موش صحرایی

در این صفحه تعداد 2768 مقاله تخصصی درباره موش صحرایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI موش صحرایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موش صحرایی; A1, primary auditory cortex; CF, characteristic frequency; dB SPL, sound pressure level in decibelAge-related; Rise–fall time; Sound level; Rats; Auditory cortex; Sound envelope
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موش صحرایی; Anogenital distance (AGD); DEHP; Flutamide; Testosterone; Rats; Anogenital Distance; Androgens; Anti-androgens; Endocrine Disruptors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موش صحرایی; Monitoring; Local anesthetics; Acute intoxication; Ropivacaine; Infrared imaging; Rats; Monitorização; Anestésicos locais; Intoxicação aguda; Ropivacaína; Imagem infravermelha; Ratos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موش صحرایی; Animal welfare; Depression; Emotional stress; Mice; Rats; UltrasoundBDNF, brain-derived nerve factor; cDNA, complementary deoxyribonucleic acid; HT, hydroxytryptamine; PCR, polymerase chain reaction; RNA, ribonucleic acid; SERT, serotonin transporter; US,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موش صحرایی; Anesthetics; Magnetic resonance imaging; Functional; Nicotine; Pharmacology; Rats; ACh; acetylcholine; AUC; area under curve; BOLD; blood oxygenation level dependent; CBF; cerebral blood flow; CBV; cerebral blood volume; CBVw; cerebral blood volume-weight
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موش صحرایی; Sodium selenite; Lithium carbonate; Antioxidants; Heart; Rats; Sodium selenite (PubChem CID: 24934); Lithium carbonate (PubChem CID: 11125); Reduced glutathione (PubChem CID: 745); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Hydrogen peroxide (PubChem CID: 784