آشنایی با موضوع

در ساختار مولکولی هیدروکربن‌ها تنها عناصر کربن و هیدروژن شرکت دارند. هیدروکربن‌ها به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند. هیدروکربن‌های آلیفاتیک خود به گروه‌های وسیع‌تری تقسیم می‌شوند: آلکانها، آلکنها، آلکینها و ترکیبات حلقوی مشابه. اکثر هیدرو کربن‌های موجود در زمین در نفت خام وجود دارند. فرمول همگانی آن ها CXHY است و بیشتر از نفت،قطران ذغال سنگ و منبع های گیاهی بدست می آیندکه به دو دسته ی کلی زنجیره ای و حلقه ای تقسیم شده که هر کدام به دو دسته ی سیر شده و سیر نشده تقسیم می شوند. هیدروکربن های زنجیره ای سیر شده شامل آلکان ها،سیلیکو آلکان ها،هیدروکربن ها ی زنجیره ای سیر نشده شامل آلکن ها،آلکین ها و هیدروکربن ها حلقوی سیر شده شامل سیلیکو آلکان ها و هیدروکربن های حلقوی سیر نشده، شامل سیلیکو آلکن ها،هیدروکربن های آروماتیک و. . . هستند. اگر در مولکول های یک هیدروکربن به جای هیدروژن عنصر دیگری جایگزین شود به آن مشتق می گویند. هیدروکربن ها به شاخه های بسیاری تقسیم می شوند. آلکان ها: هیدروکربن های زنجیره ای سیر نشده ای هستند که در آن ها همه اتم ها در مولکول هایشان با پیوند های ساده به هم متصل شده اند. همه آلکان ها بی رنگ هستند و با شعله آبی و تمیزی می سوزند. (همه هیدروکربن های سیر نشده واکنش پذیر تر نسبت به هیدروکربن های سیر شده هستند. )مانند: متان CH4،اتان C2H6. در آلکان ها با افزایش تعداد اتم گرمای سوختن کمتر می شود. آلکن ها یا اولفین ها: در فرمول ساختاری آن ها بین دو کربن یک پیوند دوگانه(C=C) دارند. با سیکلو پارافین ها همپار (همپار یا ایزومر یعنی دو ترکیب با فرمول شیمیایی یکسان اما با فرمول ساختاری متفاوت). آلکن های کوچک به حالت گاز،آلکن های متوسط به حالت مایع و آلکن های بزرگ به حالت مومی شکل و جامدند. آلکن ها از آلکان ها فعّال تر هستند. آلکین ها: هیدروکربن هایی هستند که بین دو اتم آن ها در مولکولشان یک پیوند سه گانه دارند. هیدروکربن های آروماتیک (Aromatic Hydrocarbon) دسته ای از ترکیب های آلی سیر نشده که ساختاری حلقوی دارند،بوی خوشی دارند و به مقدار زیادی در قطران زغال سنگ یافت می شوند را هیدروکربن های آروماتیک می گویند

در این صفحه تعداد 743 مقاله تخصصی درباره هیدروکربن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; aTDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; CAD; crank angle degree; CDC; conventional diesel combustion; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxides; COV; coefficient of variation; DF-PCCI; dual-fuel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Biogas composition; Dual fuel engines; Alternative fuels; Multiple pulse in dual fuel engines; Post injection; Pilot injection; BDDF; biogas diesel dual fuel; BGES; biogas energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficiency; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; A/C; Air conditioning; CHP; Combined heat and power; CI; Compression ignition; CO; Carbon monoxide; CO2; Carbon dioxide; EGR; Exhaust gas recirculation; GWP; Global warming potential; H2; Hydrogen; H2O; Water; HC; Hydrocarbon; HT; High temperature; IC; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; CO; carbonic oxide; HC; hydrocarbon; NOx; nitrogen oxidation; H2ICE; hydrogen-fueled internal combustion engine; GDI; gasoline direct injection; RON; research octane number; ECU; electronic control unit; CA; crank angle; BTDC; before top dead center; CA50
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; CI; compression ignition; GCI; gasoline compression ignition; HCCI; homogeneous charge compression ignition; PCCI; premixed charge compression ignition; TDC; top dead center; HC; hydrocarbon; SINL; spatially integrated natural luminosity; Fps; frame per s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; PAHs; Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; DMDF; diesel methanol dual fuel; RCCI; reactive controlled compression ignition; CFD; Computational Fluid Dynamics; NOx; nitrogen oxides; HC; hydrocarbon; CO; carbon monoxide; IC; internal combustion; OPEC; Organiza
مقالات ISI هیدروکربن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; BDO; Baseline Diesel Operation; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; CES; CNG Energy Share; CI; Compression Ignition; CRDI; Common Rail Diesel Injection; CNG; Compressed Natural Gas; DI; Direct Injection; GA; Genetic Algorithm; GEP; Gene Expression Prog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; CAD; crank angle degree; LTC; low temperature combustion; CI; compression ignition; MON; Motoring Octane Number; CN; Cetane number; Nox; nitrogen oxides; CO; carbon monoxide; ON; Octane Number; EGR; exhaust gas recirculation; PCCI; premixed charge compres