کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1029871 942750 2013 8 صفحه PDF 19 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Electricity market integration: Global trends and implications for the EAS region
ترجمه فارسی عنوان
یکپارچگی بازار برق: مفاهیم کاربردی و روندهای جهانی برای منطقه ی شرق آسیا
کلمات کلیدی
یکپارچگی بازار برق، بازار برق، منطقه ی شرق آسیا، دسته بندی های JEL: Q40، Q48
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- تقاضای برق جهانی

شکل 1- مصرف برق دنیا، 1999- 2011

شکل 2- سهم مصرف برق توسط مناطق، 1999 و 2011

جدول 1- سهم مصرف برق (%) توسط بخش در اقتصادهای انتخاب شده

شکل 3- منابع تولید برق در دنیا، 2008

3- روندها در یکپارچگی بازار

4- بازارهای برق در منطقه ی شرق آسیا

جدول 2- تقاضای برق در اقتصادهای شرق آسیا

شکل 4- وضعیت توسعه ی بازار برق اعضای شرق آسیا

5- به سمت بازار برق یکپارچه در منطقه ی شرق آسیا

جدول 3- ارتباطات فی مابین شبکه ی انرژی آسئان

1.5 توسعه ی بازار ملی

2.5 ارتباط فی مابین زیرمنطقه ای و بازار انرژی

3.5 هماهنگی آیین نامه ها و استانداردها

4.5 همکاری در برنامه ریزی و سیاست های برق

6- نتیجه گیری
ترجمه چکیده
یکپارچگی بازار برق در شرق آسیا رکن مهم ابتکار عملیات یکپارچگی بازار برق (EMI) است که توسط گروه دیوان شرق آسیا (EAS) حمایت می شود. این بررسی 2 هدف دارد: (1) مروری بر روندهای یکپارچگی بازار برق منطقه ای و (2) ترسیم مفاهیم کاربردی برای توسعه ی بازار برق در منطقه ی شرق آسیا. این پروژه بالاخص روندهای یکپارچگی را در بازارهای عمده ی برق جهان بررسی خواهد کرد و تجربیات و آموزه ها را در آن بازارها تحلیل می کند. بررسی از بخش های برق در شرق آسیا ازنظر اتصال و توسعه ی بازار ارائه خواهدشد. یافته های این بررسی به چندین توصیه ی سیاستی منجرمی شوند. ابتدا یافته ها دلالت دارند براینکه همه ی اعضای شرق آسیا باید بازارهای برق ملی شان را تقویت کنند و لذا یکپارچگی بازار داخلی را ارتقادهند. ثانیاً اعضا به کاوش احتمال بازار برق خارج از کشور و ارتباطات متقابل و در سطح زیرمنطقه ای ترغیب می شوند. ثالثاً مطرح می شود که قوانین و استانداردهای تنظیمی باید با گذشت زمان هنجارشوند. نهایتاً پیشنهادمی شود که هماهنگی در برنامه ریزی توسعه و سیاست گذاری ملی در بخش برق می تواند به تخصیص موثر تر منابع در منطقه منجرشود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی (عمومی)
چکیده انگلیسی

Electricity market integration in East Asia is an important component of the energy market integration (EMI) initiatives supported by the East Asian Summit (EAS) group. The objectives of this study are twofold, namely, a) to present a review of the trends in regional electricity market integration and b) to draw implications for electricity market development in the EAS area. Specifically, this project will review the trends of integration in the world's major electricity markets and analyze the experience and lessons in those markets. It will provide an examination of the electricity sectors in East Asia in terms of market development and connectivity. The findings in this study lead to several policy recommendations. First, the findings imply that all EAS members should strengthen their national electricity markets and hence promote internal market integration. Second, members are encouraged to explore the possibility of sub-regional interconnectivity and cross-border electricity trade. Third, it is proposed that regulatory standards and rules should be harmonized over time. Finally, it is suggested that coordination in national policy making and development planning in the electricity sector could lead to more efficient allocation of resources within the region.


► Review the trend in regional electricity market integration.
► Present a brief survey of electricity market in the EAS region.
► Draw policy implications for the EAS electricity market integration.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy Strategy Reviews - Volume 2, Issue 2, September 2013, Pages 138–145
نویسندگان
,