دریای مدیترانه غربی

در این صفحه تعداد 37 مقاله تخصصی درباره دریای مدیترانه غربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دریای مدیترانه غربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریای مدیترانه غربی; ASW; Atlantic Surface Water; BiOS; Bimodal Oscillation System; DON; dissolved organic nitrogen; DOP; dissolved organic phosphorus; DW; deep water; EMDW; Eastern Mediterranean Deep Water; EMIW; Eastern Mediterranean Intermediate Water; EMS; Eastern Mediter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریای مدیترانه غربی; Methylotrophic methanogenesis; Methanogenesis rate; Methylated substrates; mcrA; Sulfate-reducing sediment; Rhône Delta; Molouya Delta; Gulf of Lions; Western Mediterranean Sea; Deep biosphere; Early diagenesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریای مدیترانه غربی; Numerical simulations; Sub-basin scale assessment; Western Mediterranean Sea; Multi-platform and multi-scale observations; Mediterranean Forecasting System; Mercator-Océan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریای مدیترانه غربی; EMS; Eastern Mediterranean Sea; WMS; Western Mediterranean Sea; SW; surface water; LIW; Levantine Intermediate Water; EMDW; Eastern Mediterranean Deep Water; EMT; Eastern Mediterranean Transient; MAW; Modified Atlantic Water; ADW; Adriatic Deep Water; PO4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریای مدیترانه غربی; EMS; Eastern Mediterranean Sea; SW; surface water; LIW; Levantine Intermediate Water; EMDW; Eastern Mediterranean Deep Water; WMS; Western Mediterranean Sea; PO4; dissolved inorganic phosphorus; DOP; dissolved organic phosphorus; POP; particulate organic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریای مدیترانه غربی; Kerkennah Islands; Cercina and Chergui fields; Sirt basin; Western Mediterranean Sea; Pelagian troughs; Bou Dabbous; Reineche; Tilted block system; Pliocene unconformity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریای مدیترانه غربی; Western Mediterranean Sea; Benthic foraminifera; Transfer function; Weighted averaging-partial least squares; Paleobathymetric estimates; Relative sea-level reconstruction; Late Quaternary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریای مدیترانه غربی; Cyprinodontiformes; Brackish waters; Quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR); Pollution markers; mRNA quantitation; Gene expression; Western Mediterranean Sea; Sentinel species
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریای مدیترانه غربی; Anisakidae; Contracaecum rudolphii; Phalacrocoracidae; Phalacrocorax aristotelis; nuclear and mitochondrial ribosomal DNA; PCR-RFLP; Sardinia; Western Mediterranean Sea