کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
2820519 1570081 2016 4 صفحه PDF 7 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The role of JAK/STAT signaling pathway and TNF-α crosstalk in human colorectal cancer
ترجمه فارسی عنوان
نقش مسیر پیام‌دهی JAK/STAT و ارتباط متقابل TNF-α در سرطان کولورکتال انسانی
کلمات کلیدی
سرطان روده بزرگ؛ JAK / STAT مسیر سیگنال؛ TNF-α و آپوپتوز
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. مواد و روش‌ها

2-1 جمعیت مطالعه

2-2 نمونه‌های بافت

2-3 استخراج RNA و روش RT-PCR کمّی

2-4 تحلیل آماری

جدول 1. ویژگی‌های بالینی بیماران (a: مرحله‌بندی تومور بر اساس طبقه‌بندی TNM انجام شد)

3. یافته‌ها

3-1 مشخصات بیمار

3-2 بیان ژن

4. بحث و بررسی

 
ترجمه چکیده
سرطان کولورکتال (CRC) یکی از عوامل مهم مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در سراسر جهان محسوب می‌شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات احتمالی مسیرهای JAK/STAT، TNF-α، و NFκB، و نشانگر آپوپتوزی کاسپاز-3 در بافت کولورکتال انسانی می‌پردازد. داده‌ها از بافت تومور و بافت کولون سالم مجاور ( ) به دست آمدند. با در نظر گرفتن نقش بیولوژیکی مسیر پیام‌دهی JAK/STAT در بافت کولورکتال انسانی، ما برهم‌کنش‌ها با TNF-α، NFκB، و کاسپاز-3 را ارزیابی نمودیم و سطوح mRNA STAT1، TNF-α، TNF-αR1A، NFκB، و کاسپاز-3 را با روش RT-PCR اندازه‌گیری کردیم. سطوح mRNA STAT1، TNF-α، TNF-αR1A، و NFκB در بافت سرطانی کولورکتال در مقایسه با بافت‌های کولون سالم مجاور افزایش یافته بودند (به ترتیب، ، ، ، و ). با توجه به سطوح mRNA کاسپاز-3، هیچ‌گونه اختلاف قابل‌توجهی بین بافت‌های سرطانی کولورکتال و بافت‌های کولون سالم مجاور وجود نداشت.STAT1 از طریق افزایش پیشرفت چرخه سلولی و جلوگیری از آپوپتوز سلول‌ها در تومورزایی نقش دارد. به علاوه TNF-α دارای فعالیت افزایش‌دهنده رگ‌زایی می‌باشد و باعث افزایش تولید عروق جدید در تومورها می‌شود. بر اساس یافته‌ها، سطوح mRNA STAT1 و TNF-α در بافت‌های سرطانی بسیار بیشتر بودند، ولی سطوح mRNA ژن‌های آپوپتوزی کاسپاز-3 و 9 با سطوح مربوط به بافت کولون سالم شباهت داشتند، که نشان می‌دهد STAT1 و TNF-α اجزای مهمی در پیشرفت سرطان کولورکتال محسوب می‌شوند. این یافته‌ها بر اهمیت مسیر پیام‌دهی JAK/STAT در سرطان کولورکتال تاکید می‌کنند و آن‌ها را به عنوان اهدافی برای مداخله پیشنهاد می‌نمایند. ما ژن‌ها، مسیرها، و برهم‌کنش‌های بالقوه را در مطالعات آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی ژنتیک
چکیده انگلیسی


• It is important that we studied the biological role of the JAK/STAT signaling pathway in human colorectal tissue and we evaluated interactions with TNFα, NFκB, and caspase-3 in the research. We measured the mRNA levels of STAT1, TNF-α, TNF-α R1A, NFκB, and caspase-3 by RT-PCR. The STAT1, TNF-α, TNF-α R1A, and NFκB mRNA levels were increased in colorectal cancer tissue compared to adjacent normal colon tissue. These data support the importance of the JAK/STAT signaling pathway in colorectal cancer and suggest targets for intervention. We have new project to search other potentially related genes, pathways, and interactions. I hope we will send our new data to your journal in the future.

Colorectal cancer (CRC) constitutes a significant portion of mortality and morbidity due to cancer around the world. The present study was designed to evaluate the possible effects of the JAK/STAT, TNF-α, and NFκB pathways, and the caspase-3 apoptotic marker in human colorectal tissue. Data from tumor tissue and adjacent normal colon tissue (n:12) were obtained. Given the biological role of the JAK/STAT signaling pathway in human colorectal tissue, we evaluated interactions with TNFα, NFκB, and caspase-3. We measured the mRNA levels of STAT1, TNF-α, TNF-α R1A, NFκB, and caspase-3 by RT-PCR. The STAT1, TNF-α, TNF-α R1A, and NFκB mRNA levels were increased in colorectal cancer tissue compared to adjacent normal colon tissue (P < 0.01, P < 0.05, P < 0.05, and P < 0.05, respectively). There were no significant differences between colorectal cancer and adjacent normal colon tissue regarding the caspase-3 mRNA levels. STAT1 contributes to oncogenesis by promoting the progression of the cell cycle and preventing cells from undergoing apoptosis. In addition, TNF-α has proangiogenic activity and increases the neovascularization of tumors. According to our results, the mRNA levels of STAT1 and TNF-α were significantly higher in cancer tissues, but the mRNA levels of the apoptotic genes caspase-3 and 9 were similar to those of the normal colon tissue, suggesting that STAT1 and TNF-α are important components in the progression of colorectal cancer. These data support the importance of the JAK/STAT signaling pathway in colorectal cancer and suggest targets for intervention. We will be investigating potentially related genes, pathways, and interactions in our future studies.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Gene Reports - Volume 3, June 2016, Pages 1–4
نویسندگان
, , , , , ,