آشنایی با موضوع

تشدید مغناطیسی هسته‌ای (به انگلیسی: Nuclear magnetic Resonance) یک پدیدهٔ فیزیکی بر اساس مکانیک کوانتمی است. در حضور یک میدان مغناطیسی قوی، انرژی هسته‌های عناصر مشخصی به علت خواص مغناطیسی این ذرات به دو یا چند تراز کوانتیده شکافته می‌شوند. الکترون‌ها نیز به طریقی مشابه هسته عمل می‌کنند. انتقالات میان ترازهای انرژی القاشدهٔ مغناطیسی حاصل می‌تواند با جذب تابش الکترومغناطیسی با بسامد مناسب انجام شود. درست شبیه انتقالات الکترونی که با جذب تابش فرابنفش یا مرئی صورت می‌پذیرد. اختلاف انرژی بین ترازهای کوانتومی مغناطیسی برای هسته‌های اتمی به مقداری است که با تابش در گستره‌ای از ۰٫۱ تا ۱۰۰MHz مطابقت دارد. طیف‌بینی NMR هم به منظور کارهای کمّی و هم به منظور شناسایی کیفی مولکول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر چند که قدرت اصلی این دستگاه در شناسایی کیفی ترکیبات آلی و زیستی بسیار پیچیده‌است. در حالت عادی اختلاف انرژی بین ترازهای اسپین هسته صفر است، اما زمانی که اتم‌ها در حضور میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد بر اساس خصوصیت Zeeman حالت تبهگن سیستم کاهش پیدا می‌کند. با نا پدید شدن میدان اتم تشدید کرده و تابش‌های را از خود نشان می‌دهد که به آن تشدید مغناطیس هسته می‌گویند. طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) بر اساس اندازه‌گیری تابش الکترومغناطیسی در ناحیه‌ی فرکانس رادیوئی تقریباً۴ تا ۶۰۰ مگا هرتز بنا شده است. برخلاف جذب فرابنفش، مرئی و زیر قرمز، هسته‌ی اتمها به جای الکترون‌های بیرونی در فرایند جذب درگیرند. به علاوه برای آنکه هسته حالت‌های انرژی مورد نیاز جهت جذب را پیدا کند، لازم است نمونه در یک میدان مغناطیسی شدید قرار گیرد. هدف عمده از به کار بردن طیف‌سنجی NMR٬تعیین و تشخیص ساختار مولکولها می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز برای این کار از طریق اندازه‌گیری، تجزیه و تحلیل و تفسیر طیف NMR با قدرت تفکیک بالا حاصل می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم در طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته، در غیاب میدان مغناطیسی خارجی تمام هسته‌های مغناطیسی دارای انرژی برابر هستند، هنگامی که میدان خارجی اعمال می‌شود، جهت‌گیری‌های همسو و ناهمسو به انرژی‌های متفاوتی مربوط خواهند شد. تفاوت انرژی ΔE، دارای ابعاد hυ است. هسته‌ی برخی از اتم‌ها دارای اسپین هسته‌ای (I) هستند. در عدم حضور میدان مغناطیسی، تمام حالات اسپین یک هسته، سطح انرژی یکسانی دارند اما، در حضور میدان مغناطیسی، حالات اسپسنی یکسان نخواهد بود. از جمله هسته‌های مهم که دارای اسپین می‌باشند، به هیدروژن (2/1I=) و کربن C (2/1I=) می‌توان اشاره کرد. پدیده‌ی رزونانس مغناطیسی هسته‌ای هنگامی رخ می‌دهد که هسته‌های هم جهت میدان اعمال شده انرژی جذب کرده و جهت اسپین خود را نسبت به آن میدان تغییر دهند، یعنی هنگامی که فرکانس میدان الکتریکی نوسانی تابش ورودی که در محدوده‌ی امواج رادیوئی است، کاملاً با فرکانس میدان الکتریکی تولید شده از هسته برابری کند، دو میدان جفت (ادغام) شده و انرژی تابش ورودی به هسته منتقل می‌گردد و موجب تغییر اسپین می‌شود. این عمل به رزونانس موسوم است و در این هنگام گفته می‌شود که آن هسته با موج الکترومغناطیس ورودی در رزونانس است. جذب انرژی یک فرایند کوانتایی بوده و انرژی جذب شده برابر اختلاف انرژی بین دو حالت موجود است: hυ = (حالت 2/1+ E - حالت 2/1- E)= جذب شده E در عمل، این اختلاف انرژی تابع قدرت میدان مغناطیسی اعمال شده (B0) است (شکل ۱۲–۲۰). فرکانس تابش با فرکانس رادیوئی که به وسیله‌ی یک هسته‌ی خاص جذب می‌شود، به شدت تحت تأثیر محیط شیمیایی آن، یعنی الکترون‌ها و هسته‌های مجاور قرار دارد. در نتیجه حتی مولکول‌های ساده منبعی از اطلاعات طیفی را فراهم ‌کنند که می‌تواند جهت تعیین ساختار شیمیایی آنها به کار برده شود. پروتون‌های مولکول توسط الکترون‌ها احاطه شده و محیط الکترونی هر یک از پروتون‌ها به طور جزئی با دیگر پروتون‌ها فرق می‌کند. به عبارت دیگر، پروتون‌ها توسط الکترون‌هایی که آنها را احاطه کرده‌اند پوشیده یا محافظت می‌شوند. هر قدر دانسیته‌ی الکترونی اطراف یک هسته بیشتر باشد، میدان مغناطیسی تولید شده توسط الکترون‌ها، که در جهت عکس میدان اعمال شده است، بیشتر خواهد بود. در این حالت، میدان حاصله برای آن هسته کاهش می‌یابد. در این روش می‌توان از طریق میزان احساس میدان به وسیلهٔ هسته یک اتم، شکافتگی‌های حاصل از اتم‌های مجاور در طیف را در یافت. این شکافتگی‌ها نشان‌دهندهٔ الگوی ساختاری پیچیده‌ای هستند که می‌توان از طریق آنها به چینش اتم‌ها در یک مولکول پی برد.
