آشنایی با موضوع

واکنش زنجیرهٔ پلیمراز(به انگلیسی: Polymerase Chain Reaction) که مخفف آن (PCR) می‌باشد. تکنیک انقلابی در دانش و فناوری های زیست مولکولی ایجاد کرد. PCR تکنیکی برای تکثیر یک یا تعداد اندکی از نسخه های یک قطعه DNA به میلیون ها نسخه است. اساس PCR استفاده از توانایی آنزیم DNA پلیمراز برای سنتز رشته های جدید DNA مکمل DNA ای که به عنوان رشته ی الگو در نظر گرفته شده بود، است. PCR در حال حاضر روش معمول و در اغلب موارد ضروری در آزمایشگاه های پژوهش های پزشکی و زیستی است و برای انواع برنامه های کاربردی استفاده می شود، از جمله کلونینگ، تعیین توالی DNA، فیلوژنی یا علم بررسی تکامل موجودات، آنالیز عملکرد ژن ها، تشخیص بیماری های ژنتیکی، تعیین اثر انگشت DNA (که در علوم پزشکی قانونی و تست رد اخوت استفاده می شود)، و تشخیص آلودگی ها و عفونت های ویروسی می باشد. اگر واکنش پلیمرزیراسیون در محیط آزمایشگاه در حضور آنزیم پلیمراز صورت بگیرد و منجر به تولید قطعه ای بزرگتر از 5 نوکلئوتید پشت سر شود PCR اطلاق می شود. PCR از فرایندهای طبیعی داخل سلولی (همانندسازی DNA) الگوبرداری شده است و تلاش می کند کلیه فرایندهایی را که در طی همانندسازی در درون سلول رخ می دهد را در درون آزمایشگاه شبیه سازی کرد و مورد استفاده قرار دهد. بدین صورت که در داخل سلول هنگام همانندسازی ابتدا باید DNA تک رشته ای شده و این تک رشته DNA بصورت پایدار باقی بماند. در داخل سلول آنزیمهای مختلفی وظیفه تک رشته ای کردن و وظیفه پایدار نگه داشتن DNA را بر عهده دارند اما در محیط آزمایشگاه برای انجام PCR ما به جای این آنزیمها از حرارت برای تک رشته ای کردن DNA استفاده می کنیم. حداقل وسایل مورد نیاز برای انجام واکنش PCR، دستگاه ترموسایکلر (ایجاد کننده چرخه های دمایی)، میکرو پیپت، ظرف یخ و وسایل یکبار مصرفی مانند تیپ (جز پلاستیکی که برای کشیدن محلول به میکرو پیپت متصل می شود) و ویال (لوله های درب دار کوچک، در دو اندازه بر اساس گنجایش آنها یعنی ۲۰۰ و ۵۰۰ میکرو لیتر، که واکنش PCR در آنها انجام می شود) و ظروف نگهداری آنها می باشد. دستگاه ترموسایکلر برای ایجاد دماهای مختلف در مدت زمان مورد نظر، قابل برنامه ریزی می باشد. قبل از تولید این دستگاه، دانشمندان برای انجام PCR از سه حمام آب گرم با دماهای مختلف استفاده می کردند که کار بسیار پر زحمتی بود. بطور کلی PCR از سه دسته معینی از زمانها و دماها تشکیل شده است: 1- دناتوراسیون (Denaturation) 2- (Anngealing) 3-( Extension) در بیولوژی مولکولی، واکنش زنجیره ای پلی مراز یا PCR، بمنظور تکثیر یک قطعه DNA مورد استفاده قرار میگیرد. تکنیک PCR در سال 1984 توسط کری مولیس (Kary Mullis) ارائه شده است. در این تکنیک، یک مولکول DNA میلیونها بار تکثیر میشود. تکثیر انتخابی یک ناحیه مورد نظر از یک مولکول DNA است مثلا یک ژن، توسط آنزیم DNA پلیمراز به دفعات زیاد است قسمتی از سکانس مولکول DNA که بین دو پرایمر قرار دارد توسط آنزیم پلیمراز در آزمایشگاه تکثیر (Amplify) میشود روش PCR سیکل های دمایی (Cycle) ایجاد میشود. در ابتدا با ایجاد حرارت و رساندن دمای محلول به نقطه ذوب DNA، دو رشته DNA از هم جدا میشوند. در مرحله بعد با کاهش دما یک آنزیم DNA پلیمراز فعال شده، عمل همانند سازی (Replication) را انجام میدهد. DNA پلیمراز آنزیمی است که با استفاده از نوکلئوتیدها (مصالح ساختمانی DNA)، رشته الگو (DNA ی مورد مطالعه) و یک قطعه پرایمر قادر به همانند سازی است.

