کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1019304 940641 2016 15 صفحه PDF 27 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
In user's shoes: An experimental design on the role of perspective taking in discovering entrepreneurial opportunities
ترجمه فارسی عنوان
در جایگاه کابر: طراحی تجرب ی بر نقش چشم انداز در کشف فرصت های کارآفرینی
کلمات کلیدی
کارآفرینی؛ کاربر؛ توجه به چشم انداز؛ تقاضا؛ شناخت
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

1. خلاصه اجرایی

2. مقدمه

3. شناسایی فرصت ها و کاربران

4. ساخت PT

5. مدل PT کاربر و شناسایی فرصت

6. اثر تعدیل کننده دانش قبلی

7. روشها

7.1 داده ها، نمونه ها و روش ها

شکل 1: یک مدل تشخیص فرصت و دیدگاه کاربر

7.2 معیارها

7.2.1 متغیر وابسته

7.2.2 متغیر مستقل

7.2.3 متغیر تعدیل کننده

7.2.4 متغیرهای کنترل

جدول 1.تکنیک های انطباق: رتبه بندی دو کارشناس خارجی

جدول2 فهرست متغیرها و معیارها

جدول 3. آمار توصیفی و ماتریس همبستگی.

8. نتایج

9. بحث و نتیجه گیری
ترجمه چکیده
در این مقاله ما بررسی می کنیم که چگونه توانایی کارآفرینان از دیدگاه کاربر در یک بازار، شناسایی فرصت را افزایش می دهد. ما همچنین نشان می دهیم که چگونگی آگاهی قبلی از بازار، رابطه بین دیدگاه کاربر و شناخت فرصت ها را تعدیل می کند. مطالعه ما بر اساس مشارکت کارآفرینی است که سعی دارد نقش فرآیندهای شناختی را در شناخت فرصت ها کنار بگذارد. ما شهود خود را از طریق فاکتورهای آزمایش بین موضوعی تایید می کنیم و در مورد یافته های خود برای تحقیقات کارآفرینی و ادبیات نوآوری کاربر بحث می کنیم. © 2016 Elsevier Inc. کلیه حقوق محفوظ است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی


• We untangle cognitive processes of user perspective taking (PT) in entrepreneurship.
• We set up one experimental study.
• User PT enhances an entrepreneur's ability to recognize market opportunities.
• It also helps provide solutions more aligned to the targeted customer's needs.
• Prior knowledge moderates the relation between user PT and opportunity recognition.

In this paper we investigate how the entrepreneur's ability of taking the perspective of the user in a market enhances opportunity identification. We also show how prior knowledge of the market positively moderates the relationship between user perspective taking and opportunity recognition. Our study is grounded in entrepreneurship contributions that try to disentangle the role of cognitive processes in opportunity recognition. We confirm our intuition through a one-factorial between-subject experiment and we discuss our findings for entrepreneurship research and user innovation literatures.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Business Venturing - Volume 31, Issue 3, May 2016, Pages 287–301
نویسندگان
, , ,