در این صفحه تعداد 10339 مقاله تخصصی درباره تشدید مغناطیسی هسته‌ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تشدید مغناطیسی هسته‌ای
مقالات ISI تشدید مغناطیسی هسته‌ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; 1H; proton; ASE; accelerated solvent extractor; C*; close packing concentration; Cl2; chlorine; CPMG; Carr-Purcell-Meiboom-Gill; CSWF; chlorinated soft wheat flour; dm; dry matter; DSC; differential scanning calorimetry; DTNB; 5,5′-dithio-bis(2-nitroben
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; PGH; pistachio green hull; DE; degree of esterification; LMP; low methoxyl pectin; HMP; high methoxyl pectin; GRAS; generally recognized as safe; LSR; liquid to solid ratio; RSM; response surface methodology; BBD; Box-Behnken design; TFA; trifluoroacetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; AOPs; advanced oxidation processes; Chv; chronic toxicity values; ECOSAR; Ecological Structure Activity Relationship; 2,4-DNP; 2,4-dinitrophenol; 2,6-DNP; 2,6-dinitrophenol; EPA; Environmental Protection Agency; ESI; electrospray ionization; HLB; hydrophi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; Antireflection; Silica; Porous coating; Acid-catalyzed; Sol-gel; AFM; atomic force microscopy; AR; antireflective; BEMA; Bruggeman effective medium approximation; CPV; concentrated photovoltaic; DNI; direct normal irradiance; EEP; environmental ellipsomet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; PTSD; Metabolomics; Glycomics; Clinical data; Animal models; Theranostic biomarkers; Patients; ACTH; adenocorticotropic hormone; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; BDNF; brain derived neurotropic factor; CE; capillary electrophoresis; CE-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; PCS; polycarbosilane; PDMS; polydimethylsilane; LPS; liquid polysilane; GBP; gaseous by-product; SBP; solid by-product; LBP; liquid by-product; GPC; gel permeation chromatograph; THF; tetrahydrofuran; NMR; nuclear magnetic resonance; FT-IR; Fourier-transf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; ESI; electrospray ionization; DP; declustering potential; EP; entrance potential; CE; collision energy; IS; ion spray; EMS; enhanced MS; EPI; enhanced product ion; MTT; 1-methyl-1H-tetrazole-5-thiol; DMMT; 1-(2-dimethylaminoethyl)-1H-tetrazol-5-thiol; LC-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; bpy; 2,2′-bipyridine; dppcb; cis,trans,cis-1,2,3,4-tetrakis-(diphenylphosphanyl)cyclobutane; dppen; cis-1,2-bis-(diphenylphosphanyl)ethene; MLCT; metal to ligand charge transfer; NMR; Nuclear Magnetic Resonance; UV/vis; ultraviolet/visible light; Solar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; OIEARR; orthodontically induced external apical root resorption; EARR; external apical root resorption; NMR; Nuclear Magnetic Resonance; OTM; orthodontic tooth movement; OPG; orthopantomogram; TSP; sodium trimethylsilyl-[2,2,3,3-2H4]-1-propionate; ROS; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; Drug binding; Human serum albumin; Antiretroviral drug; Isothermal titration calorimetry; Fluorescence; NMR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; API; active