جستجو در میان میلیون ها مقاله علمی جهان

جستجو
دسترسی به میلیون ها مقاله علمی ISI

دسترسی به میلیون ها مقاله علمی ISI

دسترسی به مقالات ISI و منابع معتبر علمی مانند ساینس دایرکت (Science Direct) برای پژوهشگران ایرانی همواره با محدودیت ها و مشکلات فراوانی همراه بوده است.

از این رو پایگاه دانشیاری می کوشد با تأمین دسترسی به منابع علمی روزآمد جهان، دانش پژوهان ایرانی را یاری نموده و از این رهگذر گامی هر چند کوچک در راه پیشرفت و تعالی ایران اسلامی بردارد. این مقالات، گذشته از کارکرد مطالعاتی، می توانند منابع ارزشمندی برای تولید محتوا باشند.

جامعیت و گستره وسیع موضوعی

جامعیت و گستره وسیع موضوعی

هر حوزه مطالعاتی و دانش تخصصی، نقش و جایگاه ویژه خود را در پیشرفت همه جانبه جامعه ایفا می کند و ضعف و غفلت در هر یک می تواند مانعی بر سر راه پیشرفت جامعه باشد.لذا پایگاه دانشیاری کوشیده است اکثر قریب به اتفاق حوزه های موضوعی را پوشش داده و میلیون ها داکیومنت علمی را در صدها موضوع تخصصی دسته بندی و عرضه نماید. همچنین امکان سفارش تولید محتوا در همه موضوعات مذکور فراهم شده است.