آشنایی با موضوع

گرما صورتی از انرژی است که در اثر اختلاف دما از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود (شارش). واحد اندازه گیری گرما ژول (J) است. گرما می تواند دمای اجسام را تغییر دهد یعنی باعث افزایش دمای اجسام می گردد. گرما همچنین می تواند باعث تغییر حجم و حالت جسم شود. سرعت انتقال گرما در جامدات زودتر صورت می گیرد و علت آن نزدیک تر بودن مولکول ها به هم در جامدات است. انتقال گرما یا ترانسفر گرما (Heat transfer) به تعویض یا تبادل انرژی گرمایی بین چندین راژمان‌ (سیستم) فیزیکی گفته‌می‌شود. انتقال گرما بین ماده‌ها یا راژمان‌های گوناگون، به یکی از این سه شکل روی می‌دهد: رسانش، همرفت یا تابش گرمایی. انتقال گرما با تغییر انرژی درونی ماده همراه است و بر پایه قانون دوم ترمودینامیک همیشه از جسم داغ‌تر به جسم سرد‌تر روی می دهدو تعادل گرمایی زمانی روی می‌دهد که جسم‌های درگیر و پیرامونشان به دمایی یکسان برسند. به مقدار انرژی ای که بین دو نقطه به دلیل اختلاف دما مبادله می شود، انتقال گرما می گویند که با سه روش رسانش، همرفتی و تابشی صورت می گیرد. شیوه‌های انتقال گرما عبارتند از: رسانش یا هازش: در انتقال گرما به روش رسانش تنها قسمتی از جسم گرم می شود. گرما باعث جنبش مولکول های آن قسمت شده و جنبش ایجاد شده از طریق ارتعاش به مولکول های مجاور منتقل می شود تا به تدریج تمام جسم گرم شود. در انتقال گرما به روش رسانش تنها قسمتی از جسم گرم می شود. گرما باعث جنبش مولکول های آن قسمت شده و جنبش ایجاد شده از طریق ارتعاش به مولکول های مجاور منتقل می شود تا به تدریج تمام جسم گرم شود. سرعت انتقال گرما به روش رسانش در مواد مختلف یکسان نیست و بر همین مبنا می توان اجسام را به دو گروه رسانای گرما و نارسانا تقسیم کرد. همرفت: انتقال گرما به روش همرفت در مایعات و گازها دیده می شود. جابجایی به علت اختلاف دما اساس روش همرفت است. در این روش قسمتی از مایع یا گاز گرم می شود. گرما جنیش مولکول ها را افزایش داده و چگالی را کم می کند. به همین دلیل اثر جاذبه زمین روی آن کم شده و به طرف بالا می رود و مایع یا گاز سرد تر جای آن را می گیرد. اینقدر این جابجایی ادامه می یابد تا تمام محیط گرم شود. تابش: در روش انتقال گرما به روش تابش، بر خلاف دو روش قبلی، مولکول ها دخالتی ندارند و به محیط مادی نیاز نداریم. مبنای این روش انتقال گرما انرژی ای است که از همه اجسام تابش می شود. زمانی که دست خود را در فاصله نزدیکی مقابل بخاری گرفته ایم، گرمایی که حس می کنیم از روش تابش است. نور خورشید نیز با روش تابش به ما می رسد. انتقال جرم: انتقال انرژی از یک مکان به مکان دیگر با جابه‌جایی فیزیکی جسم دارای انرژی.
در این صفحه تعداد 7593 مقاله تخصصی درباره انتقال گرما که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده انتقال گرما
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال گرما; Ionic liquid; Nanoparticles; Ionic liquid based nanofluids; Laminar flow; Heat transfer; Thermophysical properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال گرما; Boundary layer; Favorable pressure gradient; Accelerated flow; Heat transfer; Prandtl number; Gas properties; Velocity overshoot;
مقالات ISI انتقال گرما (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.