کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1030729 1483573 2015 13 صفحه PDF 24 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
An innovative method to optimize the maintenance policies in an aircraft: General framework and case study
ترجمه فارسی عنوان
شیوه ابتکاری برای بهینه سازی سیاستهای نگهداری در هواپیما : شبکه عمومی و مطالعه موردی
کلمات کلیدی
بهینه سازی سیاستهای نگهداری، شیوه ابتکاری، تحلیل RAM، چارچوب مدلسازی فرایند خطا، حامل هواپیما
فهرست مطالب مقاله
چکیده 

کلید واژه ها

1.مقدمه 

2- بررسی پیشینه 

شکل 1 : شیوه پیشنهادی برای تعیین سیاست نگهداری و بهترین استراتژی مدیریت موجودی 

جدول 1  خلاصه اطلاعات موجود 

جدول 2 – پارامترهای توزیع های آماری برای فرایند خطا 

3-پارامترهای توزیع خطا

شکل 2 – توابع چگالی احتمال اجزا 

شکل 3 قابلیت اطمینان بلوک به جای ساعات پرواز 

جدول 3 : پارامترهای توزیع های آماری برای فرایند تعمیر 

جدول 4 – هزینه های خرید و شرایط تامین اجزا 

4- مطالعه موردی 

شکل 4 : نرخ خطای سیستم  به ازای ساعات پرواز 

شکل 5- مقدار میانگین هزینه کلی نگهداری ( شیوه های نوع 1 و 2 ). 

جدول 5 : میانگین قابلیت دسترسی (A)  و میانگین هزینه کلی برای سیاستهای نگهداری مختلف 

شکل 6-  الگوهای بالا و پایین ( بدون قطعات یدکی در انبار ) 

شکل 7- قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان سیستم ( بدون قطعات یدکی در انبار ) 

شکل 8- قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان ( قطعات یدکی در انبار =1، rop=0). 

شکل 9- شکست هزینه (قطعات یدکی در انبار =1، rop=0 ). 

1-4 تعیین سیاستهای نگهداری با انبار نامحدود قطعات یدکی 

2-4 سیاستهای نگهداری با انبار قطعات یدکی محدود 

شکل 10- زمان نگهداری اجزا ( قطعات یدکی در انبار =1، و ROP=0) 

شکل 11 – الگوهای بالا به پایین ( دو قطعه یدکی برای A و E و یک قطعه برای سایر موارد ) 

شکل 12 – قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان ( دو قطعه برای A و E و یک قطعه برای سایر موارد ) 

شکل 13 : هزینه ازکارافتادگی( دو قطعه برای A و E و یک قطعه برای سایر موارد )

5- نتیجه گیری و تحقیقات بیشتر 
ترجمه چکیده
سیاستهای نگهداری اعمال شده بر هواپیماها تحت سلطه ترکیبی از مقررات مقامات هواپیمایی و انتخابهای تامین کنندگان و کاربران است. این امر به خطوط هواپیمایی اجازه می دهد تا از استراتژی های متفاوت برای کاهش هزینه های کلی نگهداری استفاده کنند. در این مقاله، شیوه جدیدی که فرایندهای خطا و بازپرداخت را ترکیب می کند، مانند الگوریتم های مدلسازی و بهینه سازی، شیوه های شبیه سازی، برای تعریف بهترین استراتزی های نگهداری برای سیستم های پیچیده. مطالعه موردی حامل هواپیما ارائه شده است. در اصل، اجزای ضروری زیادی برای خانواده هواپیمای A320 درنظر گرفته شده است. تاثیر مدیریت موجودی قطعات یدکی بحث شده است. سیاستهای نگهداری پیشگیرانه مختلف ازمایش و شبیه سازی شده است. با سیاستهای جدید، میانگین قابلیت دسترسی عواپیما رضایت بخش بوده و هزینه کلی سالیانه به مقدار تخمینی 20 درصد در مقایسه با سیاستهای قبلی استفاده شده توسط شرکت کاهش یافته است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی

Maintenance policies applied to aircrafts are governed by a mix of airworthiness authorities’ regulations and choices of suppliers and users. This allows airlines to use different strategies to minimize the total costs of maintenance. In this paper, a new approach that integrates the failure and reparation processes, such as modelling, optimization algorithms, and simulation methods, is proposed to define the best maintenance strategies for complex systems.A case study of an airline carrier is presented. In particular, several critical components for the A320 aircraft family are considered. The impact of the spare parts inventory management is discussed. Different preventive maintenance policies are tested and simulated. With the new policies, the average availability of the aircraft is satisfactory and the total annual cost is reduced to a value of approximately 20% in comparison with the previous policies adopted by the company.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Air Transport Management - Volumes 44–45, May–June 2015, Pages 8–20
نویسندگان
, , , ,