کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1017210 940293 2015 8 صفحه PDF 18 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Organizational factors and customers' motivation effect on insurance companies' performance
ترجمه فارسی عنوان
عوامل سازمانی و تاثیر تحریک مشتریان بر عملکرد شرکت های بیمه ای
کلمات کلیدی
انگیزه مشتری - ویژگی های بازار - عوامل سازمانی - عملکرد - شرکت های بیمه
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2.مرور ادبیات موضوع
2.1عوامل سازمانی
2.2تحریک مشتریان
2.3سن، اندازه، نوع محصول و مدت
2.4عملکرد
3.دستور کار تحقیق
3.1مدل تحقیقاتی و فرضیات
3.2متغیرها
شکل 1. مدل تحقیق و فرضیات
3.3پایگاه داده و نمونه
4.تحلیل و نتایج
4.1آمار توصیفی
4.2آمار تبیینی
جدول 1. متغیرها
4.2.1فاکتورهای سازمانی و رابطه تحریک مشتریان با عملکرد
4.2.2تاثیر سن، اندازه و نوع محصول در مدل تحقیقاتی
شکل 2. نتایج SEM برای مدل کلی (همه شرکت ها)
شکل 3. نتایج SEM برای گروه شرکت های بیمه ای فروشنده محصولات غیرعمر
5.بحث و بررسی
5.1رابطه عوامل سازمانی و تحریک مشتریان با عملکرد
شکل 4. نتایج SEM برای گروه شرکت های بیمه ای فروشنده محصولات عمر
5.2تاثیر سن، اندازه و نوع محصولات در مدل تحقیقاتی
5.3تاثیر مدت زمانی در عملکرد
6.جمع بندی ها و نوآوری ها
ترجمه چکیده
در این مطالعه تحقیقاتی، ارتباطی میان عوامل سازمانی و تاثیر تحریک مشتریان را در عملکرد شرکت های بیمه ای برقرار می کنیم. این مدل تحقیقاتی بر طبق دیدگاه بر مبنای منابع، دو تاثیر سن و اندازه، و نوع محصولات را در نظر می گیریم. نمونه تحت بررسی متشکل از 202 شرکت بیمه ای در بازارهای پرتغال و اسپانیا در حدفاصل سال 2005 و 2007 است، -قبل از بحران مالی بین المللی- و داده های عملکرد شرکت ها در فاصله سال های 2010 و 2012 را در برمی گیرد. روش تحلیل فاکتور و روش مدلسازی معادله ساختاری از جمله ابزارهای این تحلیل هستند. نتایج نشان می دهد که ضرورت های مشتریان و اطمینان مشتریان به شدت روی عوامل سازمانی تاثیر می گذارد و در عوض روی عملکرد شرکت های بیمه ای نیز تاثیرگذار است. نوع محصولات شرکت های بیمه-ای و مدت آنها نیز روی عملکرد موثر است. این مطالعه تحقیقاتی نوآوری های مهمی را ادبیات موضوع و عرصه اجرایی فراهم آورده است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی
This study associates organizational factors and customers' motivation with insurance companies' performance. Research model, according to resource-based view, considers the effects of age, size, and type of products. Sample comprises 202 insurance companies in Portuguese and Spanish markets between 2005 and 2007—before international financial crisis—and those companies' performance data between 2010 and 2012. Factor analysis and structural equation modeling methodology are tools for analysis. Results show that customers' necessities and confidence strongly affect organizational factors that, in turn, affect insurance companies' performance. Insurance companies' type of products and period also affect performance. This study provides important contributions to literature and practice.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Business Research - Volume 68, Issue 7, July 2015, Pages 1622–1629
نویسندگان
, ,