مقالات isi انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

پزشکی و دندانپزشکی

38 مقاله ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI بیهوشی و پزشکی درد ، کاردیولوژی و پزشکی قلب و عروق، مغز و اعصاب بالینی، طب مکمل و جایگزین، مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی، دندانپزشکی، جراحی دهان و پزشکی، امراض پوستی، طب اورژانس، غدد درون ریز، دیابت و متابولیسم، پزشکی قانونی، و ...
لیست مقالات ترجمه شده

پرستاری و مشاغل بهداشتی

5 مقاله ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI امداد اورژانس، کایروپرکتیک(درمان دستی)، مامایی، پرستاری، پرستاری و مشاغل بهداشتی (عمومی)، تغذیه، کار درمانی، بینایی سنجی، درمان فیزیکی و توانبخشی، پزشکی پا، و ...
لیست مقالات ترجمه شده