pharmaceutical ingredient; D2O; deuterium oxide; DMSO; dimethyl sulfoxide; FTIR; Fourier Transform-Infrared; NMR; nuclear magnetic resonance; HP; hydroxypropyl; HPLC; high performance liquid chromatography; HPSEC; high performance size exclusi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; NMR; naked mole rat; Ta; ambient temperature; Tb; body temperature; TNZ; thermoneutral zone; Hypoxia tolerance; Behavioural thermoregulation; Huddling behaviour; Anapyrexia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; Proton-exchange membrane; Cerium-composite membrane; Radical scavenger; Oxidative stability; Accelerated oxidative-stability test; CV; cyclic voltammetry; DMAC; N,N-dimethyl acetamide; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO-d6; N,N-dimethyl sulfoxide; ECSA; ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; COSY; correlation spectroscopy; DIPEA; diisopropylethylamine; DS; degree of substitution; DMSO; dimethylsulfoxide; GlcA; glucuronic acid; GlcNAc; N-acetylglucosamine; HA; hyaluronan; h; hour; HSQC; hetero nuclear single quantum coherence; IPA; isopropyl a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; SCG; Spent coffee ground; ASE; accelerated solvent extraction; NMR; nuclear magnetic resonance; FFA; free fatty acid; Spent coffee; Waste biomass; Solvent extraction; Coffee lipid analysis; Free fatty acids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; Maize; Haploid kernel identification; Hyperspectral imaging technology; Qualitative analysis; Joint modeling; NMR; nuclear magnetic resonance; CAR; correct acceptance rate; FAR; false acceptance rate; ROIs; region of interests; BULDP; biomimetic uncorrela
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; Lipid cubic phase; Electrochemical impedance spectroscopy; Tryphtophan; Chloride; Acetate; Capacitance; Resistance; Anion; Ionic interaction; Small-angle X-ray diffraction; EIS; electrochemical impedance spectroscopy; MO; Monoolein; Trp; l-tryptophan; LCP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; AIBN; azobisisobutyronitrile; NBS; N-Bromosuccinimide; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; TEA; Triethylamine; TFA; trifluoroacetic acid; DAST; diethylaminosulfur trifluoride; DCM; Dichloromethane; Tris; tris(hydroxymethyl)aminomethane; DTNB; 5,5-dithio-bis-(2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; FEVD; forecast-error-variance decomposition; ICP-OES; inductively coupled plasma optical-emission spectroscopy; IBA; isobutyric acid; MDS; multidimensional scaling; NGS; next-generation sequencing; NMR; nuclear magnetic resonance; RF; Random Forest; rRNA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; AUC; area under the curve; BC; breast cancer; BCP; breast cancer patient; BMI; body mass index; BSTFA; N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide; CP; control patient; CV; coefficient of variation; DG; diacylglycerol; ESI; electrospray ionization; FDR; fal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; CAP; cationic antimicrobial peptide; TM; transmembrane; PPI; protein-protein interaction; Fmoc; Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride; DMF; dimethylformamide; DCM; dichloromethane; DIEA; diisopropylethylamine; HATU; 1-[bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشدید مغناطیسی هسته‌ای ; AL; alantolactone; AL-GSH; glutathione conjugate of alantolactone; AL-Cys; cysteine conjugate of alantolactone; AUC; area under the concentration-time curve; Cys; cysteine; CYP450; cytochrome P450; DAD; diode array detector; GSH; glutathione; GST; glutath