کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1005727 938071 2016 13 صفحه PDF 22 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
Better financial reporting: Meanings and means
ترجمه فارسی عنوان
گزارش دهی مالی بهتر: معانی و ابزارها
فهرست مطالب مقاله
چکیده

مقدمه

گزارشدهی مالی بهتر چیست؟

رویکردهای ویژگی محور

حقیقت و انصاف

ویژگیهای کیفی گزارشات مالی

ویژگیهای آماری

رویکردهای هدف محور

خدمت به اهداف اجتماعی

خدمت به اهداف افراد

گزارشدهی مالی بعنوان یک رویکرد یا مراسم اجتماعی (رقص باران)

فرآیندها و نهادها برای انتخاب جمعی در حسابداری

قانون عرف

رای عمومی یا رفراندوم

اساسنامه و قانون

دادگاهها

آژانس مدیریتی و مقرراتی

خودتنظیمی

بازارها

معنای گم شده گزارشدهی مالی بهتر چیست؟

ثبات ساختار

رویکردهای نوظهور

استحکام مهندسی مالی

ارتباط با محیطهای کسبوکار و قانونی

نتیجه گیری

 
ترجمه چکیده
معنای گزارش دهی مالی شرکتی بهتر چیست؟ گزارش دهی مالی چگونه قابل بهبود است؟ ادعاهای زیادی درباره نقائص گزارش دهی مالی وجود دارد. تضادهای میان این ادعاها، بیانگر عناصر سیاسی مسئله است که در ذات انتخاب جمعی در جامعه وجود دارد. از آنجاییکه "بهتر" بستگی به گروه ذینفعی دارد که رویکرد آنها، برای تحلیل انتخاب میشود، سیاستها در قلب خط مشی حسابداری قرار دارند. مجموعه ابزارهای ممکن برای رسیدن به هرگونه توافقی درباره معنای "بهتر"، نه تنها شامل قانونگذاری بلکه همچنین دربردارنده ی هنجارها و رقابت بازار است. ترکیب مدبرانه هر سه رویکرد بجای اتکاء به هرکدام به تنهایی، ممکن است به ما کمک کند تا گزارش دهی مالی را بهبود بخشیم. این مقاله، معنی و ابزارهای گزارش دهی مالی بهتر را بررسی میکند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری حسابداری
چکیده انگلیسی

What is the meaning of better corporate financial reporting? How can financial reporting be improved? There are many claims of shortcomings of financial reporting. Conflicts among these claims point to the political elements of the problem inherent in collective choice in a society. Since “better” depends on the interest group whose perspective is chosen for analysis, politics lies at the heart of accounting policy. The set of possible means of arriving to any agreed upon meaning of “better” includes not only regulation, but also social norms and market competition. Judiciously combining all three approaches, instead of relying on any one alone, may help us improve financial reporting. This paper examines the meaning and means of better financial reporting.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Accounting and Public Policy - Volume 35, Issue 3, May–June 2016, Pages 211–223
نویسندگان
,