کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1017184 940293 2015 6 صفحه PDF 13 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Strategies for psychosocial risk management in manufacturing
ترجمه فارسی عنوان
استراتژی برای مدیریت ریسک روانی در تولید
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1-مقدمه
جدول 1: آمار توصیفی برای نمونه 
جدول 2: ماتریس ارتباط
جدول 3: آنالیز عامل 
2 - مواد و روش ها 
1-2 ESENER : بررسی اروپایی
2-2 الگوسازی تعادل ساختاری
جدول 4: مدیریت ایمنی روانی اجتماعی: بار عامل هر مورد در ساختار
جدول 5: فعالیتهای پیشگیرانه ی روانی اجتماعی: بار عامل هر مورد در ساختار
جدول 6: عملکرد روانی اجتماعی: بار عامل هر مورد در ساختار
3- نتیجه
4- بحث
5- نتیجه گیری
جدول 7: ضرایب رگراسیون مدل
شکل یک : مدل رگراسیون برای ارزیابی ارتباز بین متغیرهای پنهانی
جدول 8: شاخص های تناسب مدل
ترجمه چکیده
خطر روانی اجتماعی یک نگرانی برای کارفرمایان در سراسر اروپا است. با این حال، مدیریت خطر روانی اجتماعی جوانتر از دیگر زمینه های مدیریت ریسک از قبیل ایمنی، بهداشت، و ارگونومی است. کنترل ریسک روانی اجتماعی از حوادث و غیبت جلوگیری می کند. این مطالعه به بررسی استراتژی های مدیریت ریسک روانی اجتماعی در سازمان های تولیدی می پردازد. این مطالعه مدل معادلات ساختاری را برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بررسی اروپایی شرکتها درمورد خطرات در حال ظهور و جدید (ESENER)به کار می برد، نظرسنجی که شکاف اطلاعاتی مربوط به سلامت و ایمنی در محل کاررا تکمیل می کند. این تجزیه و تحلیل سه متغیر پنهان را ارائه میدهد: مدیریت ایمنی روانی، فعالیت های بهداشتی و ایمنی و عملکرد روانی اجتماعی. این مطالعه مزایای اتخاذ سیستم مدیریت ایمنی روانی به منظور بهبود عملکرد خطر روانی را نشان می دهد. فعالیت های پیشگیرانه روانی اجتماعی رابطه بین مدیریت ایمنی روانی و عملکرد روانی اجتماعی را مرتبط می کند. مزایای مدیریت خطر روانی موثرآنقدر زیاد است که سیاست گذاران باید به طور خاص مدیریت ریسک روانی را ترویج دهند.ترویج سیستم های مدیریت روانی اجتماعی و فعالیت های پیشگیرانه روانی به احتمال زیاد به طور موثر عملکرد روانی اجتماعی کلی را در کشورهای اروپایی بهبود می بخشد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی
Psychosocial risk is a concern for employers across Europe. Psychosocial risk management, however, is younger than other risk management fields such as safety, hygiene, and ergonomics. Psychosocial risk control prevents accidents and absenteeism. This study examines strategies for psychosocial risk management in manufacturing organizations. The study employs structural equation modeling to analyze results of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER), a survey that fills an information gap concerning health and safety at work. The analysis yields three latent variables: psychosocial safety management, health and safety activities, and psychosocial performance. The study shows the benefits of adopting psychosocial safety management systems to improve psychosocial risk performance. Psychosocial preventive activities mediate the relationship between psychosocial safety management and psychosocial performance. Effective psychosocial risk management's benefits are so great that policymakers should specifically promote psychosocial risk management. Promoting psychosocial management systems and psychosocial preventive activities is likely to effectively improve overall psychosocial performance in European countries.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Business Research - Volume 68, Issue 7, July 2015, Pages 1475–1480
نویسندگان
, , , ,