کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی)

در این صفحه تعداد 5746 مقاله تخصصی درباره کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); CHD; coronary heart disease; COX-2; cyclooxygenase-2; DIO; diet-induced obesity; GFR; glomerular filter rate; HMG Co-A; hydroxymethyl glutaryl-CoA; HCC; hepatocellular carcinoma; IL-1β; interleukin-1 β; iNOS; inducible nitic oxide synthase; LDL-C; low d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Liver mass; Fine-needle aspiration; Needle core biopsy; Hepatocellular carcinoma; Liver metastatic malignancy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Hepatocellular carcinoma; Pseudoglandular type; Ultrasound; CT; MRI angio-CT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Hepatocellular carcinoma; Epidemiology; Diagnosis; Treatment; Prognosis; Survival; Carcinoma hepatocelular; Epidemiología; Diagnóstico; Tratamiento; Pronóstico; Supervivencia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Hepatocellular carcinoma; Diaphragmatic resection; Diaphragmatic invasion; Diaphragmatic fibrous adhesion; Prognosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Bioelectrical impedance analysis; Cancer detection; Hepatocellular carcinoma; Resistive electrical component; Tetrapolar arrangement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Hepatic artery embolization; learning curve; hepatocellular carcinoma; operator experience; TAE; Transarterial hepatic embolization; TACE; Transarterial chemoembolization; HCC; Hepatocellular carcinoma; OS; Overall survival; TLP; Time to local tumor progr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Case-control study; Hepatocellular carcinoma; Oral corticosteroids; Risk factors; Taiwan National Health Insurance Program;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Chronic liver disease; Hepatocellular carcinoma; Sarcopenia; Skeletal muscle fat deposition; Skeletal muscle attenuation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); WHC-17; Woodchuck; Mitochondria; Cinnamic; Sinapic; Ferullic; CA; caffeic acid; FA; ferulic acid; HCC; hepatocellular carcinoma; ECAR; extra cellular acidification rate; TAE; transarterial embolization; FBS; fetal bovine serum; DMSO; dimethylsulfoxide; PB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); AMPK; AMP-activated protein kinase; ARF6; ADP-ribosylation factor 6; AKT; protein kinase B; BBB; blood brain barrier; bFGF; b-fibroblast growth factors; b-FGFR; b-fibroblast growth factors receptor; ccRCC; clear cell renal cell carcinoma; ECs; endothelial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Liver; Hepatocellular carcinoma; Surgery; Radiofrequency ablation; Treatment outcome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Autophagy; Coagulation; Factor VII; Hepatitis B virus; Hepatocellular carcinoma; Microenvironment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); AFD; automated feeder detection; DSA; digital subtraction angiography; HCC; hepatocellular carcinoma; MA; manual adjustment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); CI; confidence interval; FLR; future liver remnant; HCC; hepatocellular carcinoma; IQR; interquartile range; PVE; portal vein embolization; TLV; total liver volume; 90Y; yttrium-90;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Neoplasm metastasis; Complications; Risk factors; Hepatocellular carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); BAT; bolus arrival time; CHA; common hepatic artery; DSA; digital subtraction angiography; HCC; hepatocellular carcinoma; IQR; interquartile range; PHA; proper hepatic artery; QCA; quantitative color-coding analysis; 3D; three-dimensional; 2D; two-dimensi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); CG; Cholyglycine; FPIA; fluorescence polarization immunoassay; EMIT; enzyme multiplied immunoassay technique; HCC; hepatocellular carcinoma; EDF; fluoresceinthiocarbamyl ethylenediamine; FP; fluorescence polarization; LOD; limit of detection; CR; cross-re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Hepatocellular carcinoma; HSD17B13; Progression; Recurrence; Tumor suppressor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Competing risk; Direct-acting antivirals; Hepatitis C; Hepatocellular carcinoma; Markov model; Survival benefit; Sustained virological response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Glucocerebrosidase deficiency; Lysosomal storage disease; Resting energy expenditure; Insulin resistance; High-density lipoprotein cholesterol; Hepatocellular carcinoma; Gaucher disease; ApoAI; apolipoprotein AI; ApoB; apolipoprotein B; ApoE; apolipoprote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Hepatocellular carcinoma (HCC); Percutaneous liver biopsy; Imaging guidance; Diagnostic yield; Efficacy study; AASLD; American Association for the Study of Liver Diseases; CT; Computed Tomography; EASL; European Association for the Study of the Liver; HCC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Strigolactones; Liver cancer; Apoptosis; Cell proliferation; Hepatocellular carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Hepatocellular carcinoma; Nanocarrier; Cytotoxicity; Chemo-photothermal therapy; 5-Fluorouracil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); SETOC; systemic evolutionary theory of cancer; Cancer theories; Endosymbiosis; De-emergence; Downward causation; Cancer pathogenesis; Paradigm shift; Coherent state; Protists; Biomimicry; Hepatocellular carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Hepatocellular carcinoma; Nomogram; Time-dependent receiver operating characteristics; Prognostic prediction; ALBI; Albumin-bilirubin; ALT; Alanine transaminase; ANN; Artificial neural network; AST; Aspartate transaminase; BCLC; The Barcelona Clinic Liv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Albumin-bilirubin grade (ALBI); Barcelona clinic liver cancer (BCLC); Hepatectomy; Liver resection; Hepatocellular carcinoma; Prognosis; Radiofrequency ablation; Recurrence; Surgery; Survival;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); HCC; hepatocellular carcinoma; PVA; polyvinyl alcohol; RIPA; right inferior phrenic artery; 90Y; yttrium-90;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); CR; complete response; DEE; drug-eluting embolic; ΔPBV; change in median parenchymal blood volume; HCC; hepatocellular carcinoma; mRECIST; modified Response Evaluation Criteria In Solid Tumors; PBV; parenchymal blood volume; PD; progressive disease; PR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم هپاتوسلولار(کارسینوم سلول‌های استخوانی); Liver; Hepatocellular carcinoma; Immunohistochemistry; Albumin in situ hybridization; Liver biopsy;