebral Blood Flow Velocity; dCA; dynamic cerebral auto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Mobile robot; Path planning; Genetic algorithm; Artificial potential field; Multi-robot path planning; Multi-objective path planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; FNN; fuzzy neural network; GA; genetic algorithm; BP-NN; backpropagation neural network; DO; dissolved oxygen; RAS; recirculating aquaculture system; RMSE; root-mean-square error; MAE; mean absolute error; MAPE; mean absolute percentage error; Dissolved o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوریتم ژنتیک; Efficiency; Genetic algorithm; Gravitational search optimization; Induction machine; Parameters and voltage unbalance;