در این صفحه تعداد 12479 مقاله تخصصی درباره واکنش زنجیرهٔ پلیمراز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واکنش زنجیرهٔ پلیمراز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; GM; genetically modified; GMO; genetically modified organism; LAMP; loop-mediated isothermal amplification; LOAD; lab-on-a-disc; PCB; printed circuit board; PCR; polymerase chain reaction; PDMS; polydimethylsiloxane; P-35S; cauliflower mosaic virus 35S pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; LCM; lubricant condition monitoring; CBM; condition based maintenance; RUL; remaining useful life; CdM; condition monitoring; AI; artificial intelligence; ISO; international standards organization; API; American Petroleum Institute; OEM; Original Equipmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CT; computed tomography; PCR; progressive condylar resorption; TMJ; temporomandibular joint; TPS; Trismus-pseudocamptodactyly syndrome; Trismus-pseudocamptodactyly syndrome; Trismus; Hypoplastic mandibular condyle; Shallow mandibular fossa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CNS; central nervous system; CT; computerized tomography; LDH; lactate dehydrogenase; CSF; cerbro-spinal fluid; MRI; magnetic resonance imaging; PCR; polymerase chain reaction; Listeria monocytogenes meningitis; Hydrocephalus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; HLA; human leukocyte antigen; PCR; polymerase chain reaction; RSE; region specific extraction; WGA; whole genome amplification; kbp; kilobase pairs; DNA sequence; Gene deletion; Genetic polymorphism; Genotype determination method; Human leukocyte antigens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; US FDA; Food and Drug Administration; AA; accelerated approval; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; NCCN; National Comprehensive Cancer Network; pCR; pathologic complete response; APHINITY; Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; PCR; polymerase chain reaction; CT; computed tomography; MRI; magnetic resonance imaging; Spinal tuberculosis; Sacrum; Anal fistula; Case report;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Adrenal gland; Melioidosis; Burkholderia; Pseudomallei; Tuberculosis; PCR; Polymerase Chain Reaction; QBC; Quantitative Buffy Coat; AIDS; Acquired Immuno Deficiency Syndrome; HIV; Human Immunodeficiency Virus; HPE; Histopathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Acute exacerbation; Idiopathic interstitial pneumonia; Virus detection; Short term mortality; IPF; Non-IPF interstitial lung disease; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; CMV; cytomegalovirus; CTD; connective tissue disease; HHV; human herpes virus; HMPV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Seed protein content; Lysine and tryptophan content; Promising OQL inbreds; Molecular marker validation; QPM; quality protein maize; OQL; Odisha QPM line; PCR; polymeric chain reaction; kD; kilodalton; OML; Odisha maize line; CIMMYT; Centro Internacional
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; KNL; Kikuchi necrotizing lymphadenitis; WBC; white blood cell; CRP; C-reactive protein; ESR; erythrocyte sedimentation rate; EBV; Epstein-Barr virus; CSF; cerebrospinal fluid; PCR; polymerase chain reaction; HSV; herpes simplex virus; EEG; electroencephal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; C. perfringens; Clostridium perfringens; ENT; Enterotoxemia; PCR; polymerase chain reaction; SBA; sheep blood agar; TSC; tryptose sulfite cycloserine agar; TSN; tryptose sulfite neomycin agar; CPA; Clostridium perfringens alpha toxin; cpb2; Clostridium pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; NDRMD; Needle drill resistance measurement device; PCR; Polymerase Chain Reaction; MUT; Mycotheca Universitatis Taurinensis; MEA; Malt Extract Agar; UCG; University Campus of Grugliasco; DBH; Diameter at Breast Height; Diagnosis; Disinfection; Needle dril
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; rhinovirus; preterm; newborn; respiratory infection; genotypes; ARI; Acute respiratory infection; NICU; Neonatal intensive care unit; PCR; Polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; GD; Gaucher disease; GBA; acid β-glucosidase; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; PCR; polymerase chain reaction; EGFP; enhance green fluorescent protein; WT; wild-type; Gaucher disease; GBA gene; Molecular analysis; Expression study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; ZIKV; Zika virus; PCR; Polymerase Chain Reaction; RT-PCR; Reverse Transcription PCR; rtRT-PCR; real time RT-PCR; PRNT; Plaque Reduction Neutralization Tests; PNRT80; PRNT ≥ 80% of plaque reduction; GEN; Genesig Advanced Kit; ALT; Altona Diagnostics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; ApoE; apolipoprotein E; CCD; crossed cerebellar diaschisis; ECD; Tc-ethyl cysteinate dimer; eZIS; easy Z-score imaging system; MAPT; microtubule-associated protein tau; MMSE; mini-mental state examination; MRA; magnetic resonance angiography; MRI; magneti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Isobutyryl-CoA dehydrogenase deficiency; ACAD8; Newborn screening; 3D crystal structure; Valine catabolism; IBDHD; Isobutyryl-CoA dehydrogenase deficiency; NBS; Newborn screening; MS/MS; Tandem mass spectrometry; NGS; Next-generation sequencing; PCR; Poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; SPL; sound pressure level; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; PCR; polymerase chain reaction; OSHA; occupational safety and health administration; ABR; auditory brainstem response; Ototoxicity; Lead exposure; Noise-induced hearing loss;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Mycoplasma haemobos; Blood-borne pathogen; Molecular diagnosis; Africa; Dog; PCR; polymerase chain reaction; LM; light microscopy; UIVTH; University of Ibadan Veterinary Teaching Hospital;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; PVL; MRSA; Intravenous immunoglobulin; Neutralizing antibody titer; Toxin neutralization; Anti-toxin drug; MRSA; methicillin-resistant Staphylococcus aureus; HA-MRSA; hospital-acquired MRSA; CA-MRSA; community-acquired MRSA; PVL; Panton-Valentine leukocid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CPE; cytopathic effect; Ct; cycle threshold; DT; Device treatment; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; HBV; Hepatitis B virus; HCV; Hepatitis C virus; HIV; Human immunodeficiency virus; NAT; nucleic acid test; PCR; Polymerase chain reaction; RPM; ro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; Becker; cost-effectiveness analysis; Duchenne; economic evaluation; immunohistochemistry; MLPA; muscular dystrophy; PCR; sequencing; Western blot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واکنش زنجیرهٔ پلیمراز; CMV; Cytomegalovirus; PCR; Polymerase Chain Reaction; UNHS; Universal Neonatal Hearing Screening; NBSC; newborn screening card; Congenital cytomegalovirus; Sensorineural hearing loss; Newborn hearing screening;