آشنایی با موضوع

سلول بنیادی نامی کلی است و به گروهی از سلول های بدن گفته می شوند که دارای چند وپژگی مهم می باشند: 1) این سلول ها تخصص نیافته هستند؛ 2) مجددا در بدن از طریق تقسیم سلولی خود را تولید و تکثیرمی کنند؛ 3) عمری طولانی دارند؛ 4) در شرایط آزمایشگاهی، می توان آنها را به سلول هایی متخصص با اعمال و فعالیت مشخص تبدیل کرد. سلول‌های بنیادی خون‌ساز سلول‌های نارسی هستند که می‌توانند به سلول‌های خونی تبدیل شوند. این سلول‌های بنیادی در مغز استخوان، جریان خون داخل عروقی و خون بند ناف وجود دارند. استفاده از سلول‌های بنیادی خونساز، روش استانداردی جهت درمان بسیاری از بدخیمی‌های خونی و اختلالات غیرخونی محسوب می‌شود. خون بند ناف، دارای مزایای فراوانی نسبت به سایر منابع سلول‌های بنیادی است و یکی از محدودیت‌های مهم این منبع جهت پیوند، تعداد محدود سلول‌های بنیادی آن می‌باشد.
در این صفحه تعداد 396 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی خونساز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی سلول های بنیادی خونساز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; BM; bone marrow; 1,4-BQ; 1,4-benzoquinone; HSPCs; hematopoietic stem and progenitor cells; HSCs; hematopoietic stem cells; HPCs; hematopoietic progenitor cells; CFC; colony forming cell; Benzene; 1,4-benzoquinone; Hematopoietic stem and progenitor cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; ALCAR; acetyl-l-carnitine; BM; bone marrow; ROS; reactive oxygen species; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; HSCs; hematopoietic stem cells; HPCs; hematopoietic progenitor cells; LSKs; lin− c-kit+ sca-1+ cells; WBC; white blood cells; RBC; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Hematopoietic stem cells; High-dose therapy; Stem cell transplantation; Children; Adolescents and young adults; terapia wysokodawkowa; komórki hematopoetyczne; przeszczepianie komórek macierzystych; dzieci; młodzież i młodzi dorośli;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Antimicrobial resistance; Antibiotics; Hematopoietic stem cells; Transplant; Microbial contamination; Resistencia antimicrobiana; Antibióticos; Células troncales hematopoyéticas; Trasplante; Contaminación Microbiana;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Valproic acid (PubChem CID: 3121); IPTG: Isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside (PubChem CID: 656894); DAPI: 4′,6-diamidino-2-phénylindole (PubChem CID: 2 954); CPP; cell-penetrating peptides; FBS; fetal bovine serum; HSC; hematopoietic stem cells; HDA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Cancer; Bio-therapy; Bacterial vectors; Tumor suppression; Immune response; BC; breast cancer; CC; cervical cancer; CMV; cytomegalovirus; CRC; colorectal cancer; HCC; hepatocellular cancer; Hly; hemolysin, an exotoxin produced by bacteria.; HSC; hematopoi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Cellules souches hématopoïétiques; Cryopréservation; Décongélation; Hematopoietic stem cells; Cryopreservation; Thawing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; G-CSF; granulocyte-colony stimulating factor; GK; Goto-Kakizaki; HSCs; hematopoietic stem cells; PBS; phosphate buffered saline; SFI; sciatic functional index; VEGF; vascular endothelial growth factor; sciatic nerve injury; nerve repair; peripheral nerve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; CFU; colony-forming units; CSCs; cancer stem cells; EBs; embryoid bodies; ECM; extracellular matrix; EPCs; endothelial progenitor cells; ESC; embryonic stem cells; HSC; hematopoietic stem cells; iPS; inducible pluripotent stem; MSCs; mesenchymal stem cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; Ag; antigen; bnAb; broadly neutralizing anti-HIV Ig; CLL; chronic lymphocytic leukemia; EBV; Epstein Barr virus; GBM; glomerular basement membrane; GN; glomerulonephritis; GP; Goodpasture; GPS; GP syndrome; HC; heavy chain; HCDR3; heavy chain complementar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی خونساز; APCs; antigen-presenting cells; cDCs; classical DCs; CTLs; cytotoxic T cells; CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; DC; dendritic cell; Dex; dendritic cell-derived exosomes; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administratio