آشنایی با موضوع

تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD) یا X-ray Diffraction از آن جهت که روش مستقیم و قدیمی برای تعیین نوع فازها و ساختار کریستالی و بلورین مواد است، بسیار حائز اهمیت است. در واقع، پیشرفت هفتاد سال اخیر شناسایی فازی، کانی ‌شناسی و کریستالوگرافی، مرهون کشف تکنیک پراش پرتو ایکس بوده است. این روش برای تعیین عموم کمیات ساختار کریستالی شامل ثابت شبکه، هندسه شبکه، تعیین کیفی مواد ناشناس، تعیین فاز کریستال‌ها، تعیین اندازه کریستا‌ل‌ها، جهت‌گیری تک‌کریستال، استرس، تنش، عیوب شبکه وغیره، قابل استفاده است. تکنیک پراش پرتو ایکس در سال ۱۹۱۲ میلادی توسط فون لاوه کشف شد و توسط ویلیام هنری براگ و ویلیام لورنس براگ برای بررسی ساختار و خواص بلورین مواد بکار گرفته شد. طول موج اشعه‌های ایکسی که برای پراش استفاده می‌شوند، معمولاً در حدود ۰٫۵ الی ۲٫۵ آنگستروم هستند. استفاده از اشعه ایکس روش بسیار مناسبی برای مطالعه ساختمان اتم‌ها و مولکول‌ها که ناشی از عکس العمل اشعه الکترومغناطیس و تأثیر آن بر روی ساختمان‌هایی که اندازه آنها مساوی اندازه طول موج ایکس است می‌باشد. اگر ساختمان در یک شبکه کریستالی مرتب شده باشد برخورد اشعه ایکس با اتم‌ها یا مولکول‌ها به صورت تیز بوده بنابراین پخش اشعه تحت شرایط خاص امکان‌پذیر است و اطلاع از چگونگی این شرایط خاص می‌تواند اطلاعاتی در مورد مشخصات هندسی ساختمان بدهد.

در این صفحه تعداد 16325 مقاله تخصصی درباره پراش اشعه ایکس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پراش اشعه ایکس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; BBCB; binary blended cementitious binder; HCFA; high calcium fly ash; LDPA; Laser Diffraction Particle Analyser; LOI; loss on ignition; MDD; maximum dry density; OMC; optimum moisture content; OPC; Ordinary Portland cement; POFA; palm oil fuel ash; PSD; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; EU; European Union; HVO; Hydrotreated vegetable oil; KBHR; Kashchiev–Borissova–Hammond–Roberts; MSZW; Metastable zone width; PXRD; Powder X-ray diffraction; STD; Standard deviation; XRD; X-ray diffraction; Biofuel cold-flow behaviour; Alkane; Hexade
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; Nanocrystals; Antisolvent precipitation; Fourier transform infrared spectroscopy; X-ray diffraction; Differential scanning calorimetry; Anthelmintic bioassay; Albendazole (PubChem CID:2082); Formic acid (PubChem CID:284); Polyvinylpyrrolidone (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; CLC; chemical looping combustion; PSDs; particle size distributions; SEM-EDS; scanning electron microscope-Energy Dispersive Spectrometer; OES; Optical Emission Spectroscopy; ICP; Inductively Coupled Plasma; XRD; X-ray diffraction; Chemical looping; Coal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; NIR; Near-infrared; EMA; European Medicines Agency; GMP; Good Manufacturing Practice; ICH; International Council for Harmonization; API; Active Pharmaceutical Ingredients; NapSo; Naproxen Sodium; PLS; Partial Least Square; Cellulose; Microcrystalline Cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; CEM I; Ordinary Portland cement according to EN 197-1; CH; Calcium Hydroxide; C-S-H; Calcium Silicate Hydrate; MS; Micro silica fume particles; NS; Nano silica particles; SEM; Scanning Electronic Microscopy; SP; Superplasticizer admixture; TEM; Transmissi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; Sustainable concrete; High-volume fly ash; Solid waste recycling; Hydration heat; Scanning electron microscopy; Thermal analysis; X-ray diffraction; Ca(OH)2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; SSP; single source precursor; EPD; electrophoretic deposition; NR; nanorod; ITO; tin-doped indium oxide; Cu(Cup)2; copper(II) cupferrate; Cd(dtcEt2)2; cadmium(II) bis(diethyldithiocarbamate); LSV; linear sweep voltammetry; LED; light emitting diode; SEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; Raw vermiculites; Structural alteration; Vermiculite/CeO2 nanoparticles composites; X-ray diffraction; (FR-IR) and Raman spectroscopy; HRTEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; LWAC; Lightweight aggregate concrete; NWAC; Normal weight aggregate concrete; VPV; Volume of permeable voids; RCPT; Rapid chloride penetration test; SEM; Scanning electron microscopy; XRD; X-ray diffraction; EDX; Energy dispersive spectroscopy; SS; Sewage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; 5-FU; 5-fluorouracil; AgNO3; silver nitrate; AgNPs; silver nanoparticles; AgNPs-MS; silver nanoparticles coated with mesoporous silica; APTES; (3-aminopropyl)triethoxysilane; DLS; dynamic light scattering; EDX; energy dispersive X-ray; EG; ethylene glycol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; SI; saturation index; DI water; deionized water; ID; inner diameter; SS; stainless steel; CS; carbon steel; PFA; perfluoroalkoxy alkanes; ICP-OES; inductively coupled plasma-optical emission spectrometer; SEM; scanning electron microscopy; XRD; X-ray diff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; NLC; nanostructured lipid carrier; NLCs; nanostructured lipid carriers; SLNs; solid lipid nanoparticles; PpO; Pterodon pubescens fruit oil; TSL; type of solid lipid; PC; Phospholipon® 80H concentration; TAS; type of aqueous surfactant; TEM; transmission
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; CEMS; Conversion electron Mössbauer spectroscopy; DSC; Differential scanning calorimetry; EDS; Energy dispersive x-ray spectroscopy; EoL; End-of-Life; EOZ; External oxidation zone; EPMA; Electron probe micro analysis; IOZ; Internal oxidation zone; RE; Ra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; PPCPs; pharmaceuticals and personal care products; TNZ; tinidazole; AOPs; advance oxidation processes; XGS; silica xerogels; TEOS; tetraethyl orthosilicate; IPrOH; isopropanol; TNM; tetranitromethane; DMSO; dimethyl sulfoxide; XGS-BCO; non-doped xerogel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; AC; activated carbon; ADS; adsorptive desulfurization; Basolite A100; Al(OH)(C8H4O4), produced by BASF; Basolite C300; Cu3(C9H3O6)2, produced by BASF; Basolite F300; FeC9H3O6, produced by BASF; BDC; 1, 4-benzenedicarboxylate; BT; benzothiophene; Cr-BDC; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; AAFA; alkali-activated fly ash; AAR; alkali aggregate reaction; ACAA; American Coal Ash Association; C3A; tricalcium aluminate; C-A-S-H; calcium aluminum silicate hydrate; CBA; cost-benefit analysis; CKD; cement kiln dust; CNT; carbon nanotubes; Câ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش اشعه ایکس; Cs; chitosan; scCO2; supercritical CO2; TPP; sodium tripolyphosphate; βlg; β-lactoglobulin; Cys; cysteine; CsNβ; chitosan nanoparticles with β-lactoglobulin; DCsN; dry chitosan nanoparticles; DCsNβ; dry chitosan nanoparticles with βlg; CP/MAS 13C-NM