کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
3376667 1219920 2016 5 صفحه PDF 11 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Contamination of healthcare workers' hands with bacterial spores
ترجمه فارسی عنوان
آلودگی دست‌های کارکنان مراقبت‌های بهداشتی با اسپور‌های باکتریایی
کلمات کلیدی
کلستریدیوم؛ باسیلوس؛ اسپور باکتریایی؛ بهداشت دست؛ شستن دست؛ مالش دست مبتنی بر الکل
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

۲. مواد و روش‌ها

۳. نتایج

جدول ۱. رفتارهای بهداشت دست در میان آزمودنی‌ها

۴. بحث

جدول ۲. همبستگی بین رفتار بهداشت دست و سطح آلودگی دست با اسپورهای باکتریایی
ترجمه چکیده
سویه‌های کلستریدیوم و باکتری‌های باسیلوس، باکتری‌های مولد اسپور هستند که باعث ایجاد عفونت‌های باکتریایی می‌شوند. اسپور‌های حاصل از این باکتری‌ها از طریق دست‌های کارکنان مراقبت‌های بهداشتی از یک بیمار به بیمار دیگر منتقل می‌شوند. با وجود اینکه مالیدن دست با محلول‌های ضدعفونی کننده پایه الکلی یک اقدام مهم برای بهداشت دست‌ها به شمار می‌آید، ولی در مقابل اسپور‌های باکتریایی ثمر بخش و مفید نیست. با این وجود، میزان آلودگی دست‌های کارکنان مراقبت‌های بهداشتی نامشخص باقی می‌ماند. هدف از این تحقیق تعیین سطح آلودگی اسپور‌های باکتریایی روی دست‌های کارکنان مراقبت‌های بهداشتی است. دست ۷۱ مراقب بهداشتی از نظر آلودگی به اسپور‌های باکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفت. اسپور‌های چسبیده به دست‌های آزمودنی‌ها بعد از ۹ ساعت کاری از نظر کمّی مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط بین آلودگی با اسپور‌های باکتریایی و رفتار بهداشت دست نیز بررسی شد. اسپور‌های باکتریایی روی دست‌های ۵۴ آزمودنی (٪۷۶/۱) تشخیص داده شدند. تعداد متوسط اسپور‌های تشخیص داده شده hand /CFU ۳/۴۶۸ (ماکزیمم: hand /CFU ۳۳۰۰) بود. ۳۷ (٪۵۲/۱) و ۳۶ (٪۵۰/۷) آزمودنی به ترتیب آلوده به باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس سرئوس بودند. نوزده آزمودنی (٪۲۶/۸) آلوده به هردو سویه باسیلوس بودند. کلستریدیوم دیفیسیل روی دست‌های فقط یک آزمودنی تشخیص داده شد. همبستگی منفی معنی داری بین سطح آلودگی دست و فراوانی شستشوی دست وجود داشت ( -0.44= r، P < 0.01) و همبستگی بین سطح آلودگی دست و زمان سپری شده از زمان آخرین شستشوی دست به طور معنی داری مثبت بود (0.34 = r، P < 0.01). دست‌های کارکنان مراقبت‌های بهداشتی ممکن است به دلیل شستن ناکافی دست‌ها طی مراقبت روزانه از بیمار، به وفور توسط اسپور‌های باکتریایی آلوده شود.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری ایمنی شناسی و میکروب شناسی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی
چکیده انگلیسی

Clostridium species and Bacillus spp. are spore-forming bacteria that cause hospital infections. The spores from these bacteria are transmitted from patient to patient via healthcare workers' hands. Although alcohol-based hand rubbing is an important hand hygiene practice, it is ineffective against bacterial spores. Therefore, healthcare workers should wash their hands with soap when they are contaminated with spores. However, the extent of health care worker hand contamination remains unclear. The aim of this study is to determine the level of bacterial spore contamination on healthcare workers' hands. The hands of 71 healthcare workers were evaluated for bacterial spore contamination. Spores attached to subject's hands were quantitatively examined after 9 working hours. The relationship between bacterial spore contamination and hand hygiene behaviors was also analyzed. Bacterial spores were detected on the hands of 54 subjects (76.1%). The mean number of spores detected was 468.3 CFU/hand (maximum: 3300 CFU/hand). Thirty-seven (52.1%) and 36 (50.7%) subjects were contaminated with Bacillus subtilis and Bacillus cereus, respectively. Nineteen subjects (26.8%) were contaminated with both Bacillus species. Clostridium difficile was detected on only one subject's hands. There was a significant negative correlation between the hand contamination level and the frequency of handwashing (r = −0.44, P < 0.01) and a significant positive correlation between the hand contamination level and the elapsed time since last handwashing (r = 0.34, P < 0.01). Healthcare workers' hands may be frequently contaminated with bacterial spores due to insufficient handwashing during daily patient care.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Infection and Chemotherapy - Volume 22, Issue 8, August 2016, Pages 521–525
نویسندگان
, , , , , , ,