کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1133205 1489069 2016 8 صفحه PDF 18 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
An extended VIKOR method using stochastic data and subjective judgments
ترجمه فارسی عنوان
روش گسترده VIKOR با استفاده از داده های تصادفی و قضاوت های ذهنی
کلمات کلیدی
تصمیم گیری چند معیاره؛ روش VIKOR؛ عدم قطعیت؛ داده های تصادفی؛ قضاوت ذهنی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. بررسی و سهم ادبیات

3. روش VIKOR

4. روش گسترده VIKOR برای مشکلات تصمیم گیری با داده های تصادفی

5.مثال عددی 

1-5- کسب اطلاعات، جایگزین ها و معیارها

2-5-محاسبه ماتریس تصمیم گیری تصادفی 

3-5-تجزیه و تحلیل VIKOR با داده تصادفی 

جدول 1: تست توزیع نرمال معیارها  

جدول 2: (Fij, cv) ورودیها 

6. تجزیه و تحلیل پوشش داده های تصادفی

جدول 3: (Fij, cv) خروجیها 

جدول 4: نظرات کارشناسانه در مورد اهمیت نسبی معیارها 

جدول 5: f+i و f-i ورودی ها 

جدول 6: f+i و f-i خروجی ها  

جدول 7: مقادیر Sj, Rj و Qj 

جدول 8: فوق کارامدی تصادفی شعبات مختلف بانک 

جدول 10: همبستگی بین VIKOR تصادفی و رتبه بندی فوق کارامد DEA 

7.نتیجه گیری 

 
ترجمه چکیده
تصمیم گیرندگان (DMs) در فرآیند تصمیم گیری، با سطوح مختلف عدم اطمینان مواجه می شوند. به طور خاص، زبان طبیعی، زمانی که برای ابراز ادراکات و قضاوت استفاده می شود، به طور کلی ذهنی یا مبهم است. هدف این مقاله، گسترش روش VIKOR و توسعه یک روش برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با داده های تصادفی است. اوزان معیار تصمیم تصادفی که در مدل VIKOR توسعه یافته ما مورد استفاده قرار گرفته است، با استفاده از روش سلسله مراتب تحلیلی فازی (AHP) تعیین شده است. ما یک مطالعه موردی در صنعت بانکی را برای تعیین کاربرد روش پیشنهادی، ارائه می دهیم. همچنین نتایج مان را با نتایج به دست آمده از یک نسخه تصادفی از مدل تحلیل پوششی داده های فوق کارآمد (DEA) برای نشان دادن اثربخشی روش ها و الگوریتم ها مقایسه می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی صنعتی و تولید
چکیده انگلیسی


• Decision makers face several uncertainty levels through the decision making process.
• We extend the VIKOR method to solve multi-criteria decision making problems with stochastic data.
• We use the fuzzy analytic hierarchy process to define the weights of the decision criteria.
• Our method is used to rank several bank branches based on their stochastic efficiency.
• We compare our ranking with a stochastic super-efficiency data envelopment analysis model.

Decision makers (DMs) face different levels of uncertainty throughout the decision making process. In particular, natural language is generally subjective or ambiguous when used to express perceptions and judgments. The aim of this paper is to extend the VIKOR method and develop a methodology for solving multi-criteria decision making (MCDM) problems with stochastic data. The weights of the stochastic decision criteria considered in our extended VIKOR model have been determined using the fuzzy analytic hierarchy process (AHP) method. We present a case study in the banking industry to demonstrate the applicability of the proposed method. We also compare our results with the results obtained from a stochastic version of the super-efficiency data envelopment analysis (DEA) model to exhibit the efficacy of the procedures and algorithms.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Industrial Engineering - Volume 97, July 2016, Pages 240–247
نویسندگان
, , , ,