کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
889916 1472030 2016 5 صفحه PDF 16 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
Posthumous organ donation attitudes, intentions to donate, and organ donor status: Examining the role of the big five personality dimensions and altruism
ترجمه فارسی عنوان
گرایش اهدا عضو پس از مرگ، هدف از اهدا، و وضعیت اهدا کننده: بررسی نقش پنج بعد بزرگ شخصیتی و نوع دوستی
کلمات کلیدی
اهدا عضو، شخصیت، پنج بزرگ، نوع دوستی، تحلیل های میانجی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. روش

2.1. شرکت کنندگان

2.2سنجش ها

2.2.1 شخصیت

2.2.2. نوع دوستی

2.2.3. گرایش های اهدا عضو

2.2.4 اهداف ثبت نام به عنوان یک اهدا کننده عضو

2.2.5 وضعیت اهدا کننده عضو

2.2.6 آمار گیری

2.2.7 رویکرد آماری

3. نتایج

3.1. توصیفی و همبستگی

جدول 1. آمارهای توصیفی گرایش های اهدا عضو و متغیر های شخصیتی

3.2. شخصیت و نوع دوستی در پیش بینی گرایش های اهدا عضو

جدول 2. همبستگی های دو تایی میان متغیرهای پیوسته

3.3 شخصیت و نوع دوستی در پیش بینی اهداف ثبت نام به عنوان یک اهدا کننده عضو

3.4 شخصیت و نوع دوستی در پیش بینی وضعیت اهدا کننده عضو

4. بحث

جدول 3. رگراسیون پنج بعد بزرگ و نوع دوستی در گرایش های اهدا عضو

شکل1. بررسی تاثیر غیر مستقیم نوع دوستی در رگراسیون سازگاری در گرایش های اهدا عضو

4.1 محدودیت ها

جدول4. رگراسیون پنج بعد بزرگ و نوع دوستی در مقاصد ثبت نام به عنوان یک اهدا کننده عضو

شکل2. بررسی تاثیر غیر مستقیم نوع دوستی در رگراسیون سازگاری در مقاصد ثبت نام به عنوان اهدا کننده عضو

5. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
پژوهش حاضر، با استفاده ازیک نمونه 336 نفری از دانشجویان دوره لیسانس یک کالج، نقش پنج بعد بزرگ شخصیتی و گرایش اهدا عضو پس از مرگ (ODA)، هدف از ثبت نام برای اهدا، و وضعیت اهدا کننده را بررسی کرد.شرکت کنندگان، پرسش نامه هایی را پر کردند که پنج بعد بزرگ شخصیتی، نوع دوستی، ODA را ارزیابی می کرد و افرادی که اهدا کننده عضو نبودند به سئوالی پاسخ دادند که هدف آن ها برای ثبت نام به عنوان یک اهدا کننده عضو درسه ماه آینده را ارزیابی می کرد. در جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت اهدا کنندگان عضو، شرکت کنندگان در طی تکمیل کردن پاسخنامه، به دستیار محقق یک کارت شناسسای معتبر در محل سکونت خود نشان دادند. در شرایط دخالت شخصیت، نتایج نشان دادند که در پیش بینی ODA و قصد ثبت نام، سازگاری قابل توجه بود. اگرچه، رابطه میان سازگاری و رفتارهای اهدا عضو، توسط تاثیرات غیر مستقیم نوع دوستی توصیف شد. هیچ یک از سایر متغیرهای شخصیتی در مدل ها قابل توجه نبودند. با رجوع به نقش نوع دوستی دراهدا عضو و نیاز به درک آینده ی یافته های تهی وظیفه شناسی در مدل ها، نتایج مورد بحث قرار می گیرند. درباره تقابل میان شخصیت و ادراک اهدا عضودر میان دانشجویان کالج و اجتماع عمومی، به تحقیقات بیشتری نیاز است.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی


• Organ donation attitudes, registration intentions, and donor status were examined.
• Altruism mediated the link between agreeableness and attitudes and intentions.
• No other personality dimensions were predictive organ donation outcomes.
• The lack of influence of conscientiousness in organ donation merits examination.

The present study examined the role of the big five personality dimensions and altruism in organ donation attitudes (ODA), intentions to register, and organ donor status using a sample of 336 college undergraduates. Participants completed questionnaires that assessed the big five personality dimensions, altruism, ODA, and non-donors completed a question that assessed their intentions to register as an organ donor in the next 3–6 months. In collecting information on organ donor status, participants showed a state-issued ID to a research assistant upon completion of the questionnaire. In terms of the influence of personality, results indicated that agreeableness was significant in predicting ODA and intentions to register. However, the relationship between agreeableness and the organ donation behaviors was explained by the indirect effect of altruism. No other personality variables were significant in the models. Results are discussed with reference to the role of altruism in organ donation and the need to further understand the null findings of conscientiousness in the models. Further research is needed on the interaction between personality and perceptions of organ donation among college students and the general public.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Personality and Individual Differences - Volume 88, January 2016, Pages 182–186
نویسندگان
,