آشنایی با موضوع

سلول بنیادی نامی کلی است و به گروهی از سلول های بدن گفته می شوند که دارای چند وپژگی مهم می باشند: 1) این سلول ها تخصص نیافته هستند؛ 2) مجددا در بدن از طریق تقسیم سلولی خود را تولید و تکثیرمی کنند؛ 3) عمری طولانی دارند؛ 4) در شرایط آزمایشگاهی، می توان آنها را به سلول هایی متخصص با اعمال و فعالیت مشخص تبدیل کرد. سلول‌های بنیادی خون‌ساز سلول‌های نارسی هستند که می‌توانند به سلول‌های خونی تبدیل شوند. این سلول‌های بنیادی در مغز استخوان، جریان خون داخل عروقی و خون بند ناف وجود دارند. استفاده از سلول‌های بنیادی خونساز، روش استانداردی جهت درمان بسیاری از بدخیمی‌های خونی و اختلالات غیرخونی محسوب می‌شود. خون بند ناف، دارای مزایای فراوانی نسبت به سایر منابع سلول‌های بنیادی است و یکی از محدودیت‌های مهم این منبع جهت پیوند، تعداد محدود سلول‌های بنیادی آن می‌باشد.

در این صفحه تعداد 525 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی خونساز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های بنیادی خونساز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Placenta; Hematopoiesis; Vasculogenesis; Angiogenesis; Hematopoietic emergence; Niche; HSC; Hematopoietic stem cells; vWF; von Willebrand factor; TGC; trophoblast giant cell; CFC; Colony Forming Cells; EHT; endothelial-to-hematopoietic transition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ACLF; acute-on-chronic liver failure; LT; liver transplantation; ALB; albumin; PT; prothrombin time; ALT; alanine aminotransferase; TBIL; total bilirubin; PLT; platelets; Hb; hemoglobin; WBC; white blood cell; MSCs; mesenchymal stem cells; HSCs; hematopoi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Cardiovascular diseases; inflammation; prenatal inflammatory exposure; maternal immune activation; developmental reprogramming; NF-κB; ACE; Angiotensin-converting enzyme; ACTH; Adrenocorticotropic hormone; Ang II; Angiotensin II; ApoE; Apolipoprotein E;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; α-SMA; alpha- smooth muscle actin; BBB; blood-brain barrier; BDNF; brain derived neurotrophic factor; bFGF or FGF2; basic fibroblast growth factor; BrdU; bromodeoxyuridine; CIMT; const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ECM; Extracellular matrix; EGFR; Epidermal growth factor receptor; GvHD; Graft versus host disease; HLA; Human leukocyte antigen; HSC; hematopoietic stem cells; LAB; Laser-assisted bioprinting; NOD; Non-obese diabetic; NSG; NOD SCID gamma; PBMC; Periphera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ALDH; aldehyde dehydrogenase; ALL; acute lymphocytic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; CLL; chronic lymphocytic leukemia; CML; chronic myelogeneous leukemia; CSC; cancer stem cells; DEAB; diethylaminobenzaldehyde; DHE; dihydroethidium; DMNQ; 2,3-dime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; BM; bone marrow; 1,4-BQ; 1,4-benzoquinone; HSPCs; hematopoietic stem and progenitor cells; HSCs; hematopoietic stem cells; HPCs; hematopoietic progenitor cells; CFC; colony forming cell; Benzene; 1,4-benzoquinone; Hematopoietic stem and progenitor cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Phase 2 Trial; Hematopoietic Stem Cells; Hepatocyte Regeneration; Acute-on-Chronic Liver Failure; AH; alcoholic hepatitis; CTP; Child-Turcotte-Pugh; G-CSF; granulocyte colony-stimulating factor; HRS; hepatorenal syndrome; MELD; Model for End-Stage Liver D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Hematopoietic stem cells; Urb2; Ribosome biogenesis; P53; Zebrafish; Urb2; ribosome biogenesis 2 homolog; HSCs; hematopoietic stem cells; CHT; caudal hematopoietic tissue; SSLP; simple sequence length polymorphic; hpf; hours post fertilization; WISH; whol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; FL; fetal liver; YS; yolk sac; HSCs; hematopoietic stem cells; PDK1; phosphoinositide dependent kinase-1; BFU-E; erythroid burst-forming units; GEMM; granulocyte, erythrocyte, monocyte, megakaryocyte- forming unit; CFU-GM; granulocyte-macrophage colony-fo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ANOVA; Analysis of variance; ASCI; Acute Spinal Cord Injury; BCAAs; Branched-Chain Amino Acids; BDNF; Brain-Derived Neurotrophic Factor; CPMG; Carr-Purcell-Meiboom-Gill; GABA; Gamma-Amino Butyric Acid; HGF; Hepatocyte Growth Factor; HSCs; Hematopoietic St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; GSN; gelsolin; pGSN; human recombinant plasma gelsolin; cGSN; cytoplasmic gelsolin; HSCs; hematopoietic stem cells; GATA-1; GATA-binding factor 1; VLA-4; very late antigen-4; ICAM-4; intracellular adhesion molecule-4; DLC-1; deleted in liver cancer-1; Rho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Label-free cells; Capture and concentration; Stem cells; Cancer stem cells (CSCs); Circulating tumor cells (CTCs); ABC transporter; adenosine triphosphate-binding cassette transporter; BCRP; breast cancer resistance protein; CKs; cytokeratins; CSCs; cance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; gMYL6; goat myosin light chain 6; ACBPs; anti-cancer bioactive peptides; NK; natural killer; UCB; umbilical cord blood; HSCs; hematopoietic stem cells; gPRDX5; goat peroxiredoxin-5; BabA; blood group antigen-binding adhesion; Amp; ampicillin; IPTG; iso-pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ALL; acute lymphoblastic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; GWAS; genome-wide association study; 3′UTR; 3′ untranslated region; IKZF1; IKAROS family zinc finger 1 (Ikaros); ARID5B; AT rich interactive domain 5B (MRF1-like); HSCs; hematopoietic ste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; DT; diphtheria toxin; DTR; diphtheria toxin receptor; WT; wild type; LLC; Lewis lung carcinoma; TAMs; tumor-associated macrophages; BM; bone marrow; BMDMs; bone marrow-derived macrophages; BMD; bone mineral density; HSCs; hematopoietic stem cells; CD169+