آشنایی با موضوع

در ساختار مولکولی هیدروکربن‌ها تنها عناصر کربن و هیدروژن شرکت دارند. هیدروکربن‌ها به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند. هیدروکربن‌های آلیفاتیک خود به گروه‌های وسیع‌تری تقسیم می‌شوند: آلکانها، آلکنها، آلکینها و ترکیبات حلقوی مشابه. اکثر هیدرو کربن‌های موجود در زمین در نفت خام وجود دارند. فرمول همگانی آن ها CXHY است و بیشتر از نفت،قطران ذغال سنگ و منبع های گیاهی بدست می آیندکه به دو دسته ی کلی زنجیره ای و حلقه ای تقسیم شده که هر کدام به دو دسته ی سیر شده و سیر نشده تقسیم می شوند. هیدروکربن های زنجیره ای سیر شده شامل آلکان ها،سیلیکو آلکان ها،هیدروکربن ها ی زنجیره ای سیر نشده شامل آلکن ها،آلکین ها و هیدروکربن ها حلقوی سیر شده شامل سیلیکو آلکان ها و هیدروکربن های حلقوی سیر نشده، شامل سیلیکو آلکن ها،هیدروکربن های آروماتیک و. . . هستند. اگر در مولکول های یک هیدروکربن به جای هیدروژن عنصر دیگری جایگزین شود به آن مشتق می گویند. هیدروکربن ها به شاخه های بسیاری تقسیم می شوند. آلکان ها: هیدروکربن های زنجیره ای سیر نشده ای هستند که در آن ها همه اتم ها در مولکول هایشان با پیوند های ساده به هم متصل شده اند. همه آلکان ها بی رنگ هستند و با شعله آبی و تمیزی می سوزند. (همه هیدروکربن های سیر نشده واکنش پذیر تر نسبت به هیدروکربن های سیر شده هستند. )مانند: متان CH4،اتان C2H6. در آلکان ها با افزایش تعداد اتم گرمای سوختن کمتر می شود. آلکن ها یا اولفین ها: در فرمول ساختاری آن ها بین دو کربن یک پیوند دوگانه(C=C) دارند. با سیکلو پارافین ها همپار (همپار یا ایزومر یعنی دو ترکیب با فرمول شیمیایی یکسان اما با فرمول ساختاری متفاوت). آلکن های کوچک به حالت گاز،آلکن های متوسط به حالت مایع و آلکن های بزرگ به حالت مومی شکل و جامدند. آلکن ها از آلکان ها فعّال تر هستند. آلکین ها: هیدروکربن هایی هستند که بین دو اتم آن ها در مولکولشان یک پیوند سه گانه دارند. هیدروکربن های آروماتیک (Aromatic Hydrocarbon) دسته ای از ترکیب های آلی سیر نشده که ساختاری حلقوی دارند،بوی خوشی دارند و به مقدار زیادی در قطران زغال سنگ یافت می شوند را هیدروکربن های آروماتیک می گویند
در این صفحه تعداد 571 مقاله تخصصی درباره هیدروکربن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی هیدروکربن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; BC; black carbon; CARS; competitive automotive regulatory system; CNG; compressed natural gas; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CVS; constant volume sampler; DPF; diesel particulate filter; EC-JRC; European Commission-Joint Research Center; EGR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; PPCI; partially premixed compression ignition; EHN; ethylhexyl-nitrate; HCCI; homogenous charge compression ignition; TDC; top dead center; GCI; gasoline compression ignition; IMEP; indicated mean effective pressure; COV; coefficient of variation; LHV; lo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; EGR; exhaust gas recirculation; NTP; non-thermal plasma; OES; optimal emission spectrometry; TGA; thermogravimetric analysis; LMTD; logarithmic mean temperature difference; PM; particulate matter; HC; hydrocarbon; SOF; soluble organic fraction; Gas source
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; BSFC; brake-specific fuel consumption; C2H6; ethane; C3H8; propane; CH4; methane; CI; compression-ignition; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CO2eq; carbon dioxide equivalent; CR; compression ratio; DF; dual fuel; DGB; dynamic gas blending; DLE; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; BS; biosurfactant; BE; bioemulsifier; CFA; cyclopropane FA; ECL; equivalent chain length index; EOR; enhanced oil recovery; Fame; fatty acid methyl ester; FA; fatty acid; Gly; glycolipid; G.R.A.S.; generally regarded as safe; HC; hydrocarbon; I; incubatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Hydrogen; Thermal efficiency; Combustion stability; Exhaust gas recirculation; Turbo gasoline direct injection (T-GDI); Emissions; EGR; Exhaust gas recirculation; BMEP; Brake mean effective pressure; IMEP; Indicated mean effective pressure; T-GDI; Turbo G