آشنایی با موضوع

متیل گلی اکسال، همچنین به نام pyruvaldehyde یا 2-oxopropanal، ترکیبی ارگانیک با فرمول CH3C (O) CHO است. متیل گلی اکسال گازی دارای دو گروه کربونیل، آلدهید و کتون است اما در حضور آب، به عنوان هیدرات ها و الیگومرها وجود دارد. این ترکیب مشتق شده از اسید پریوویک است. متیل گلی اکسال از طریق تخریب کربوهیدرات ها و با استفاده از سنتز متیل گلی اکسال بیش از حد بیان شده، به صورت صنعتی تولید می شود.
در این صفحه تعداد 381 مقاله تخصصی درباره متیل گلی اکسال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متیل گلی اکسال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Nrf2 activator; CDDO-Im; Carnosic acid; Neuroblastoma; Carbonyl stress; Methylglyoxal; GSH synthesis; AGEs; advanced glycation end products; AKR; aldo-keto reductase; BSO; buthionine sulfoximine; CA; carnosic acid; CEL; Nε-(1-carboxyethyl)lysine; CDDO-Im
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; BRS; baroreflex sensitivity; CO2et; end-tidal carbon dioxide pressure; DLCO; diffusing capacity of the lung for carbon monoxide; FEV1; forced expiratory volume (at the end of the first second of forced expiration); FVC; forced vital capacity; HIF-1; hypox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; BADH2; betaine aldehyde dehydrogenase 2; UTR; Untranslated region; 2AP; 2-Acetyl-1-pyrroline; GABald; gamma aminobutyraldehyde; MG; Methylglyoxal; GABA; gamma aminobutyric acid.; P5CS; Δ 1-pyrroline-5-carboxylate synthase; Basmati and non-basmati fragran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Methylglyoxal (PubChem CID: 880); Dihydroxyacetone (PubChem CID: 670); MGO; methylglyoxal; DHA; dihydroxyacetone; oPD; ortho-phenylenediamine; HPLC; high performance liquid chromatography; GSH; glutathione; ACE; angiotensin-converting enzyme; Manuka honey
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; AGE; advanced glycation end-products; CON; normal control; DBCON; diabetic control; FBG; fasting blood glucose; H&E; hematoxylin and eosin; HPLC; high-performance liquid chromatography; INSR; insulin receptor; MG; methylglyoxal; MRE; ethanolic extract of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; AGE; advanced glycation end products; RAGE; receptor for advanced glycation end products; MG; methylglyoxal; BCH; baicalin and chrysin; STZ; streptozotocin; OI; Oroxylum indicum; SDS; sodium dodecyl sulphate; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; DMSO; dimeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; PCr; phosphocreatine; MGO; Methylglyoxal; FBS; fetal bovine serum; HUVEC; human umbilical vein endothelial cell; LDH; lactate dehydrogenase; MDA; malondialdehyde; SOD; superoxide dismutase; ROS; reactive oxygen species; MMP; mitochondrial membrane potenti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Hex; the Amadori product with d-glucose or d-galactose; G; glyoxal; MG; methylglyoxal; 3-DP; 3-deoxypentosone; 1-DG; 1-deoxyglucosone; 3-DG; 3-deoxyglucosone; 3-DGal; 3-deoxygalactosone; 3-DLact; 3-deoxylactosone; GONE; glucosone; Trios; triosone; -DH; -d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; AGE; advanced glycation end-product; AU; arbitrary units; C. elegans; Caenorhabditis elegans; ctrl; control; DAF; abnormal dauer formation; DN; diabetic neuropathy; E. coli; Escherichia coli; FCCP; carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone; FOX
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Schizophrenia; Carbonyl stress; Biomarker; Argpyrimidine; Red blood cell; Selenium binding protein 1; ARP; argpyrimidine; CEL; N-ε-(carboxyethyl) lysine; CKD; chronic kidney disease; CML; N-ε-(carboxymethyl) lysine; CS; carbonyl stress; DM; diabetes mel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; ACC; acetyl co-enzyme A carboxylase; AGE; advanced glycation end products; AMPK; 5′ AMP-activated protein kinase; ATG; autophagy related; BAF; bafilomycin; CQ; chloroquine; DMEM; high-glucose Dulbecco's modified Eagle medium; Glo; glyoxalase; GSH; gluta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; 3DG; 3-deoxyglucosone; CBE; clinical brain edema; CT; computerized tomography; DKA; diabetic ketoacidosis; HHS; hyperglycemic hyperosmolar state; IHC; immunohistochemistry; MRI; magnetic resonance imaging; MAC; membrane attack complex; MG; methylglyoxal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; ADH1; alcohol dehydrogenase 1; ALO1; d-arabinono-1,4-lactone oxidase; ASC; ascorbic acid; BSO; l-buthionine-SR-sulfoximine; CAT (catA and catB); catalase; DMSO; dimethyl sulfoxide; DTT; dithiothreitol; EAPX1; erythroascorbate peroxidase; EASC; d-erythroas