آشنایی با موضوع علوم تصمیم گیری

رشته علوم تصمیم گیری یک رشته منحصربه‌فرد است. این رشته ارتباط تنگاتنگی با رشته هوش مصنوعی دارد و شاید بتوان آنرا شاخه‌ای از محاسبات نرم در هوش مصنوعی به حساب آورد و به همین دلیل در حوزه‌های علوم دانش، محاسبات نرم، علوم کامپیوتر، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت کارآیی کسب و کار بخوبی قابل تعریف می‌باشد در همین زمینه می‌توان به کاربرد خاص و مورد مطالعاتی(Case Study) گرایشهای مربوط به رشته علوم اقتصادی و شاخه‌های وابسته به آن اشاره داشت.
در این صفحه، موضوعات زیر مجموعه علوم تصمیم گیری نمایش داده شده است که با مراجعه به هر یک از این موضوعات، می توانید لیست نشریه ها و مقالات ISI آن موضوع را ملاحظه فرمایید.

دانش تصمیم(عمومی)

10 نشریه - 37,943 مقاله
دانش تصمیم بر توسعه روش های تحلیلی برای کمک به تصمیم گیری بهتر تمرکز دارد. برنامه های دانش تصمیم بر روی پیش بینی، شبیه سازی و دیگر ابزارهای قدرتمندی که از تصمیمات مدیران پشتیبانی می کنند، تمرکز می کنند....
لیست مقالات + ترجمه لیست نشریات

سیستم های اطلاعات و مدیریت

30 نشریه - 43,621 مقاله
محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
لیست مقالات + ترجمه لیست نشریات

علوم مدیریت و مطالعات اجرایی

36 نشریه - 46,310 مقاله
محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
لیست مقالات + ترجمه لیست نشریات

آمار، احتمال و عدم قطعیت

19 نشریه - 36,254 مقاله
علم آمار کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه وتحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی می باشد. آمار گران با بکار بردن دانش ریاضیشان در طراحی مطالعات وتحقیقات؛ جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات؛ و تفسیر نتایج؛ در پژوهشهای علمی شرکت میکنند. متخصصی...
لیست مقالات + ترجمه لیست نشریات