کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1032724 943258 2013 13 صفحه PDF 36 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
R&D, productivity, and market value: An empirical study from high-technology firms
ترجمه فارسی عنوان
تحقیق و توسعه، کارایی و قیمت بازار: مطالعه تجربی شرکت های با فناوری بالا
کلمات کلیدی
R & D زنجیره ارزش، خروجی متوسط، سودآوری بهره وری، بهره وری بازاریابی، تحلیل پوششی داده ها
فهرست مطالب مقاله
چکیده  

کلید واژه ها

1. مقدمه  

2. تحقیقات گذشته   

3. مدل نظریه زنجیره ارزش R&D 

3.1. ویژگی متغیرهای ورودی و خروجی 

شکل. 1. مفهوم اصلی از زنجیره ارزش R & D 

3.2 ویژگی های مدل DEA زنجیره ارزش R&D  

4. نتایج تجربی و تحلیل ها

4.1. منابع داده

4.2. تحلیل سودآوری و اثربخشی قابلیت عرضه به بازار

جدول 1. آمارهای توصیفی 65 شرکت برتر با فناوری بالا در سال های 2007-2006

جدول 2. خلاصه آماری امتیازات اثربخشی 65 شرکت برتر با فناوری بالا

4.3. خروجی های واسطه و ماتریس تصمیم گیری تلاش های R&D 

جدول 3. آزمون کروسکال والیس برای سال های 2006 و 2007

شکل. 2. ماتریس تصمیم گیری تلاش های R&D

4.3.1. ربع اول 

4.3.2. ربع دوم

4.3.3. ربع سوم

4.3.4. ربع چهارم 

4.4 تحلیل های حساسیت

5. نتیجه گیری و کاربردها

5.1. کاربردهای مدیریتی و سیاستی 

5.2 محدودیت ها و تحقیقات آتی

ضمیمه A. جهت اثربخشی اولیه ارزش ها از سال 2006 تا 2007، بنگرید به جدول A1

ضمیمه B. جهت یافته های اندازه های واسطه مناسب تحت مدل DEA زنجیره ارزش، بنگرید به جدول B1

جدول A1. امتیاز اثربخشی و رتبه زنجیره ارزش R&D از سال 2006 تا 2007

جدول B1. سطوح مناسب خروجی های واسطه سال 2007
ترجمه چکیده
اگر چه تحقیقات گذشته به بیان تاثیرات فعالیت های تولیدی و تحقیق و توسعه (R&D) بر روی بهره وری پرداخته است، ولی روشن نیست آیا تولید و R&D بر قیمت بازار شرکت اثر می گذارد یا خیر. این مقاله چهارچوب زنجیره ارزش R&D را پیشنهاد و تایید می کند تا بدین طریق به بررسی رابطه بین بهره وری، R&D و قیمت های بازار شرکت، همانگونه از طریق نظریه توبین q اندازه گیری شده است، بپردازد. با انجام این کار، تلاش می کنیم دیدگاه-های نظری جدیدی را با شواهد تجربی مربوط به نتیجه اثرات R&D و فعالیت های پایه بهره وری در ارزیابی های بازار از شرکت های با فناوری بالا ربط دهیم. رویکرد زنجیره ارزش تحلیل پوششی داده ها به منظور تخمین فرآیندهای موازی فعالیت های پایه و تلاش های R&D پیشنهاد داده شد. از این روش می توان همزمان برای تخمین اثربخشی سودآوری و اثربخشی قابلیت عرضه به بازار شرکت های با فناوری بالا استفاده کرد. این حوزه به ندرت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است ولی به طور خاص برای سیاست های R&D فناوری بالا و توسعه بیش از پیش صنعتی مهم است. با استفاده از دیدگاه های زنجیره ارزش R&D مدل فناوری ها و تعمیم های پیشنهادی در مطالعات پیشین به بررسی سطوح مناسب خروجی های واسطه پرداختیم. جهت تخمین سطوح مناسب خروجی واسطه شرکت های با فناوری بالا اثربخشی تولید و R&D با هم ترکیب شدند. بر اساس تحلیل های انجام شده روی خروجی واسطه، ماتریس تلاش تصمیم گیری R&D‍ را طراحی کردیم تا به بررسی و شناسایی اثربخشی R&D و عملیاتی بودن شرکت های با فناوری بالا مبادرت ورزیم. شرکت های این نمونه بر روی شبکه چهار ربعی نشان داده خواهد شد که اطلاعات دیداری راجع به اثربخشی عملیاتی کوتاه مدت فعلی و تصمیم گیری در شرایط رویکرد بلند مدت R&D را نشان می دهد. یافته های تجربی به دست آمده از مدل زنجیره ارزش R&D برای سیاست گذاران و مدیران اطلاعاتی را فراهم می آورد و سیاست های مختلفی را پیشنهاد می دهد که تاکید بیشتری روی روش های سودآوری و قابلیت عرضه در بازار دارد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی

Although prior research has addressed the influence of production activity and research and development (R&D) on productivity, it is not clear whether production and R&D affect the market value of a firm. This study proposes and verifies an R&D value chain framework to explore the relationship among productivity, R&D, and firm market values, as measured by Tobin's q theory. By doing so, we attempt to link new theoretical insights and empirical evidence on the effects of R&D efforts and basic production activities to the market valuations of high-technology firms. The value chain data envelopment analysis approach was proposed to estimate parallel-serial processes of basic operations and R&D efforts. This approach can be used to simultaneously estimate the profitability efficiency and marketability efficiency of high-technology firms. This area has rarely been studied, but it is particularly important for high-technology R&D policies and for further industrial development. Using the R&D value chain perspectives of model innovations and extensions proposed in several previous studies, we examined the appropriate levels of intermediate outputs. Production efficiency and R&D were combined to estimate the appropriate levels of intermediate outputs for high-technology firms. Based on the intermediate output analyses, we developed an R&D efforts decision matrix to explore and identify operational and R&D efficiency for high-technology firms. Our sample firms are displayed on a four-quadrant action grid that provides visual information on current short-term operational efficiency and decision making on long-term R&D strategic positions. The empirical findings from the R&D value chain model can provide information for policymakers and managers and suggest the adoption of various policies that place more emphasis on profitability and marketability strategies.


► We model the value chain DEA to determine intermediate products and outputs.
► We develop R&D efforts decision matrix to assist firm strategic position.
► The intermediate outputs level and relative efficiency were estimated.
► Results highlight the role of long-term R&D and short-term operational efficiency.
► The results have implications for high-tech firm managers and decision makers.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Omega - Volume 41, Issue 1, January 2013, Pages 143–155
نویسندگان
, , , ,