آشنایی با موضوع

طیف ‌سنجی جرمی (به انگلیسی: Mass Spectroscopy، به طور اختصار MS) یکی از روش‌های طیف‌سنجی است که شامل جداسازی یون‌های یک یا چند اتمی بر پایهٔ نسبت جرم به بار (m/z) و اندازه‌گیری m/z و فراوانی یون‌ها در فاز گازی است. به عبارت دقیقتر طیف‌سنجی جرمی به بررسی نسبت جرم به بار مولکولها با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی می‌پردازد. طیف‌سنجی جرمی یکی از قوی‌ترین تکنیک‌ها در شیمی تجزیه است. این تکنیک در گستره وسیعی از جمله آنالیز عنصری (Elemental Analysis)، آنالیز سطح (با اصلاح و تغییر در روش)، اندازه گیری جرم مولکولی، شناسایی ساختار مولکولی، بررسی واکنش پذیری فاز گازی و برای تعیین غلظت اجزای یک نمونه به‌کار گرفته میشود. این روش به ‌طور گسترده ای تقریبا برای شناسایی تمام عناصر موجود در جدول تناوبی کاربرد دارد. اساسا هر اتم یا مولکولی که توانایی یونیزه شدن و انتقال به فاز گازی را داشته باشد، میتواند توسط این تکنیک مورد تجزیه قرار گیرد. اجزای اصلی طیف‌سنج جرمی شامل ورودی نمونه، منبع یون، سیستم اندازه‌گیری و آشکارساز یونی تحت خلاء است. به بیان ساده، طیفسنج جرمی سه عمل اساسی را انجام می‌دهد: مولکولها توسط جرایاناتی از الکترونهای پرانرژی بمباران شده و بعضی از مولکولها به یونهای مربوطه تبدیل می‌گردند. سپس یونها در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند. یونهای شتاب داده شده بسته به نسبت بار/جرم آنها در یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی جدا می‌گردند. یونهای دارای نسبت بار/جرم مشخص و معین توسط بخشی از دستگاه که در اثر برخورد یونها به آن، قادر به شمارش آنها است، آشکار می‌گردند. نتایج داده شده خروجی توسط آشکارکننده بزرگ شده و به ثبات داده می‌شوند. علامت یا نقشی که از ثبات حاصل می‌گردد یک طیف جرمی است، نموداری از تعداد ذرات آشکار شده بر حسب تابعی از نسبت بار/جرم (m/e). امتیاز این روش به دلیل دو عامل مهم است: اول امکان تعیین جرم مولکولی نسبی و تعیین نسبت اجزا ی سازنده عنصری یک ترکیب شیمیایی با استفاده از کمترین مقدار ماده. و دوم الگوی جزء به جزء شدن (تجزیه یک ماده تحت تأثیر بمباران الکترونی یا سایر روشها به منظور تشکیل یون) که در یک طیف جرمی، تشخیص ساختار ترکیب مورد نظر را امکان‌پذیر میسازد. داده‌های بسیاری را می‌توان از طیف‌سنجی جرمی بدست آورده که معمول‌ترین آنها طیف جرمی است. این طیف نمودار فراوانی نسبی یون‌ها بر حسب نسبت m/z است. پیک مبنا فراوان‌ترین یون مشاهده‌شده‌است که به عنوان فراوانی نسبی ۱۰۰٪ در نظر گرفته می‌شود.
در این صفحه تعداد 10789 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی جرمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده طیف سنجی جرمی
مقالات ISI طیف سنجی جرمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; EU; European Union; PDO; protected designations of origin; PGI; protected geographical indication; TSG; traditional speciality guaranteed; TB; traditional balsamic vinegar of Modena; TBVRE; traditional balsamic vinegar of Reggio-Emilia; GC-O; gas chromato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; EA; elemental analyzer; GC-IRMS; gas chromatography-isotope ratio mass spectrometry; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; ICP-AES; inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; NAA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; MS/MS; tandem mass spectrometry; UPLC; ultra-high-performance liquid chromatography; MRM; multiple reaction monitoring; ESCC; esophageal squamous cell carcinoma; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; Reticular oral lichen planus; Metabolomics analysis; Oral mucosa; ESI; electrospray ionization; LC; liquid chromatography; MS; mass spectrometry; NO; nitric oxide; OLP; oral lichen planus; OPLS-DA; orthogonal partial least-squares-discriminant analysis; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; MS; mass spectrometry; TCM; Traditional Chinese Medicine; MALDI-TOF MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; GTP; guanosine triohosphte; ATP; adenosine triphosphate; CaMKII; Calcium/calmodulin-dependent protein kin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; Nitro-substituted PAHs; Mass spectrometry; Photoelectron photoion coincidence spectroscopy; Nitro-nitrite isomerization; Interstellar chemistry; DFT; CCSD calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; Post-translational modification; Protein methylation; Mass spectrometry; Label-free; 1meK, 2meK and 3meK; Nᵋ;-(methyl)-, Nᵋ;-(dimethyl)-, and Nᵋ;-(trimethyl)-L-lysine, respectively; 1meR; NG-Methyl-L-arginine; ADMA; NG,NG-Dimethyl-L-arginine; LC-MS/
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; Organic synthesis; Laboratory instruction; Hands-on learning; Mass spectrometry; Reaction acceleration; Amino acids; Boc deprotection; Easy ambient sonic-spray ionization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; UV; ultraviolet; μHPLC; micro-High Performance Liquid Chromatography; 2D-HPLC; two-dimensional high performance liquid chromatography; MS; mass spectrometry; IEX; ion exchange chromatography; RPLC; reverse phase liquid chromatography; Absorbance detector
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; Skin fibroblast-derived elastase; Mass spectrometry; Skin aging; Matrikines; AE; elastin from skin samples of adults; CALLA; common acute lymphoblastic leukemia antigen; CD10; cluster of differentiation 10; CE; elastin from skin samples of children; CG; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; Ab; antibody; H-CDR3; heavy-chain complementarity determining region 3; LC; liquid chromatography; LC-MS/MS; liquid chromatography tandem mass spectrometry; MS; mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی; Fusarium; geranyl geranyl transferase; Helicoverpa; Maize; Spodoptera; AMU; atomic mass unit; BAR; bialaphos resistance; BMS; black Mexican sweet; DMSO; dimethyl sulfoxide; GGT; geranyl geranyl transferase; GUS; β-glucuronidase; HPLC; high pressure liqui