کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5548039 1556463 2017 9 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Covalent diphenylalanine peptide nanotube conjugated to folic acid/magnetic nanoparticles for anti-cancer drug delivery
ترجمه فارسی عنوان
نانو لوله دیفن آلدئید کووالانت آمیخته شده با فولیک اسید/ نانو ذرات مغناطیسی برای رهایش داروهای ضد سرطانی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژگان

1.مقدمه:

2. مواد و روش ها

2.1. مواد

2.2.ساخت FNT ها

2.3.سنتز اکسید آهن MNP اصلاح شده با FA

2.4.ادغام FA/MNP با FNT توسط EDC

2.5.لود فلورور اسیل (5-FU) FNT

2.6.رهاسازی فلوروراسیل (5-FU) از هیروژل های FNT

2.7.مطالعات زیست سازگاری سلول 

2.8.تعیین مشخصات 

3.نتایج و بحث

شکل1. از چپ به راست: a) تصویر FE-SEM از MNPs. b) تصویر AFM از کارکرد MNPs با FA؛ c) تصویر هم کانون فلوئورسنس از FA/MNPs (نوار مقیاس 2 میکرومتر)؛ d) FA/MNPs بدست آمده توسط حوزه مغناطیسی.

شکل2. a) تصویر AFM از FNT شکل گرفته بر روی لایه Si. FNTs اصلاح شده با FA/MNPs، MNP¬¬های جاسازی شده درون FNT¬ها را نشان می¬دهد. اندازه توزیع ساختار¬های دیفن آلانین خود مونتاژ (FF) در HFIP بعد از 24 ساعت (ضخامت هیدرودینامیک 296 نانومتر)

شکل 3. a) تصویر میکروسکوپ نوری از دندریت FF منتشر شده بر روی لیوان. b) تصویر نوری از MNP متصل شده به دیواره¬ی FNT.

شکل 4. طیف FTIR از FNT اصلاح شده با FA/MNP.

شکل 5. گذار FNT اصلاح شده با FA/MNP به سوی وزیکول نانو ساختار¬ها توسط رقیق¬سازی محلول FNT.

شکل 6. اسکن میکروسکوپیک لیزر هم کانون از FNT ساده (طول موج انتشار= 402)؛ FNT ادغام شده با FA/MNP ¬ها (طول موج انتشار= 480 نانومتر)؛ FNT اندود شده با 5-FU و FFA. (طول موج انتشار در 402 و 480 نانومتر گرفته شد.)

شکل 7. طیف FTIR a)  FNT اندود شده با 5-FU b) FNT/ MNP/ FA اندود شده با 5-FU.

شکل 8. آزاد سازی فلوروراسیل (5-FU) از هیدروژل¬های FNT (75% تولوئن: 25% اتانول)

4.نتیجه گیری

شکل 9. درصد تنوع سلول، ارزایبی شده توسط تست کاهش MTT، پس از درمان خط سلولی MCF-7 با FA/MNP. FNT ادغام شده با FA/ MNP و FNT اندود شده با 5-FU. 

 
ترجمه چکیده
میکرو و نانو لوله ها از مونتاژ خود به خود پپتیدهای دی فنیل آلانین (FNTs) با فولیک اسید/ نانو ذرات مغناطیسی (FA/MNPs) بدست می آیند و به عنوان سیستم بالقوه برای رهایش دارو های ضد سرطانی ارزیابی می شوند. ادغام توسط فراهم سازی یک پیوند کووالانسی بین گروه های آمینی FNT ها با گروه های کربوکسیلیکی FA/MNP ها بدست می آیند. 5-فلوروراسیل (5-FU) و محموله ضد آتش فلوفنامیک اسید ضد سرطانی درمانی، به اری های پپتید در طول مونتاژ خود به خودی در فاز مایع، لود شدند. آنالیز AFM و CLSM وجود تجمعی از FA را بر روی FNT ها نشان دادند. اطلاعات نشان داد که محموله 5-FU در دندریت نانو لوله ها توزیع شدند در حالیکه محموله ناقطبی FFA به طور همگن در ساختار گسسته بزرگ میکرو لوله ها جاسازی شده بود. طیف FTIR از FA/MNP ها پیک آمید II را در 1623 cm-1 نمایش داد، که نشان دهنده برهم کنش های کووالانسی بین آمین ها و گروه های کربوکسیلیک است و ادغام موفق مونتاژ نانوذرات و پپتید ها را تأیید می کند. نتایج نشان می دهد که 5-FU از FNTها در طول 4 ساعت آزاد شده و الحاق 5-Fu در هیدروژل های FNT به طور چشم گیری نرخ رها سازی در 2 ساعت اول را کند کرده است. رویکرد ما یک مسیر جدید برای درمان سرطان در برخی ویژگی های جاسازی شده در یک حامل واحد را ارائه می کند.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت داروسازی، سم شناسی و علوم دارویی اکتشاف دارویی
چکیده انگلیسی

Micro and nanotubes obtained from the self-assembly of diphenylalanine peptides (FNTs) were conjugated to folic acid/magnetic nanoparticles (FA/MNPs) and evaluated as a potential system for anti-cancer drug delivery. The conjugates were obtained by providing a covalent linkage through the amine groups on FNTs with the carboxylic groups on FA/MNPs. The anti-cancer therapeutic 5-fluorouracil (5-FU), and anti-inflammatory cargo flufenamic acid (FFA), were loaded in peptide arrays during their self-assembly in the liquid phase. AFM and CLSM analysis indicated the presence of FA aggregates on FNTs. The data revealed that the cargo 5-FU, was distributed in dendrite peptide nanotubes whereas the non-polar cargo FFA, was homogeneously embedded in the structure of large discrete micro tubes. FTIR spectra of FA-MNPs/FNTs showed peak of amide II at 1623 cm−1 indicating covalent interactions between amines and carboxylic groups and confirmed the successful conjugation of the nanoparticles and peptide assemblies. The results indicated that 5-FU has been released from FNTs within 4 h, and incorporation of 5-FU in FNTs hydrogels has significantly slowed the release rate within the first 2 h. Our approach offers a new pathway for cancer treatment in which several functionalities are embedded in a single carrier.

224

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Drug Delivery Science and Technology - Volume 41, October 2017, Pages 90-98
نویسندگان
, , , , ,